Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Математичні моделі у фінансах / ММФ зао маг 2013 / Математичні моделі у фінансах Зочне 2013 .doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.65 Mб
Скачать

Методичні рекомендації до практичного заняття

Необхідно ознайомитися з методичними рекомендаціями до самостійної роботи до Тем 1, 2, 3 де наведені основні теоретичні положення і формули, та рекомендованою літературою.

Завдання 1 рекомендується виконувати в такій послідовності:

 1. Використовуючи математичні перетворення і заміну змінних, привести відповідні моделі (за умовою завдання) до лінійних, оцінити параметри та якість кожної.

 2. Розрахувати прогноз нетто-ставки за всіма видами страхування за відповідними трендами.

 3. Зробити висновки.

Завдання 2 рекомендується виконувати в такій послідовності:

 1. побудувати виробничу функцію типу Кобба-Дугласа економетричними методами;

 2. оцінити якість моделі за всіма статистичними показниками і критеріями;

 3. записати математичну постановку задачі оптимізації відповідно до умови завдання;

 4. розв’язати задачу оптимізації аналітично: визначити оптимальну комбінацію факторів виробництва і відповідне максимальне значення об’єму випуску;

 5. побудувати ізокванту, що відповідає максимальному значенн ю об’єму випуску і ізокосту, що відповідає обмеженням (на одному графіку);

 6. визначити графічно комбінацію ресурсів, що відповіють максимальному випуску.

Завдання 3 рекомендується виконувати в такій послідовності:

 1. Записати математичну постановку задачі:цільову функцію і обмеження.

 2. Розвязати задачу за допомогою «ПоискРешения».

Контрольні завдання Завдання 1

В таблиці наведено статистичні дані звітності підприємства:

Рік

Продуктивність праці промислово-виробничого персоналу, тис.грн./чол.

2006

175,21

2007

170,29

2008

167,09

2009

99,46

2010

90,46

2011

24,30

2012

25,40

Побудувати регресійну модель, підібравши нелінійну функцію, яка найкраще описує вихідні дані. Оцінити якість моделі. Визначити прогнозні оцінки продуктивності праці промислово-виробничого персоналу підприємства на 2013 р.

Завдання 2

Підприємство випускає три види виробів для кріплення: болти, гайки та шайби. Норми використання сировини, часу роботи обладнання та витрат електроенергії, які необхідні для виробництва кожного виду виробів, наведені в таблиці:

Виробничі ресурси

Витрати ресурсів на тону продукції

Запаси ресурсів

Болти

Гайки

Шайби

Сировина

3

5

12

154

Обладнання

5

7

8

210

Електроенергія

2

8

11

100

Дохід від реалізації (у.о./т)

194

175

264

Окрім запасів на формування програми впливає необхідність виконання контрактних зобов’язань: підприємство має забезпечити поставку болтів у кількості 4 т, гайок – у кількості 2 т, шайб – у кількості 3 т.

Потрібно сформувати виробничу програму (визначити об’єми випуску кожного виду продукції), за якої дохід від реалізації буде максимальним.

Соседние файлы в папке ММФ зао маг 2013