Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
17
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
369.15 Кб
Скачать

Завдання до практичного заняття

Завдання 12.1

Виробництво складається із трьох переділів. Всі виготовлені напівфабрикати послідовно передаються з попереднього переділу в наступний.

Цех №1

Початкові дані:

 1. Надійшло в переробку 100 т. сировини по 30 грн. за 1 т. на суму 3000 грн.

 2. Перероблено 75 т. сировини і одержано 75 т. напівфабрикатів.

 3. Витрати по переробці на 1 т. складають 3 грн.

Необхідно визначити:

а) цехову собівартість одиниці вироблених напівфабрикатів; б) цехову собівартість всіх напівфабрикатів, які здаються на склад із цеху №1; в) собівартість незавершеного виробництва цеху №1.

Цех № 2

Початкові дані:

 1. Надійшло із цеху №2 - 75 т. напівфабрикатів на суму 2475 грн.

 2. Перероблено 70 т. напівфабрикатів.

 3. Витрати по переробці на 1 т. – 10 грн.

Необхідно:

 1. Скласти бухгалтерську проводку на оприбутковані напівфабрикати, передані з цеху №1.

 2. Визначити:

а) цехову собівартість одиниці вироблених напівфабрикатів; б) цехову собівартість напівфабрикатів, зданих на склад; в) собівартість незавершеного виробництва цеху №2.

Цех №3

Початкові дані

 1. Надійшло із цеху №2 -70 т. напівфабрикатів на суму 3010 грн.

 2. Перероблено 65 т. напівфабрикатів і одержано 65 т. готової продукції.

 3. Витрати по переробці на 1 т. – 15 грн.

Необхідно:

 1. Скласти бухгалтерську проводку на оприбутковані напівфабрикати передані із цеху №2.

 2. Визначити:

а) виробничу собівартість 1 т. готової продукції; б) виробничу собівартість всього випуску; в) собівартість незавершеного виробництва цеху №3; г) скласти бухгалтерську проводку на оприбуткування готової продукції на складі.

Завдання 12.2

Підприємство “Талар” виготовляє складні металеві конструкції для будівельних організацій на замовлення. Облік витрат на підприємстві ведеться позамовним методом. Протягом поточного місяця на підприємстві були здійснені такі прямі витрати на виробництво конструкцій (таблиця 3.48):

Таблиця 3.48

Облік витрат

Види витрат

Сума, грн.

 1. Використано метал на виконання замовлень:

№ 48;

№ 49;

36900,00

150500,00

 1. Нарахована амортизація основних засобів, що задіяні для виконання:

замовлень

№ 48;

№ 49;

596,00

360,00

 1. Списаний спецодяг (строком використання менше року) виданий робітникам, що виконували замовлення:

№ 48;

№ 49;

460,00

390,00

 1. Нарахована заробітна плата робітникам, що виконують замовлення:

№ 48;

№ 49;

16500,00

24500,00

 1. Проведені нарахування єдиного внеску на соціальне страхування (умовно38%) на фонд оплати праці робітників, що виконують замовлення:

№ 48;

№ 49;

?

?

 1. Нараховано різним кредиторам за надані послуги для виконання замовлень (суми з ПДВ, податкові накладні отримані):

№ 48 – 3840 грн.;

№ 49 - 6900 грн.;

7. Відображено розрахунки по ПДВ

Необхідно:

 1. Скласти бухгалтерські проводки в журналі реєстрації господарських операцій.

 2. Визначити прямі витрати на виконання замовлення № 48 та замовлення № 49.

Завдання 12.3

При виготовленні продукції виявлено брак. Комісією складено акт, в якому визначено на якому етапі технологічного процесу і в якій кількості стався брак.

 1. Акт на брак

акта

цеху

Деталь

Після якої операції

Кількість деталей

9

2

А - 6

2

20

10

6

С - 3

3

75

Необхідно виконати такі завдання:

 1. Скласти калькуляцію собівартості остаточного браку деталей за формою таблиці 3.49 на підставі відрядних розцінок по окремих операціях на один виріб (таблиця 3.50):

Таблиця 3.49

Деталь

Заробітна

плата

Єдиний

внесок

Матеріали

ТЗВ

Цехові витрати

Всього

А- 6

С-3

Таблиця 3.50