Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Менеджмент персоналу / конспект / Р_12_Оцінка персоналу.doc
Скачиваний:
15
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
124.93 Кб
Скачать

104

Розділ хіі. Оцінювання персоналу об’єктивна необхідність та значення оцінювання персоналу оцінка персоналу –

це процедура, за допомогою якої виявляється ступінь відповідності якостей працівника, його трудової поведінки, результатів діяльності певним вимогам

Цілі оцінки персоналу:

 • оцінка потенційних здібностей і можливостей працівників;

 • оцінка потреб у підвищенні кваліфікації та подальшому вдосконаленні працівників;

 • оцінка результатів трудової діяльності;

 • поліпшення управління діяльністю підприємства.

Функції оцінки персоналу:

 • адміністративна – прийняття кадрових рішень на об'єктивній і регулярній основі (розстановка, просування, оплата праці);

 • інформаційна — забезпечення керівників необхідними дани­ми про роботу їхніх підлеглих, а також працівників підприємства щодо їхніх позитивних якостей та недоліків;

 • мотиваційна – орієнтування працівників на поліпшення трудової діяльності в необхідному для керівництва підприємства напрямку.

Розділ хіі. Оцінювання персоналу

Оцінка ґрунтується на розв'язанні чотирьох основних питань:

 • визначенні суб'єктивних критеріїв оцінки персоналу;

 • пошуку чинників, що конкретизують кожний з критеріїв;

 • виявленні методів, що кількісно з допомогою показників виражають кожний Із чинників і загальну сукупність їх;

 • оптимізації процедури оцінки.

Критерії оцінки — основні вимоги, що їм повинен відповідати працівник, вони виражають лише загальні вимоги до працівників і потребують конкретизації.

Виділяють п'ять основних критеріїв оцінки:

 • кількість праці: визначаються обсяг, результативність, інтенсивність праці, використання часу;

 • якість праці: встановлюється частка браку в роботі, якість продукції та відповідність її кращим світовим зразкам тощо;

 • ставлення до роботи: ініціативність працівника, його здатність витримувати великі навантаження на роботі, здатність пристосовуватися до різних ситуацій, особливо нових, і т.п.;

 • старанність у роботі: ставлення до засобів виробництва, їх використання, оптимальність використання сировини і матеріалів, ступінь обліку матеріальних витрат на робочому місці та ін.;

 • готовність до співробітництва всередині підприємства: участь працівника у вирішенні спільних завдань, відносини в колективі, участь у колективній роботі, реакція на зауваження з боку керівників та колег, інші особисті якості.

Чинники оцінки об'єднуються у дві групи: основні та другорядні (враховувані).

Основними з чинників є: працьовитість, активність, фізична стійкість (витривалість), здібність планувати, рішучість, здібність вести переговори, точність виконуваної роботи, відчуття відповідальності, дисциплінованість, допитливість, мобільність, швидкість у роботі, кваліфікація, здатність управляти.

Чинники оцінки кожного працівника можуть бути кількісно або якісно виражені за допомогою різноманітних методів оцінки. Кількісна або якісна оцінка чинників показує конкретний ступінь відповідності працівника тому чи іншому критерію оцінки та загальній сукупності їх.