Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

F 4-1-МУ 2012-12 Кудинов библиотека

.pdf
Скачиваний:
12
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
2.76 Mб
Скачать

61

Пн

Рисунок 0.1 – Роза вітрів

Вибір розмірів, конфігурації земельної ділянки під будівництво суттєво впливає на складність розробки генерального плану, економічність будівництва та ефективність роботи СТОА. Як було сказано, площі земельних ділянок ухвалюються залежно від їх класу у межах 0,3–0,5 га. По земельній ділянці необхідно знати переважний напрям вітру, температуру повітря в зимовий і літній періоди, характеристику ґрунту, глибину його промерзання та глибину залягання ґрунтових вод. Розташування ділянки під будівництво описується докладно із вказівкою району міста, найменувань сусідніх підприємств і споруд на межах ділянки по сторонах світу, форми ділянки.

Дорожні СТОА рекомендується розташовувати в населених пунктах або в безпосередній близькості від них, що скорочує витрати на комунікації й благоустрій, а також полегшує розв’язання житлового питання для персоналу станції. Як правило, дорожні СТОА споруджуються в комплексі з АЗС. На території дорожньої СТОА передбачаються площі зберігання автомобілів.

Мінімальні відстані від СТОА до житлових і громадських будинків слід приймати не менше наведених у табл. 4.1.

При виборі земельної ділянки керуються рядом вимог:

бажано, щоб ділянка під забудову мала прямокутну форму в плані зі співвідношенням сторін від 1:1 до 1:3;

бажано, щоб рельєф місцевості був відносно рівним;

рівень ґрунтових вод повинен бути не менше ніж на 0,5 м нижче рівня підлоги оглядових канав, приямків, підвалів і т. д.;

бажано, щоб ділянка розташовувалася по можливості ближче до проїздів загального користування й інженерних мереж для забезпечення підприємства електро- й теплоенергією, водою й газом, скиданням зливових і каналізаційних вод з урахуванням можливості об’єднання зовнішніх інженерних мереж СТОА й сусідніх підприємств;

бажано, щоб на ділянці були відсутні будівлі, що підлягають зносу;

площа ділянки повинна бути достатньою для перспективного розвитку підприємства, але без зайвого резервування.

Необхідна площа ділянки Fу , визначається попередньо, до побудови генерального плану, з виразу:

ДВНЗ «ДонНТУ» Автомобільно-дорожній інститут

62

Fу (Fв с Fд Fз ) Кз / 100,

(4.1)

де Fв с – площа забудови виробничо-складськими будинками, м2; Fд – площа забудови допоміжними будинками, м2;

Fз – площа відкритих майданчиків для зберігання автомобілів; Кз щільність забудови, %.

Мінімальна щільність забудови СТОА встановлюється згідно зі

СНиП ІІ-89-90 [26]:

 

Число постів

Щільність забудови, %

5

20

10

28

25

30

50

40

Узв’язку з дефіцитом і значною вартістю землі в містах (особливо великих), як правило, коефіцієнт щільності забудови приймають 50–60 % і більше.

Генеральний план і об’ємно-планувальне рішення виробничого корпусу розробляються одночасно.

Складові генерального плану. Генплан – виконується у масштабі 1:1000, 1:500, а в учбових проектах 1:200, з нанесенням планів існуючих і проектованих будівель і споруджень. Масштаб вибирається залежно від розмірів ділянки й зручності розміщення його на кресленні. У реальному проекті розробляються чотири генплани: креслення розпланування з організацією руху, план благоустрою території, зведений план інженерних мереж, організація рельєфу й вертикальне планування ділянки під забудову.

Унавчальному проекті розробляється перші два плани зведені на одному креслені.

Зведений план інженерних мереж дається із точками їх підключення відповідно до технічних умов і узгоджується зі службами інженерного забезпечення міста. Умови прокладки інженерних мереж приводяться в таб-

лиці 4.1, 4.2 [15].

Креслення розпланування – це прив'язка проектованих об'єктів між собою та до існуючих. Даються відстані між ними, габарити проектованих будинків і споруджень по осях, периметр земельної ділянки, що виділяється під будівництво. На генплані стрілками вказуються шляхи руху автомобілів по території СТОА, а також дорожні знаки. Рух автомобілів по території для СТОА із числом 10 постів і більше передбачається в одному напрямку без зустрічних і пересічних потоків. Для СТОА, що мають більше 10 постів, передбачається не менше двох в'їздів. Основний в’їзд слід розташовувати з боку дороги з меншою інтенсивністю руху.

