Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фінансовий менеджмент у малому бізнесі / Фінансовий менеджмент у малому бізнесі Заоч. 2013.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
332.29 Кб
Скачать

1. Програма навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент у малому бізнесі»

Мета: — сформувати у студентів системи знань з особливостей управління формуванням та використанням фінансових ресурсів, основних засобів, оборотних активів малих підприємств, спрощеної системи оподаткування, кредитування та фінансового планування малих підприємств.

Компетенції, які необхідно сформувати в результаті вивчення навчальної дисципліни:

Інструментальні:

- уміння аналізувати фінансовий стан підприємства та планувати роботу з організації самого процесу аналізу та планування;

- розуміння базових питань , які необхідно ставити для організації такої роботи;

- володіння базовими знаннями з теорії грошей, з ризиків фінансової діяльності, з інвестиційної діяльності та вартості капіталу, з методів прогнозування, аналізу, розрахунку грошових потоків, розрахунків вартості бізнесу, розрахунків собівартості, прибутковості операцій та правил оподаткування;

- володіння сучасними комп’ютерними методами розрахунків показників фінансового стану фірми, планування та прогнозування діяльності підприємств;

- навички роботи з інформаційними джерелами, включаючи інтеронет;

- розуміння та визнання своєї здібності на базі придбаних знань і навичок приймати рішення в галузі управління фінансовими потоками фірми, визначення вартості капіталу фірми, планування фінансового стану підприємства та вирішення поточних і стратегічних проблем фірми.

Міжособистісні:

 • здатність визнавати, що в сучасних умовах одна людина не в змозі на високому рівні контролювати всі процеси в фірмі і здатність визнавати право на помилку як самого себе, так і своїх підлеглих;

 • здатність створити і підтримувати командний дух як у своєму колективі, так і в колективі фірми в цілому;

 • визнати, що тільки особисті професійні та людські якості можуть бути основою керівника для формування міжособистісних навичок в колективі;

 • визнати, що тільки етнічна та культурна різноманітність людей не є перешкодою для успішної діяльності фірми.

Системні:

 • формування переконаності, що здатність застосування придбаних знань на практиці є єдиним критерієм успішності навчання;

 • об’єктивно оцінити свою здібність до дослідницької діяльності та при відсутності такої знайти в команді людину, що такі здібності має та всіляко їй сприяти;

 • формування об’єктивного відношення до своїх здібностей до навчання та цінувати таку здібність у своїх співробітників та підлеглих;

 • визнання того, що світ швидко змінюється і це вимагає розвивати особисті здібності до адаптування до таких змін;

 • здатність до лідерства або здатність об’єктивно сприйняти той факт, що ти не лідер;

 • здатність бачити процес в цілому та, як слідство, здатність до системної розробки проектів та керування ними;

 • здатність до ініціативи і підприємництва;

 • визнання якості як однієї з першооснов успіху фірми в умовах існування ринку покупця;

 • визнання того, що без прагнення до успіху самого успіху не буде.

Спеціальні:

 • здатність критично осмислювати співвідношення рівня розвитку теорії та потреб практичної діяльності в галузі фінансового менеджменту в малому бізнесі та планування і прогнозування фінансової діяльності фірми;

 • володіння інформацією про сучасний стан фінансового менеджменту як науки;

 • бачити невирішені проблеми в цій галузі науки та вміти сформулювати шляхи їх вирішення.