Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Менеджмент персоналу / конспект / Р_1_Методологічні аспекти менеджменту персоналу.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
96.77 Кб
Скачать

Розділ і. Методологічні аспекти менеджменту персоналу менеджмент персоналу як предмет наукових досліджень

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗДІЙСНЮЮТЬ:

Інститути Національної академії наук України

Міністерство праці та соціальної політики

Галузеві науково-дослідні установи

Кафедри вищих навчальних закладів

ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕНЬ:

 • соціально-психологічні аспекти трудової діяльності та управління людьми

 • забезпечення конкурентоспроможності персоналу

 • удосконалення методів нормування праці

 • удосконалення методів планування чисельності персоналу

 • оцінювання персоналу

 • мотивація та стимулювання праці

 • захист здоров’я працівників

 • зміцнення соціального партнерства

ОСНОВНИМИ АСПЕКТАМИ МЕТОДОЛОГІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ – Є ВИЗНАЧЕННЯ Й ОБГРУНТУВАННЯ:

мети й завдань дослідження

предмета й об’єкта дослідження

ефективних методів дослідження

МЕТОДИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ:

 • загальнонаукові (спостереження, класифікації та типології, групування й порівняння, середніх величин, аналізу й синтезу, системного підходу, експерименту)

 • аналіз (економіко-статистичний; соціологічний; факторний; функціонально-вартісний; системно-структурний; кореляційно – регресій ний)

 • інші методи (експертних оцінок; математичного моделювання; математичної статистики; графічного моделювання; тестових методик)