«Технологічне проектування підприємств автомобільного транспорту. Станції технічного обслуговування автомобілів»

63

Таблиця 4.1 – Відстані від найближчих підземних інженерних мереж

 

Відстані, м, по горизонталі (у світлі) від підземних ме-

 

 

 

 

 

реж до:

 

 

 

 

 

Фундаментів будинків і споруд

Фундаментів огорож підприємств, естакад

Вісі крайньої

Краю проїзної частини вулиці, доріг

Зовнішньої брівки

кювету або підошви насипу дороги

Фундаментів опор

 

повітряних ліній

 

колії

 

електропередачі

Інженерні мережі

 

 

Залізниць колії 1520 мм

Залізниць колії 750 мм і трамвая

До 1 кВ, освітлення зовнішнього

Понад 1 до 35 кВ

Понад 35 кВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

7

8

9

10

Водопровід і на-

5

3

4

2,8

2

 

1

1

2

3

пірна каналізація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самопливна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

каналізація (по-

3

1,5

4

2,8

1,5

 

1

1

2

3

бутова й дощова)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дренаж

3

1

4

2,8

1,5

 

1

1

2

3

Супутній дренаж

0,4

0,4

0,4

0,4

 

Газопроводи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

горючих газів

2

1

3,8

2,8

1,5

 

1

1

5

10

низького тиску,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 0,005 МПа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теплові мережі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

від зовнішньої

2*

1,5

4

2,8

1,5

 

1

1

2

3

стінки каналу,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тунелю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабелі силові

0,6

0,5

3,2

2,8

1,5

 

1

0,5

5

10

Комунікаційні

2

1,5

4

2,8

1,5

 

1

1

2

3

тунелі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка*: відстані від теплових мереж при безканальному прокладанні до будинків й споруд слід приймати як для водопроводу.

Благоустрій – це асфальтобетонні покриття на автопроїздах, майданчиках і відкритих стоянках, вимощення навколо будівель, озеленення – посадка дерев і чагарників на тлі газону з посівом багаторічних трав. На вільній від забудови й дорожніх покриттів площах рекомендується устрій майданчиків відпочинку, які приймаються з розрахунку не більше 1 м2 на одного працюючого в найбільш численній зміні, з розміщенням переносного устаткування – лавок і урн. Площа ділянок, що призначені для озеленення в межах огорожі СТОА, слід визначати з розрахунку не менше 3 м2 на одного робітника в найбільш численній зміні. Гранична площа озеленення не менше 15 %

ДВНЗ «ДонНТУ» Автомобільно-дорожній інститут

64

території СТОА. Відстані від будівель і споруджень до дерев і чагарників слід приймати не менше зазначених у табл. 4.3.

Таблиця 0.2 – Нормована відстань між інженерними підземними мережами, м, по горизонталі (у світлі)

 

Во-

Каналізація

Теп-

Газопро-

Кабелі

 

 

силові

 

Інженерна мережа

до-

побутова,

лові

від з тис-

всіх

Кабелі

про-

дощова,

мере-

ком до

зв'язку

 

на-

 

від

дренажна

жі

0,005 МПа

 

 

пруг

 

Водопровід

*

**

1,5

1,0

0,5

0,5

Каналізація побуто-

**

0,4

1,0

1,0

0,5

0,5

ва, дощова

 

 

 

 

 

 

Теплові мережі***

1,5

1,0

 

2,0

2,0

1,0

Газопровід з тиском

1,0

1,0

2,0

0,5

1,0

1,0

до 0,005 МПа

 

 

 

 

 

 

Кабелі силові всіх

0,5

0,5

2,0

1,0

0,1–

0,5

напруг

0,5

 

 

 

 

 

Кабелі зв'язку

0,5

0,5

1,0

1,0

0,5

Примітки*: при паралельному прокладанні декількох ліній водопроводів відстань між ними слід приймати залежно від технічних та інженерногеологічних умов відповідно до норм з водопостачання;

**від водопроводу до каналізаційних труб: залізобетонних і азбестоцементних – 5 м; чавунних діаметром до 200 мм – 1,5 м; більше 200 мм – 3 м; пластмасових – 1,5 м;

***від зовнішньої стінки каналу тунелю. При безканальній прокладці –

1,0 м.

