Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Менеджмент персоналу / конспект / Р_6_Планування та формування персоналу.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
152.06 Кб
Скачать

Внутрішні джерела

Зовнішні джерела

Додаткова робота

Перерозподіл завдань або переміщення робітників

Найом нових робітників

Лізинг персоналу

РОЗДІЛ VІ. ПЛАНУВАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ

ДЖЕРЕЛА ПОПОВНЕННЯ Й ОНОВЛЕННЯ ПЕРСОНАЛУ

ВНУТРІШНІ ДЖЕРЕЛА ПОПОВНЕННЯ ПЕРСОНАЛУ

Переваги

Недоліки

 • поява шансів для службового росту (підвищення ступеню прив’язаності до організації, покращення соціально-психологічного клімату на виробництві)

 • низькі витрати на залучення кадрів

 • претендентів на посаду добре знають в організації

 • претендент на посаду знає дану організацію

 • збереження рівня оплати праці, що склався в даній організації (претендент ззовні може поставити більш високі вимоги до оплати праці, які існують на ринку праці у даний час)

 • швидке заповнення вільної штатної посади, без тривалої адаптації

 • звільнення посади для зростання молодих

 • «прозорість» кадрової політики

 • високий рівень керованості кадровою ситуацією, що склалася

 • можливість цілеспрямованого підвищення кваліфікації персоналу

 • поява можливості уникнути завжди збиткової плинності кадрів

 • ріст продуктивності праці (якщо перехід на нову посаду співпадає з бажанням претендента)

 • рішення проблеми зайнятості власних кадрів

 • підвищення мотивації, ступеню задоволеності працею

 • обмежені можливості для вибору кадрів

 • поява напруги або суперництва в колективі у випадку появи кількох претендентів на посаду керівника

 • поява панібратства у разі вирішення ділових питань, тому що ще вчора претендент на посаду керівника був нарівні з колегами

 • небажання відмовити співпрацівнику, який має великий стаж роботи у даній організації

 • зниження активності рядових робітників, які претендують на посаду керівника, через те, що автоматично спадкоємцем стає заступник керівника

 • кількісно перехід на нову посаду не задовольнить потребу в кадрах

 • задовольняється потреба лише якісна, але через перепідготовку або підвищення кваліфікації, що пов’язано з додатковими витратами

Розділ vі. Планування та формування персоналу джерела поповнення й оновлення персоналу

зовнішні ДЖЕРЕЛА ПОПОВНЕННЯ ПЕРСОНАЛУ

Переваги

Недоліки

 • більш широкі можливості вибору

 • поява нових імпульсів для розвитку організації

 • нова людина, як правило, легко добивається визнання у колективі

 • прийом на роботу покриває абсолютну потребу в кадрах

 • більш високі витрати на залучення кадрів

 • висока питома вага робітників, що приймаються ззовні, призводить до зростання плинності кадрів

 • погіршується соціально-психологічний клімат в організації

 • високий ступінь ризику при проходженні випробувального строку

 • погане знання організації

 • тривалий період адаптації

 • блокування можливостей службового зростання для робітників організації