Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Менеджмент персоналу / конспект / Р_6_Планування та формування персоналу.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
152.06 Кб
Скачать

54

Розділ vі. Планування та формування персоналу

ОБ'ЄКТИВНІ Й СУБ'ЄКТИВНІ ЧИННИКИ ЗМІНИ ПОТРЕБ ОРГАНІЗАЦІЇ В ПЕРСОНАЛІ

Встановлення чисельності персоналу - є процесом планування ресурсів праці,

основна мета планування персоналу - реалізація частини загального плану розвитку організації щодо забезпеченості її необхідною кількістю працівників, потрібної кваліфікації та продуктивності з оптимальними витратами на наймання та утримання

Створення кадрового потенціалу організації

Планування потреби організації в кадрах

Формування кадрового складу

Планування кількісних та якісних характеристик складу персоналу

Визначення загальної та персональної чисельності за категоріями персоналу

Створення зовнішнього

резерву кадрів

Відбір із зовнішнього резерву потрібних працівників

Підбір з-поміж попередньо відібраних кандидатів найбільш підходящих для виконання посадових обов’язків

Установлення остаточної кількості працівників організації на певний період

РОЗДІЛ VІ. ПЛАНУВАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ

схема планУВАННЯ потреб У персоналІ

Плани організації:

  • план матеріально-технічного забезпечення;

  • фінансовий план;

  • інвестиційний план;

  • організаційний план;

  • виробничий план;

  • план збуту і т.п.

Інформація про персонал організації

Прогнозування кількісного і якісного складу персоналу на перспективу

Попередній кількісний і якісний розрахунок майбутньої потреби в персоналі

Визначення потреб у персоналі шляхом порівняння майбутніх потреб у персоналі та його наявність за прогнозом

Планування заходів по досягненню або підтримці якісної і кількісної відповідності майбутнім потребам у персоналі і його наявністю за прогнозом

Організаційно-технологічні заходи (зміна виробничої структури, структури управління, організації праці, технологічних процесів)

Заходи по покриттю потреб у персоналі (залучення, перерозподіл, вивільнення, розвиток персоналу)

Інші заходи (поглиблення спеціалізації виробництва і управління, покращення соціального обслуговування)

РОЗДІЛ VІ. ПЛАНУВАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ

МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБ ОРГАНІЗАЦІЇ В ПЕРСОНАЛІ

При виборі методів розрахунку чисельності персоналу до уваги приймають характер професії та особливості виконуваної роботи:

  • на основі відомостей про тривалість технологічного процесу можна розрахувати чисельність робітників таких категорій, як відрядники й почасовики. Їх чисельність розраховується на основі даних про трудомісткість робіт за такою формулою:

,

де Чр — чисельність робітників;

Тн — трудомісткість виробничої програми (нормативна) нормо-годин;

Тк— корисний фонд робочого часу одного робітника, годин;

Кпер—коефіцієнт перерахунку явочної чисельності в спискову

  • розрахунок нормативної трудомісткості здійснюється в нормо-годинах

Методи визначення потреб організації в персоналі

ПРОДОВЖЕННЯ

розрахунок нормативної трудомісткості здійснюється по такій формулі

,

де п — кількість номенклатурних позицій виробів у виробничій програмі;

Кі— кількість виробів і-ої номенклатурної позиції;

Ті— час, що витрачається на процес (частину процесу) виготовлення даного виробу і-ої

номенклатурної позиції;

Тнві — час, потрібний для зміни величини незавершеного виробництва у відповідності з виробничим циклом і-ої позиції;

Квн — коефіцієнт виконання норм часу

Останній з показників -Квн розраховується по формулі:

де Тнорм — час виготовлення одиниці виробу за нормами;

Тфакт — час фактичний виготовлення одиниці виробу