Таблиця 0.3 – Відстань від інженерних мереж до зелених насаджень

 

Відстань, м, до осі:

Елементи будівель і споруджень, інженерні мережі

стовбура

чагарників

 

дерев

 

Зовнішні границі стін і будівель

5

1,5

Опори освітлювальної мережі

4

Край тротуарів і садових доріжок

0,7

0,5

Бортовий камінь або кромка смуги узбіччя дороги

4,0

1,5

Підземна безканальна прокладка:

 

 

газопроводів, каналізації

1,5

водопроводу

2,0

теплових мереж

2,0

1,0

кабелів силових і зв'язку

2,0

0,7

«Технологічне проектування підприємств автомобільного транспорту. Станції технічного обслуговування автомобілів»

65

Примітки*: 1. Відстань від повітряних ліній електропередачі до дерев слід приймати за правилами улаштування електроустановок.

2. Дерева, що висаджують біля будинків, не повинні перешкоджати інсоляції та освітленості приміщень, а також проїзду пожежних автомашин.

Висота огорожі територій повинна бути не менше 1,6 м, де передбачається зберігання автомобілів на майданчиках (відкритих або з навісами).

Організація рельєфу й вертикальне планування припускає зміну рельєфу місцевості шляхом зняття або підсипання ґрунту для цілей будівництва, а також організації поверхневого водовідводу в зону розташування очисних споруджень виробничих і дощових стічних вод. На генплані по кутах і в центрі проектованих будівель, по території підприємства показуються позначки землі у вигляді дробу, де в чисельнику значення висоти після забудови (червона позначка), у знаменнику – до забудови (чорна позначка). Ухили поверхні слід приймати не менше 0,03 м і не більше 0,05 м для глинистих ґрунтів, не більше 0,03 м для піщаних ґрунтів, не менше 0,05 м для просадних ґрунтів.

Планування території вимагає попереднього уточнення переліку будівель і споруджень, площі їх забудови й габаритні розміри в плані. За виробничою ознакою будівлі й спорудження розміщаються по зонах, на які ділиться територія:

за межами огорожі, де розміщаються стоянки автомобілів клієнтів та персоналу СТОА;

виробнича зона, де розміщуються адміністративно-побутові й виробничі будівлі;

підсобна – для будівель і споруджень інженерного забезпечення (котельня, трансформаторна підстанція, протипожежні резервуари, очисні спорудження);

складська, у тому числі для розміщення складів торговельних точок. СТОА може проектуватися з розміщенням в одній будівлі, коли адмі-

ністративно-побутові й комерційні служби розташовуються у дво-, або триповерховій частині, а виробничі приміщення – в одноповерховій частині, або у двох будівлях, коли в одному з них розташовуються виробничі й складські приміщення, а в іншому – адміністративно-побутові й комерційні служби. Приміщення, що призначені для роботи із клієнтами, розміщаються так, щоб клієнти мали вільний доступ до поста приймання й видачі автомобілів.

Склади лакофарбових матеріалів і хімікатів, кисню, ацетилену, балонів з газом влаштовуються в окремих спорудженнях на території СТОА, тому що їхнє розміщення у виробничому корпусі пов’язане із вибухо- і пожежонебезпекою.

Адміністративно-побутовий корпус розташовують поруч із робочим в'їздом на СТОА. Поруч із адміністративно-побутовим корпусом, поза територією СТОА, передбачають відкритий майданчик для стоянки транспортних засобів, що належать працівникам підприємства. Площу стоянки визначають

ДВНЗ «ДонНТУ» Автомобільно-дорожній інститут

66

виходячи з наступних нормативів: 10 автомісць на 100 працюючих у двох суміжних змінах, площа одного автомісця 25 м2, без урахування площі проїздів.

В основі планувального рішення СТОА лежать схема виробничого процесу, склад приміщень, об'ємно-планувальні рішення, а також протипожежні й санітарно-гігієнічні вимоги до окремих зон і дільниць.

