Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
19
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
157.7 Кб
Скачать

Порядок розрахунку заробітної плати до видачі

Належна до видачі заробітна плата

=

Сукупний місячний доход (складається із суми нарахованої основної і додаткової заробітної плати, допомоги, компенсацій тощо)

-

Не повинні перевищувати 20% нарахованої заробітної плати (в особливих випадках – 50%)

Утримання обов’язкових податків і платежів (згідно законодавства)

  • Єдиний внесок на соціальне страхування

  • Податок на доход фізичних осіб

+

Утримання за ініціативою підприємства (згідно колективної угоди, наказу керівника)

  • за заподіяну матеріальну шкоду;

  • за допущений брак;

  • своєчасно неповернених сум, одержаних в підзвіт;

  • своєчасно непогашені безпроцентні позики тощо

Кожне підприємство зобов'язане страхувати персонал у фондах соціального страхування шляхом утримання із місячного доходу

працівника єдиного внеску на соціальне страхування та відрахування єдиного внеску за рахунок своїх витрат. Ставки, за якими здійснюються утримання і нарахування встановлюються на законодавчому рівні.

Утримання внеску зменшує належну до видачі заробітну плату працівника (відображається по Дт рах. 66), нарахування внеску - збільшує витрати підприємства ( відображається по Дт рахунків витрат, до яких відносилась заробітна плата, на яку ці нарахування здійснюються).

Синтетичний облік розрахунків за єдиним внеском ведеться на рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням", субрахунком 651 "За пенсійним забезпеченням". По кредиту цього рахунку відображається

зобов'язання по утриманих та нарахованих внесках, а по дебету їх перерахування та використання коштів фонду соціального страхування.

Приклад:

Таблиця 3.45

з/п

Зміст господарських операцій

Дт

Кт

Сума, грн.

1

2

3

4

5

1

Нарахована заробітна плата робітникам основного виробництва

23

661

30000,00

2

3.

4

Утримано із заробітної плати робітників:

-єдиний внесок на соц. страхування (3,6%)

- податок на доход фізичних осіб

Нараховано єдиний внесок на заробітну плату робітників основного виробництва (38% умовно)

Видана із каси заробітна плата робітникам основного виробництва

661

661

23

661

651

641

651

301

430

4260

11400

25310

(30000 – 430 -4260)


Алгоритм розрахунку податку на доход найманої фізичної особи, яка не має права на податкову соціальну пільгу:

Податок на доход = [Сукупний місячний доход – єдиний внесок на соціальне страхування) х ставку податку на доход фізичних осіб

Якщо працівник має право на податкову соціальну пільгу, то податок на його доход визначається так:

Податок на доход = [Сукупний місячний доход –- єдиний внесок на соціальне страхування - 50% мінімальної заробітної плати встановленої на початок календарного року] х ставку податку на доход

Оплата днів щорічної чергової відпустки. Заробітна плата за дні відпустки визначається виходячі із середньоденного доходу, який розраховується згідно Порядку № 100 затвердженого постановою КМУ.

Алгоритм розрахунку суми відпускних:

О = Зн : (Фн – П) х До, (3.2)

де О – сума відпускних;

Зн – сумарний заробіток робітника за фактично відпрацьований період;

Фн – кількість календарних днів за фактично відпрацьований період;

П - кількість святкових і неробочих днів, передбачених законодавством, що приходяться на фактично відпрацьований період;

До – тривалість відпустки в календарних днях.

Розрахунок допомоги за дні тимчасової втрати працездатності.

Допомога за дні тимчасової втрати працездатності визначається на підставі розрахованої середньоденної (середньогодинної) заробітної плати за робочі дні розрахункового періоду обчислену згідно Порядку № 1266 затвердженого постановою КМУ від 26.09.01р

Сд = Б / Рв х В%, (3.3)

де Сд – сума допомоги в розмірі середньої зарплати;

Б – суми, які враховують при обчисленні середнього заробітку (база);

Рв – кількість відпрацьованих днів у розрахунковому періоді;

В% - відсоток розміру виплати, який залежить від страхового стажу й пільгових умов;

Відсоток оплати допомоги залежить від страхового стажу або категорії пільг працівників.

Нарахування допомоги відображається записом:

Дт 23, 91, 92, 93, 94 Кт 663 – за рахунок підприємства;

Дт 65 Кт 663 – за рахунок фонду