Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
17
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
369.15 Кб
Скачать

Відомість обліку витрат по транспортному цеху

Статті витрат

Кредит рахунків

203

66

65

13

Разом

Паливо

Енергія

Заробітна плата і єдиний внесок

ТЗВ

Інші витрати

Разом

Таблиця 3.60

Розподілення використаних послуг котельної і транспортного цеху

з/п

Цехи-споживачі

Гаряча вода ,

тис. м3.

Послуги транспорту,

тис. км.

1.

Заготівельний

170

28,5

2.

Механічний

90

28,4

3.

Збиральний

220

16,2

4.

Ремонтний

50

3,2

5.

Котельний

х

2,7

6.

Енергетичний

40

1,0

7.

Транспортний

30

х

Разом

600

80

Таблиця 3.61

Розподілення послуг котельного цеху, використаних збиральним цехом

Вид продукції

Розподілення, %

Сума витрат, грн.

Електродвигуни

60

Прилади

40

Разом

100 %

Таблиця 3.62

Розподілення послуг транспортного цеху,

використаних збиральним цехом

Вид продукції

Розподілення, %

Сума витрат, грн.

Електродвигуни

55

Прилади

45

Разом

100 %

Таблиця 3.63

Відомість обліку загальновиробничих витрат по збиральному цеху

з/п

Статті аналітичного обліку

Кредит рахунків

201

13

66

65

Разом

1.

Матеріали

2.

Заробітна плата і ЄВсс

3.

Амортизація

4.

Інші витрати

Разом

Таблиця 3.64

Розподілення загальновиробничих витрат

Види витрат

Разом

Вироби

Електродвигуни

Прилади

1. Основна заробітна плата виробничих робітників

2. Загальновиробничі витрати (без постійних нерозподілених, 5%)

3. Коефіцієнт розподілення

Таблиця 3.65