Під об’ємно-планувальним рішенням розуміється поєднання планувального рішення з поверховою конструкцією будівлі.

Для СТОА застосовують збірні залізобетонні конструкції (сітка колон: для зон ТО й ремонту – 6x18, 6x24, 12x18, 12x24 м; для адміністративнопобутових приміщень – 6x6, 12x12 м), а також полегшені металоконструкції,

у тому числі модульні (з модулем 18x18,18x24, 24x24, 30x30, 36x36 м). На верхньому поверсі допускається збільшення сітки колон – 18x6 і 18x12 м.

Висота виробничих приміщень: 3,6 м – для легковиків на постах з підйомником і 3,0 м – без підйомника; 4,2, 4,8, 5,4, 6,0 м – оснащених підвісним крановим устаткуванням – для вантажівок і автобусів. Як правило, висота приймається 3,6 м при прольотах 12 м і 4,8 м – при прольотах 18 і 24 м.

Висота адміністративно-побутових приміщень приймається не менше 2,8 м. Фактично приймається 3,0 або 3,3 м при кількості поверхів не більше чотирьох [10].

Основні техніко-економічні показники генплану:

загальна площа ділянки, га;

площа забудови, м2, яка визначається як сума площ, що зайняті будівлями й спорудженнями, крім тротуарів, автомобільних доріг, вимощень, відкритих стоянок автомобілів індивідуального користування;

площа озеленення – площа, що зайнята газонами, зеленими насадженнями, м2;

площа покриття – сума площ тротуарів і асфальтових покриттів, м2;

щільність забудови СТОА – визначається відношенням площі забудови до площі ділянки СТОА;

коефіцієнт озеленення – відношення площі озеленення до загальної площі СТОА;

коефіцієнт використання території – відношення площі, що зайнята будівлями, відкритими майданчиками, автомобільними дорогами, тротуарами

йозелененням, до загальної площі СТОА.

Дані за техніко-економічними показниками оформляються у вигляді таблиці (у реальному генплані таблиці містяться на його графічній частині).

4.3 Технологічне планування дільниць

Технологічне планування виробничих дільниць являє собою план розмі-

щення робочих постів, автомісць очікування й зберігання, технологічного устаткування, виробничого інвентаря, підйомно-транспортного та іншого

«Технологічне проектування підприємств автомобільного транспорту. Станції технічного обслуговування автомобілів»

67

устаткування й є технічною документацією проекту, по якому розставляється й монтується устаткування. Ступінь пророблення й деталізації технологічного планування залежить від етапу проектування.

Для розробки загального об'ємно-планувального рішення будівель підприємства в ряді випадків потрібно знати не тільки площі окремих приміщень, що розраховані за питомими показниками, але й геометричні розміри й конфігурацію окремих зон і дільниць, що вимагає укрупненого пророблення їх планувальних рішень. Це, насамперед, стосується зон ТО й ремонту, дільниць з великогабаритним устаткуванням і в'їздом на них автомобілів, наприклад кузовної, фарбувальної. У таких випадках пророблення планувальної розв'язки окремих зон і дільниць виконується одночасно з розробкою загального об'ємно-планувального рішення будівель СТОА.

Уточнення й остаточна доробка технологічних планувань зон і дільниць виконуються на основі необхідних площ приміщень, виходячи з прийнятого загального об'ємно-планувального рішення будівель.

Загальні вимоги й положення. Планувальне рішення зон ТО й ремонту розробляється з урахуванням вимог ОНТП і Відомчих будівельних норм підприємств по обслуговуванню автомобілів ВСН 01-89 [29].

З урахуванням протипожежної безпеки й санітарних вимог слід передбачати окремі приміщення для наступних груп робіт:

мийних, прибиральних і інших робіт, крім заправлення автомобілів паливом;

постів обслуговування, діагностування, розбірно-складальних і регулювальних робіт ремонту.

На території СТОА розташовують:

основну будівлю (виробничі, складські, адміністративно-побутові приміщення);

очисні споруди;

стоянку автомобілів, що очікують ремонту;

стоянку відремонтованих автомобілів;

стоянку автомобілів перед продажем (якщо є автосалон);

склади лакофарбових матеріалів, кисню, ацетилену;

пости для самообслуговування (під навісом або закриті).

