Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Математичні моделі у фінансах / ММФ зао маг 2013 / Математичні моделі у фінансах Зочне 2013 .doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.65 Mб
Скачать

Завдання №4

Фірма ставить за мету вихід на міжнародний ринок зі своєю продукцією. ЇЇ фахівцями опрацьовано чотири варіанти рішень х1, х2, х3, х4 щодо випуску продукції. Маркетингові дослідження й опрацювання набутої інформації показали, що рішення залежить від попиту (стану економічного середовища), який можна представити трьома варіантами 1,2,3. На базі застосування відповідних економіко-математичних (імітаційних) моделей розраховано функціонал оцінювання ( прибуток у тис. грн.), який наведено в таблиці:

Варіанти рішень

Варіанти станів середовища

1

2

3

х1

2,0+N*K/10

3,0+N*K/10

1,5+N*K/10

х2

7,5+N*K/10

2,0+N*K/10

3,5+N*K/10

х3

2,5+N*K/10

8,0+N*K/10

2,5+N*K/10

х4

8,0+N*K/10

5,0+N*K/10

4,5+N*K/10

де N – номер студента за списком в журналі академічної групи;

К – номер групи (визначає викладач).

Відомо також, що стан середовища 1 може реалізуватися з імовірністю р1=0,1,2 – з імовірністю р2=0,5,3 – з імовірністю р3=0,4. З іншого боку, фірма впевнена, що зіштовхнеться з конкурентами. Керівництво фірми вважає, що враховувати вплив конкуренції необхідно з вагою.

Необхідно обрати один з чотирьох варіантів рішення, який буде оптимальним:

а) згідно з критерієм Вальда;

б) згідно з критерієм Севіджа;

в) згідно з критерієм Байеса;

г) згідно з критерієм Ходжеса-Лемана.

Побудувати множину і ламану Ходжеса-Лемана.

Завдання №5

Є статистика цін на нерухомість у м. Києві (дані умовні). Дані згруповані по районах в таблиці нижче.

Побудувати економетричні моделі цін на житло в залежності від району розташування квартир по первинному та вторинному ринках окремо. Для врахування району використовувати фіктивні змінні. Перевірити якість всіх побудованих моделей.

Побудувати графіки регресій без використання і з використанням фіктивних змінних.

Надати аналіз результатів.

В таблиці: N – номер студента за списком в журналі академічної групи;

К – номер групи (визначає викладач).

Первинний ринок

Райони

Група

Середня ціна за кв. метр на

05.2011

06.2011

07.2011

08.2011

09.2011

10.2011

11.2011

12.2011

01.2012

02.2012

03.2012

04.2012

Деснянський

І

903+N

938

983+N

1013

1052+N

1108

1205+N

1336

1743+N

1747

1797+N

1851

Святошинський

968+N

977

1022+N

1109

1112+N

1150

1166+N

1305

1532+N

1577

1595+N

1620

Голосіївський

ІІ

1387+N

1435

1573+N

1595

1589+N

1680

1666+N

1792

2108+N

2317

2370+N

2416

Дарницький

1059+N

1075

1100+N

1114

1131+N

1218

1261+N

1386

1466+N

1500

1575+N

1659

Дніпровський

1246+N

1314

1431+N

1457

1481+N

1536

1678+N

1708

1760+N

1915

1963+N

1992

Солом'янський

1194+N

1219

1264+N

1313

1351+N

1483

1591+N

1684

1822+N

1956

1995+N

2011

Печерський

ІІІ

1899+N

1834

2088+N

2279

2360+N

2384

2466+N

2828

3187+N

3170

3213+N

3188

Подільський

2017+N

2131

2194+N

2290

2533+N

2928

3162+N

3498

4888+N

4870

4841+N

4851

Оболоньський

1584+N

1492

1294+N

1345

1360+N

1501

1561+N

1630

Шевченківський

2317+N

2308

2518+N

2461

2597+N

2682

2422+N

2319

2094+N

2648

3059+N

3116

Центр

2563+N

2777

3023+N

3136

3412+N

3552

3759+N

3105

2791+N

3298

3744+N

3822

 

Вторинний ринок

Райони

Група

Середня ціна за кв. метр на

05.2011

06.2011

07.2011

08.2011

09.2011

10.2011

11.2011

12.2011

01.2012

02.2012

03.2012

04.2012

Деснянський

І

1296

1319+K

1346

1418+K

1540

1668+K

1834

2016

2136+K

2199

2310

2325

Святошинський

1467

1691+K

1701

1640+K

1698

1871+K

2043

2264

2349+K

2456

2487

2535

Голосіївський

ІІ

2020

2304+K

2200

2215+K

2395

2558+K

2719

2988

3055+K

3186

3300

3259

Дарницький

1497

1536+K

1579

1604+K

1679

1877+K

2016

2168

2261+K

2337

2390

2423

Дніпровський

1587

1734+K

1744

1732+K

1876

2034+K

2212

2396

2311+K

2473

2643

2638

Солом'янський

1680

1677+K

1698

1814+K

1880

2118+K

2334

2449

2600+K

2602

2692

2700

Печерський

ІІІ

3265

3414+K

3365

3441+K

3615

3723+K

3893

4022

4242+K

4335

4515

4546

Подільський

1957

1862+K

2017

2167+K

2190

2480+K

2593

2659

3031+K

2962

3161

3298

Оболоньський

1753

1818+K

1899

1971+K

2099

2268+K

2396

2590

2713+K

2798

2901

2942

Шевченківський

2563

2500+K

2552

2713+K

3022

3155+K

3193

3363

3491+K

3712

3864

3785

Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань

Для отримання вихідних даних для індивідуального завдання у формули замість N треба підставити порядковий номер студента відповідно до списку в журналі академічної групи (для деяких завдань значення можуть бути змінені викладачем), замість К – номер групи (уточнює викладач) і далі використовувати їх для проведення розрахунків.

Завдання №1, №3 відноситься до Теми 3, Завдання №2 – до Теми 2 , Завдання №4 – до Теми 4, Завдання №5 – до Теми 1.

Кожне розрахункове завдання треба оформити на листах формату А4 таким чином: у файлі Word надати постановку задачі, описати порядок виконання завдання та зробити економічні висновки. Розрахунки і діаграми виконати в Excel, роздрукувати і додати до тексту у вигляді додатків.

Соседние файлы в папке ММФ зао маг 2013