Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Менеджмент персоналу / конспект / Р_8_Управління процесами руху персоналу

.doc
Скачиваний:
15
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
45.57 Кб
Скачать

67

РОЗДІЛ VIII. УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ РУХУ ПЕРСОНАЛУ

ВИДИ, ФАКТОРИ ТА ПОКАЗНИКИ РУХУ ПЕРСОНАЛУ

Рух персоналу – зміна працівником територіального розміщення чи характеру робочого місця для постійної роботи.

Види руху персоналу:

 • плинність кадрів;

 • демографічний рух (плановий);

 • внутрішньовиробничий рух персоналу.

Фактори, які викликають рух персоналу:

 1. ті, що виникають на самому підприємстві (розмір З/П, умови праці, рівень автоматизації праці, перспектива професійного росту);

 2. особисті фактори (вік працівника, рівень його освіти, досвід роботи);

 3. зовнішні по відношенню до підприємства фактори (економічна ситуація в країні або регіоні, сімейні обставини, поява нових підприємств).

РОЗДІЛ VIII. УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ РУХУ ПЕРСОНАЛУ

ВИДИ, ФАКТОРИ ТА ПОКАЗНИКИ РУХУ ПЕРСОНАЛУ

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ (КОЕФІЦІЄНТИ)

ОБОРОТУ РОБОЧОЇ СИЛИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Коефіцієнт

Формула його розрахунку

Кпр – обігу за прийом

,

де ЧРсо – середньооблікова чисельність персоналу;

Кзв – обігу за звільненням

,

ЧРпр – чисельність прийнятих працівників;

Кзаг – загального обігу робочої сили

,

ЧРзв – чисельність працівників, що звільнилися;

Кзам – заміни кадрів

,

ЧРзам – чисельність працівників, які змінились (менше двох чисел – кількість прийнятих та звільнених);

Кпл – плинності кадрів

,

ЧРпл – чисельність працівників, що звільнилися за власним бажанням без поважних причин та внаслідок порушення трудової дисципліни.

РОЗДІЛ VIII. УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ РУХУ ПЕРСОНАЛУ

ОСНОВНІ ПРОЦЕСИ РУХУ ПЕРСОНАЛУ

УВЕДЕННЯ У ПОСАДУ

АДАПТАЦІЯ

ПРОФЕСІЙНІ ПЕРЕМІЩЕННЯ

ПІДВИЩЕННЯ ПО СЛУЖБІ

ПОНИЖЕННЯ ПОСАДИ

ЗВІЛЬНЕННЯ

СУКУПНІСТЬ ПРОЦЕДУР ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ВІДЧУТТЯ ТОГО, ЩО ЛЮДИНУ У КОЛЕКТИВІ ЧЕКАЛИ, ГОТУВАЛИСЯ – ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКА ІНФОРМАЦІЄЮ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ

 • ЗАГАЛЬНА ОРІЄНТАЦІЯ

 • СПЕЦІАЛЬНА ОРІЄНТАЦІЯ

 • ІНДИВІДУАЛЬНЕ ВВЕДЕННЯ У ПОСАДУ

ПРОЦЕС ПІЗНАННЯ НОРМ ТА ТРАДИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА, ПРОЦЕС ПРФНАВЧАННЯ ТА ПЕРЕПІДГОТОВ-КИ, УСВІДОМЛЕННЯ НАЙГОЛОВНІШОГО НА ДАНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

 • АКТИВНА ТА ПАСИВНА

 • ПЕРВИННА ТА ВТОРИННА

 • ЗА ЗМІСТОМ: ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНА, ПРОФЕСІЙНА, СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА

ТИПИ ПЕРЕМІЩЕННЯ КЕРІВНИКІВ:

- ПІДВИЩЕННЯ (ПОНИЖЕННЯ) ПОСАДИ З РОЗШИРЕННЯМ (ЗВУЖЕННЯМ) КОЛА ОБОВ’ЯЗКІВ, ЗБІЛЬШЕННЯМ (ЗМЕНШЕННЯМ) ПРАВ ТА РІВНЯ ДІЯЛЬНОСТІ

- ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

- ЗМІНА КОЛА ЗАВДАНЬ І ОБОВ’ЯЗКІВ

ТИПИ ЗВІЛЬНЕНЬ:

- ІНІЦІЙОВАНЕ РОБОТОДАВЦЕМ

- ЗА ВЛАСНИМ БАЖАННЯМ (ІНІЦІЙОВАНЕ НАЙМАНИМ РОБІТНИКОМ)

- ВИХІД НА ПЕНСІЮ

- ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОЇ УГОДИ