Розміщення автомобілів виконується з урахуванням незалежності виїзду всіх автомобілів під кутом 90° до осі проїзду.

Виробнича частина комплексної СТОА може включати наступні зони, дільниці й відділення: прибирання, мийки, сушіння, полірування кузова; приймання-видачі; діагностики; ТО, ремонту, гарантійного обслуговування; змащення; ремонту кузова; повного або часткового фарбування; протикорозійної обробки кузова; ремонту приладів системи живлення; ремонту електротехнічних приладів; ремонту агрегатів; механічних робіт; робіт із перед-

ДВНЗ «ДонНТУ» Автомобільно-дорожній інститут

68

продажної підготовки; диспетчерську, бюро контролю завантаження постів і нормування.

Розташування основних зон й виробничих дільниць СТОА повинно відповідати схемі технологічного процесу в одній будівлі, без розподілу підприємства на дрібні приміщення.

Пости (лінії) прибирально-мийних робіт звичайно розміщаються в окремих приміщеннях, що обумовлене характером виконуваних операцій (шум, бризки, випари). Прорізи для проїзду автомобілів із приміщень постів мийки й прибирання в суміжні приміщення допускається закривати водонепроникними шторами. Зону прибирально-мийних робіт слід розташовувати з урахуванням можливого використання її як перед ТО й ремонтом, так і в якості самостійної послуги, тобто без наступного проїзду по території СТОА.

У складі виробничої будівлі підприємства можна передбачати приміщення для розміщення устаткування для очищення стічних вод закритого типу (без відкритої поверхні):

які утворюються в результаті мийки автомобілів і стічних вод, що

містять миючі розчини, продуктивністю не більше 30 л/с і з питомим вмістом нафтопродуктів не більше 10 кг/м2 водної поверхні й загальної площі закритих резервуарів не більше 120 м2 (якщо більше – розміщення поза виробничою будівлею);

які утримують фарбу або розчинник;

кислотно-лужних;

утримуючих механічні домішки.

Якщо місцеві очисні установки розміщаються поза будівлями, то відстань від окремо стоячих підземних очисних споруджень для нафто-, фарбоутримуючих і поверхневих стічних вод приймають не менше 6 м до будівель і споруджень I, II і III ступеня вогнестійкості і 9 м до будівель і споруджень IV й V ступеня вогнестійкості. Ці відстані не нормуються, якщо стіна будівлі, яка звернена у бік очисних споруджень, є протипожежною.

Самопливний трубопровід для відводу стічних вод від постів мийки автомобілів укладається з ухилом 0,03, що необхідно враховувати при визначенні відстані від постів мийки до місцевих очисних установок.

На території станції обслуговування перед в'їздом на пост мийних і інших робіт необхідно передбачати майданчики накопичення автомобілів місткістю не менше 10 % пропускної здатності (за год.) відповідних постів.

Зона приймання-видачі повинна бути суміжною як з адміністративнокомерційною, так і з виробничою частиною СТОА. До цієї зони примикає дільниця діагностики, яку слід розташовувати так, щоб було зручно користуватися як при перевірці якості ТО та ремонту, так і при діагностиці автомобіля по рекламації споживача.

Пости діагностики розташовують або у відособлених приміщеннях, або в загальному приміщенні з постами ТО й ремонту. Лінії (пости) загальної

«Технологічне проектування підприємств автомобільного транспорту. Станції технічного обслуговування автомобілів»

69

діагностики гальм, кутів установки керованих коліс, приладів освітлення, сигналізації допускається розміщати в одному приміщенні з постами ТО й ремонту.

Пости поглибленої діагностики, що пов'язані з перевіркою тягловоекономічних якостей автомобілів, через підвищений шум при роботі стенда слід облаштовувати в ізольованих приміщеннях.

На підприємствах малої й середньої потужності допускається розміщати ці пости у приміщеннях постів ТО й ремонту. При розміщенні постів діагностування необхідно враховувати місце розташування роликів відповідних стендів. Так, розташування гальмового стенда повинно забезпечувати можливість діагностики як переднього, так і заднього мостів автомобілів, а розташування стенда діагностики потужності двигуна – ведучих мостів автомобіля.

