Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Менеджмент персоналу / конспект / Р_2_Стратегія та політика МП організації.doc
Скачиваний:
31
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
117.76 Кб
Скачать

Розділ іі. Стратегія та політика менеджменту персоналу організації

ЧИННИКИ СТРАТЕГІЇ ТА ПОЛІТИКИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ

Фактори політики менеджменту персоналу

Зовнішні

Внутрішні

Вимоги національного трудового законодавства

Взаємовідносини з профспілками, впливовість профспілок, твердість у відстоюванні інтересів працівників

Територіальне розміщення організації

Стан економічної кон’юнктури

Ситуація та перспективи розвитку ринку праці (кількісні та якісні характеристики пропозиції робочої сили, умови пропозиції)

Попит на робочу силу з боку конкурентів, що впливає на рівень заробітної плати

Ієрархічна структура організації

Технології, що використовуються

Вимоги виробництва, стратегії та цілі розвитку організації

Стиль керівництва

Фінансові можливості організації

Виробнича й управлінська культура, тобто цінності, соціальні норми, настанови поведінки

Умови праці

Кількісні та якісні характеристики трудового колективу

Модель системи менеджменту персоналу

РОЗДІЛ ІІ. СТРАТЕГІЯ ТА ПОЛІТИКА МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ

НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ТА ПОЛІТИКИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ

Механізм реалізації політики менеджменту персоналу –

це система планів, норм і нормативів, правил, традицій, процедур та комплекс організаційних, адміністративних, соціальних, економічних та інших заходів, спрямованих безпосередньо на підбір кадрів, їхнє розміщення, використання, профнавчання, мотивацію, просування тощо.

Сфери менеджменту персоналу організації

Три сфери менеджменту персоналу, стосовно яких розробляється політика

Управління працею:

(удосконалення виробничих процесів, розподіл та кооперація праці, проектування методів праці й організації робочих місць, контроль за трудовою дисципліною, поліпшення умов праці та її охорони, організація оплати праці і стимулювання тощо)

Управління соціально-демографічними процесами:

(допомога сім'ям, будівництво й утримання об’єктів соціально-культурного призначення, поліпшення медичного обслуговування, організація дозвілля, розвиток підсобних господарств, підвищення загальноосвітнього й культурного рівня працівників тощо)

Управління кадрами:

(комплектування й підготовка кадрів, оцінка й розстановка, організація професійної адаптації, мотивація та виховання працівників, зниження плинності тощо)

РОЗДІЛ ІІ. СТРАТЕГІЯ ТА ПОЛІТИКА МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ

НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ТА ПОЛІТИКИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ

Підсистеми та функції лінійного та функціонального управління,

стосовно яких розробляється політика:

 • підсистема планування та маркетингу

 • підсистема найму та обліку персоналу

 • підсистема трудових відносин

 • підсистема використання персоналу

 • підсистема управління умовами праці

 • підсистема розвитку персоналу

 • підсистема мотивації поведінки персоналу

 • підсистема соціального розвитку

 • підсистема розвитку оргструктур управління

 • підсистема правового забезпечення

 • підсистема інформаційного забезпечення

 • підсистема організації праці

 • підсистема лінійного управління

ПОЛІТИКА МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ ФОРМУЄ (за Є.В.Масловим):

 • Вимоги до робочої сили на стадії її наймання (стать, вік, стаж, рівень спеціальної підготовки);

 • Ставлення до „капіталовкладень” у робочу силу, до цілеспрямованого впливу на розвиток певних сторін зайнятої робочої сили;

 • Ставлення до стабілізації колективу;

 • Ставлення до характеру підготовки нових працівників на підприємстві;

 • Ставлення до внутрішньофірмового руху кадрів