Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
17
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
369.15 Кб
Скачать

Вихідні дані до завдання

Зміст господарських операцій

Кореспонденція

Сума, грн.

Дт

Кт

1

2

3

4

 1. Нарахована амортизація:

а) допоміжне виробництво:

- приміщення котельної;

- приміщення транспортного цеху; 3190 грн.;

б) виробничого обладнання для виготовлення двигунів;

в) ) виробничого обладнання для виготовлення приладів;

г) будівлі основного цеху;

д) будинку заводоуправління;

1126

980

200

150

3400

2800

2. Нараховано 100% зносу на передані в експлуатацію в бухгалтерію вентилятори

450

3. Списані витрачені матеріали:

а) на виготовлення:

 • електродвигунів;

 • приладів

 • б) на загальногосподарські потреби 1290 грн.

в) утримання та прибирання:

- котельної

- виробничого обладнання збирального цеху; 5600 грн.;

- будівлі збирального цеху

123800

113500

1390

1200

2560

1700

4. Відпущено паливо на потреби:

а) збирального цеху;

б) транспортного цеху;

в) заводоуправління.

1800

600

500

5. Списані ТЗВ на витрачені матеріали на:

а) виготовлення:

 • електродвигунів;

 • приладів:

б) загальногосподарські потреби1;

в) утримання та прибирання:

 • котельної;

- приміщення збирального цеху

230

180

30

28

46

6. Нараховано 100 % знос на передані до транспортного цеху інструменти

648

7. Нарахована заробітна плата робітникам:

а) основного виробництва за виготовлення:

 • електродвигунів

 • приладів

б) загальногосподарських служб

в) робітникам допоміжного виробництва:

 • котельної

транспортного цеху

48900

34000

15600

3800

7800

Продовження таблиці 3.55

1

2

3

4

г) за утримання:

- виробничого обладнання

- будівель основних цехів

8. Проведені нарахування єдиного внеску (умовно 38%) на з/плату працівників:

а) основного виробництва за виготовлення:

 • електродвигунів

 • приладів

б) загальногосподарських служб

в) допоміжного виробництва:

 • котельної

 • транспортного цеху

г) за утримання:

 • виробничого обладнання

- будівель основних цехів

4700

30000

?

?

?

?

?

?

?

?

9. Розподілені витрати допоміжних цехів і включені до витрат на виробництво:

а) електродвигунів

б) приладів

?

?

10 В кінці місяця списуються загальновиробничі витрати –змінні і постійні розподілені на виробництво:

а) електродвигунів

б) приладів

- постійні нерозподілені:

в) на собівартість реалізованої продукції

?

?

?

11.Списані загальногосподарські витрати.

?

12. Передана з виробництва продукція за фактичною собівартістю на склад готової продукції:

а) електродвигуни

б) прилади

?

?

На підставі даних наведених у таблиці необхідно виконати такі завдання:

 1. Скласти бухгалтерські проводки у журналі реєстрації господарських операцій.

 2. Визначити суму нарахованого на фонд оплати праці єдиного внеску на соціальне страхування.

 3. Заповнити таблиці 3.56 і 3.57 з обліку витрат на виробництво

 4. Визначити суму витрат на виготовлення продукції котельної і транспортного цеху (таблиці 3.58, 3.59).

 5. Визначити суму витрат допоміжних виробництв, які відносяться до собівартості продукції основного виробництва (таблиця 3.60).

5. Розподілити вартість послуг котельного і транспортного цехів між видами продукції за відсотками розподілення (таблиця 3.61 і 3.62).

 1. Визначити суму загальновиробничих витрат (розрахунок виконати у відомості (табл. 3.63).

  1. Розподілити цехові витрати для наступного їх включення до собівартості електродвигунів і приладів (умовно постійні нерозподілені витрати складають 5 % від суми всіх загальновиробничих витрат). Для розрахунку використати табл. 3.64.

  2. Скласти журнал – ордер 5 з обліку витрат (додаток Н).

  3. Визначити загальногосподарські витрати (таблиця 3.65).

  4. Визначити фактичну собівартість готової продукції з врахуванням незавершеного виробництва на початок та кінець місяця (таблиця 3.66).

Таблиця 3.56