Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Математичні моделі у фінансах / ММФ зао маг 2013 / Математичні моделі у фінансах Зочне 2013 .doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.65 Mб
Скачать

Рекомендована література

[1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 9, 11]

4. Індивідуальні завдання та методичні рекомендації до їх виконання

з/п

Види індивідуальних завдань

1.

Розв’язання розрахункових завдань (в Excel)

2.

Підготовка звіту у друкованій формі за результатом розв’язку завдань (в Word)

Індивідуальні завдання

Далі наведено один з можливих варіантів індивідуальних завдань.

Завдання №1

Виробнича функція підприємства є , дех– вартість фондів,y– витрати людської праці. У розрахунку на рік, на відновлення одиниці фондів треба витратитиумовних грошових одиниць, а середня річна заробітна плата становитьумовних грошових одиниць. Знайти значенняхтау, які забезпечать мінімальні витрати виробництва за планового обсягу продукції10*1.05N, якщо

=2*1.05N,=3*1.05N,=4*1.05N,=0.1*1.05N.

де N – номер студента за списком в журналі академічної групи;

К – номер групи (визначає викладач).

Завдання №2

Значення обсягів виробництва деякої фірми та відповідних витрат виробництва наведені в таблиці (в у.о.):

Обсяг

Витрати

ЦЦіна

У

С

Р

25+N/5

200+N-K

16

35+N/5

210+N-K

16

30+N/5

100+N-K

14

35+N/5

230+N-K

14

40+N/5

250+N-K

13

45+N/5

300+N-K

12

55+N/5

375+N-K

15

65+N/5

330+N-K

12

60+N/5

280+N-K

12

75+N/5

470+N-K

13

65+N/5

400+N-K

13

70+N/5

550+N-K

12

75+N/5

600+N-K

12

де N – номер студента за списком в журналі академічної групи;

К – номер групи (визначає викладач).

Підібрати функцію, яка найкраще описує залежність витрат виробництва від обсягів виробництвата оцінити статистичну якість відповідної моделі.

Визначити аналітично і графічно оптимальний обсяг виробництва фірми, за якого прибуток фірми буде максимальним, та визначити відповідний даному обсягу виробництва прибуток:

1) в умовах досконалої ринкової конкуренції (ціни на продукцію фірми ); 2) в умовах монополії на ринку (значення ціни на продукцію фірми наведено в таблиці).

Для умов монополії фірми на ринку побудувати лінійну залежність ціни від обсягів виробництва та оцінити статистичну якість моделі, що побудовано. Побудувати функції маржинальних витрат і доходу та їх графіки (для випадків 1) і 2)).

Визначити інтервали прибутковості підприємства за обсягами виробництва (для випадків 1) і 2)).

Завдання №3

Інвестиційна компанія розглядає у якості можливих об’єктів для інвестування чотири проекти.

Проекти можуть бути реалізовані протягом одного року та потребують поквартального фінансування. Необхідні умови інвестування наведені в таблиці (наявні кошти).

Які з проектів треба обрати і яка кількість коштів потрібно у кожному кварталі для того, щоб отримати максимальний прибуток?

Проект

Потреба у коштах (тис. грн..)

Очікуваний прибуток

1-й квартал

2-й квартал

3-й квартал

4-й квартал

А

10,8

10,8

13,5

13,5

23,0+N

В

9,45

12,15

12,15

14,85

20,0+N

С

6,75

9,45

12,15

14,85

19,0+N

D

12,15

10,8

9,45

8,1

22,0+N

Наявні кошти

30+K

32+K

36+K

37+K

де N – номер студента за списком в журналі академічної групи;

К – номер групи (визначає викладач).

Соседние файлы в папке ММФ зао маг 2013