Дільницю діагностики звичайно розміщають суміжно із приміщенням для клієнтів, щоб клієнт був присутній при діагностиці його автомобіля, або хоча б спостерігав за ходом процесу, наприклад, через засклену перегородку із приміщенням клієнтської.

Клієнтські приміщення можуть обладнуватися дублюючими показаннями основного діагностичного устаткування. Крім того, у клієнтській можуть бути встановлені відео-монітори, які дають можливість спостерігати в режимі реального часу за виконанням замовленої послуги.

На СТОА із числом робочих постів до 10 (включно) у приміщенні постів ТО й ремонту допускається розміщати пости для ремонту кузовів із застосуванням зварювання за умови, що зазначені пости огороджені суцільними негорючими екранами висотою 2,5 м від підлоги й забезпечені централізованим газопостачанням для зварювальних робіт.

Компресори потужністю до 14 кВт у зборі з повітрозбірниками допускається встановлювати в приміщеннях постів мийки або ТО й ремонту із числом постів до п'яти включно.

Зона ТО й ремонту є основною й за характером виробничого процесу повинна бути поєднана з усіма виробничими дільницями й центральним складом. Пости ремонту можна обладнати в загальному приміщенні з постами ТО.

При розміщенні постів ТО й ремонту необхідно керуватися нормованою мінімальною шириною проїзду в приміщені (табл. 4.4), відстанями між автомобілями, а також між автомобілями й елементами будівлі (таблиця 4.5), установленими залежно від категорії автомобілів. Планувальне рішення й площі зон ТО й ремонту залежать від обраної будівельної сітки колон (кроку колон і ширини прольотів), облаштованості постів, їх взаємного розташування й ширини проїзду в зонах.

Для забезпечення нормальних умов праці й гнучкості виробничих процесів при їхній зміні в зонах ТО й ремонту рекомендується використовувати підлогове оглядове обладнання – гідравлічні й електричні підйомники, пере-

ДВНЗ «ДонНТУ» Автомобільно-дорожній інститут

70

сувні стійки, перекидачі й т. д.

Виходячи з вимог технологічного процесу, в окремих випадках (для великогабаритних автомобілів) допускається обладнання робочих постів оглядовими канавами (особливо при обслуговуванні автобусів та вантажних автомобілів).

Таблиця 0.4 – Нормована ширина проїзду (у метрах) на дільницях ТО й ремонту автомобілів при різних кутах розташування до осі проїзду й способах установки автомобілів 2

 

 

 

Напільні пости

Клас легкового

Установка без

Установка з однократним

автомобіля

додаткового маневру

включенням заднього ходу

 

45

60

90

90

Особливо малий

2,9

2,9

5,5

4,8

Малий

3,1

3,1

5,3

5,0

Середній

3,3

3,3

6,4

5,7

Таблиця 0.5 – Відстань між автомобілями (легковими), а також між автомобілями та елементами будівлі на постах ТО й ремонту*

 

Нормована величина

Значення, м

1.

Поздовжня, торцева сторона автомобіля й стіна при

1,2

роботі без зняття шин, гальмових барабанів**

 

2.

Те ж, зі зняттям шин і гальмових барабанів**

1,5

3.

Поздовжня, торцева сторона автомобіля й техноло-

1,0

гічне обладнання

 

4.

Автомобіль і колона

0,7

5. Автомобіль і зовнішні ворота, що розташовані навпро-

1,5

ти поста

 

6.

Поздовжні сторони автомобілів при роботі без знят-

1,6

тя шин і гальмових барабанів

 

7.

Те ж, зі зняттям шин і гальмових барабанів

2,2

8.

Торцеві сторони автомобілів

1,2

Примітки*: відстань між автомобілями і стінами на постах механізованої мийки і діагностування приймаються в залежності від виду й габаритів устаткування цих постів;

** за необхідності регулярного проходу людей між стіною й постом ці відстані треба збільшити на 0,6 м.

При обладнанні постів гідравлічними одноплунжерними підйомниками двох або більше паралельних постів відстань між ними повинна забезпечувати можливість повного повороту піднятого автомобіля за умови, що на сусідніх підйомниках автомобілі будуть розташовані перпендикулярно проїзду.

«Технологічне проектування підприємств автомобільного транспорту. Станції технічного обслуговування автомобілів»

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]