Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
19
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
157.7 Кб
Скачать

Практичне заняття №10

Тема 10. Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу

Мета заняття: придбати практичні навички нарахування заробітної плати за різними формами.

План заняття

  1. Нарахування заробітної плати за різними формами оплати праці та інших виплат.

Обладнання:

  • План рахунків бухгалтерського обліку і інструкція про його застосування.

  • Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 26 “Виплати працівникам”.

Методичні рекомендації до практичного заняття

Для виконання завдань з обліку праці та її оплати студенти повинні:

знати:

- основні положення законодавчих і нормативних документів з обліку праці;

- основні положення законодавчих і нормативних документів з обліку основної і додаткової заробітної плати, компенсаційних і заохочувальних виплат;

  • порядок заповнення первинних документів, на підставі яких здійснюються розрахунки заробітної плати і інших виплат;

вміти:

- правильно застосовувати План бухгалтерських рахунків для обліку розрахунків по заробітній платі;

- складати первинні документи та регістри обліку, в яких фіксується інформація про працю і заробітну плату;

На виробничих підприємствах застосовують дві основні форми оплати праці: погодинну і відрядну.

Погодинною оплатою праці називається оплата за кількість витраченого календарного робочого часу (у днях або годинах) певної кваліфікації. Вона буває простою погодинною (оплата тільки за фактично відпрацьований час і тарифної

сітки, або окладів службовцям) і погодинно-преміальною (оплата за простою погодинною і премії).

Для розв’язання завдання 10.1 студенти повинні вміти на підставі первинних документів з обліку праці та встановлених тарифних сіток і посадових окладів, розраховувати зароблену заробітну плату і інші виплати (сукупний місячний доход) та відображати виконані операції на рахунках бухгалтерського обліку.

Відрядною оплатою праці називається оплата за кількість одиниць виготовленої продукції (обсягу наданих послуг, виконаних робіт) з врахуванням їх якості. Вона буває: проста відрядна (оплата за незмінними розцінками), відрядно-преміальна (окрім відрядного заробітку нараховуються премії за перевиконання норм виробітку, економію матеріалів тощо), відрядно-прогресивна (за продукцію виготовлену понад норм, оплата здійснюється за завищеними розцінками), акордна (розцінки встановлюються на весь комплекс робіт з виконанням їх у певний строк). При відрядній формі робота може виконуватись одним робітником або бригадою. Тому розрізняють індивідуальну відрядну оплату і бригадну.

Для розв’язання завдань 10.2. 10.3 студенти повинні вміти на підставі первинних документів з обліку праці та встановлених розцінок розраховувати зароблену заробітну плату працівникам, яким нараховується заробітна плата за індивідуальними та бригадними відрядними розцінками та відображати виконані операції на рахунках бухгалтерського обліку.

Завдання до практичного заняття

Завдання 10.1

Положенням про заробітну плату підприємства “Сокіл” на поточний рік встановлена така тарифна сітка для робітників основного виробництва:

Розряди

1

2

3

4

5

Коефіцієнти

1

1,20

1,45

1,60

1,80

Годинна тарифна ставка робітника основного виробництва 1 розряду становить – 10,50 грн.

Згідно табелю обліку робочого часу у звітному місяці робітниками основного виробництва і посадовцями відпрацьовано (таблиця 3.44).