Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Менеджмент персоналу / конспект / Р_1_Методологічні аспекти менеджменту персоналу.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
96.77 Кб
Скачать

22

РОЗДІЛ І. МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ

СУТНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ Й НАПРЯМИ ЙОГО РОЗВИТКУ

Вектори розвитку менеджменту персоналу

РОЗДІЛ І. МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ

Менеджмент персоналу як об’єктивне соціальне явище та сфера професійної діяльності Завдання менеджменту персоналу

(на трьох рівнях управління)

вищий рівень

- розробка стратегії менеджменту персоналу (кадрової стратегії) як функціональної складової генеральної стратегії організації, формулювання політики менеджменту персоналу (кадрової політики), визначення обсягів інвестування в розвиток персоналу, ухвалення рішень щодо заміщення ключових посад

середній рівень

- великий цех, філіал підприємства – вирішування питань планування виробництва, нормування праці, організації діяльності, оплати праці, заміщення вакантних посад

12нижчий

рівень

- виробнича діяльність, функціональний підрозділ – безпосереднє управління виконавцями: доведення до робочих місць виробничих завдань, забезпечення необхідними ресурсами, контроль виконання завдань, трудової дисципліни, дотримання норм і правил охорони праці, тощо

Розділ і. Методологічні аспекти менеджменту персоналу менеджмент персоналу як об’єктивне соціальне явище та сфера професійної діяльності

Цілі

менеджменту

персоналу

(взаємопов’язані)

підвищення ефективності функціонування організації (показником ефективності діяльності організації є продуктивність):

П = Д/В мах

поліпшення якості трудового життя, яку характеризують:

  • реальні доходи

  • гарантія робочого місця

  • умови праці

  • змістовність трудового процесу

  • побутове та медичне обслуговування

РОЗДІЛ І. МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ

МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ ЯК ОБ’ЄКТИВНЕ СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ ТА СФЕРА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Функції менеджменту персоналу

Загальні

Специфічні

планування

організація

мотивація

контроль

визначаються функціональним поділом праці

наведені у “Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників”

РОЗДІЛ І. МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ

МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ ЯК ОБ’ЄКТИВНЕ СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ ТА СФЕРА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Принципи менеджменту персоналу –

сукупність фундаментальних засад керівництва людьми як обов’язкова умова досягнення поточних і перспективних цілей, забезпечення результативності

планомірність – скоординованість й синхронність всіх процесів, операцій, дій задля недопущення порушень ритму виробництва, втрат робочого часу й інших ресурсів, погіршення якості продукції

економічна ефективність – інвестиції у розвиток персоналу, витрати на оплату праці й утримання робочих місць з огляду на їх віддачу, окупність

системність – реалізація системного підходу в управлінні організацією як цілісним соціальним організмом, структурними підрозділами й виконавцями

єдиноначальність – чіткий розподіл повноважень між керівниками та структурними підрозділами по вертикалі й горизонталі, адміністративну підпорядкованість лише одному керівникові

соціальне партнерство – взаєморозуміння, баланс інтересів, соціальна згода між робітником (трудовим колективом) та роботодавцем

демократизм – поєднання єдиноначальності начальника з участю найманих працівників

економічна заінтересованість – створення гнучкої системи стимулів, яка спонукала б працювати з повною віддачею

соціальна доцільність – соціально виправдані і обгрунтовані умови праці, дії, заходи керівництва задля задоволення людини роботою