Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Научное помсобие 1All Tom 1 UA

.pdf
Скачиваний:
31
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
3.85 Mб
Скачать

Довідкові матеріали

1.2Деякі відомості про одиниці фізичних величин

1.2.1Одиниці фізичних величин СІ, що мають власні найменування

Величина

 

Одиниця

позначення

найменування

позначення

 

(українське)

(міжнародне)

Довжина

метр

м

m

Маса

кілограм

кг

kg

Час

секунда

с

s

Плоский кут

радіан

рад

rad

Тілесний кут

стерадіан

ср

sr

Сила, вага

ньютон

Н

N

Робота, енергія

джоуль

Дж

J

Потужність

ват

Вт

W

Тиск

паскаль

Па

Pa

Напруга (механічне)

паскаль

Па

Pa

Модуль пружності

паскаль

Па

Pa

Частота коливань

герц

Гц

Hz

Термодинамічна

кельвін

К

K

температура

 

 

J

Теплота

джоуль

Дж

(кількість теплоти)

 

 

mol

Кількість речовини

моль

моль

Електричний заряд

кулон

Кл

C

Сила струму

ампер

А

A

Потенціал електрично-

вольт

В

V

го поля

 

 

V

Напруга (електричне)

вольт

В

Електрична ємність

фарад

Ф

F

Електричний опір

ом

Ом

Ω

Електрична провід-

сименс

См

S

ність

 

 

T

Магнітна індукція

тесла

Тл

Магнітний потік

вебер

Вб

Wb

Індуктивність

генрі

Гн

H

Сила світла

кандела

кд

cd

Світловий потік

люмен

лм

lm

Освітленість

люкс

лк

lx

Потік випромінювання

ват

Вт

W

Доза випромінювання

грей

Гр

Gy

(поглинена доза)

 

 

Bq

Активність препарату

беккерель

Бк

219

Довідкові матеріали

1.2.2 Множники і приставки для утворення десяткових, кратних і долинних одиниць і їх найменувань

Множник

Приставка

Приклад

 

 

 

 

найменування

позначення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1015

пета

П

петагерц

ПГц

1012

тера

Т

тераджоуль

ТДж

109

гіга

Г

гіганьютон

ГН

106

мега

М

мегаом

МОм

103

кило

к

километр

км

102

гекто

г

гектоватт

гВт

101

дека

да

декалітр

дал

10–1

деци

д

дециметр

дм

10–2

санті

с

сантіметр

см

10–3

мілі

м

міліампер

мА

10–6

мікро

мк

мікровольт

мкВ

10–9

нано

н

наносекунда

нс

10–12

піко

п

пікофарад

пф

10–15

фемто

ф

фемтометр

фм

Приставки гекто…, дека…, деци… і санті… допускається застосовувати тільки в найменуваннях кратних і долинних одиниць, що вже набули широкого поширення (гектар, декалітр, дециметр, сантиметр і ін.).

Приставки рекомендується вибирати так, щоб числові значення величин знаходилися в межах від 0,1 до 1000. Наприклад, для виразу числа 7,5 10–5 м слід вибрати приставку мікро, а не мілі або нано. З приставкою мікро отримаємо 7,5 10–5=75 мкм, тобто число, що знаходиться в межах від 0,1 до 1000. З приставкою мілі отримаємо 7,5 10–5=0,075 мм, тобто, число менше 0,1. З приставкою нано 7,5 10–5=75000 нм, тобто число, більше 1000.

Найменування і позначення десяткових кратних і долинних одиниць утворюються приєднанням приставок до найменувань початкових одиниць. Приєднання двох (і більш) приставок підряд не допускається. Наприклад, замість одиниці «мікромікрофарад» слід застосовувати одиницю «пікофарад».

Позначення приставки пишеться злито з позначенням одиниці, до якої вона приєднується. При складному найменуванні похідної одиниці СІ приставку приєднують до найменування першої одиниці, що входить в твір або чисельник дробу. Наприклад, кПас/м , але не Пакс/м. Як виняток з цього правила у випадках, коли це знайшло широке застосування, допускається приєднання приставки до найменування одиниці, що входить в знаменник дробу. Наприклад: кВ/см, А/мм2.

Окрім десяткових кратних і долинних одиниць допущені до використання кратні і долинні одиниці часу, плоского кута і відносних величин, що немає десятковими. Наприклад, одиниці часу (хвилина, година, доба); одиниці плоского кута (градус, хвилина, секунда).

220

Довідкові матеріали

1.2.3 Позасистемні одиниці, допущені до застосування нарівні з одиницями СІ (відповідно до стандарту 1052-78

«Метрологія. Одиниці фізичних величин»)

Величина

Найменування

Позначення

Співвідношення

з одиницею СІ

Маса

тонна

т

1000 кг

 

грам

г

0,001 кг

Об’єм, місткість

літр

л

0,001 м3

Відносна величина

одиниця (число 1)

1

 

відсоток

%

10−2

Логарифмічна

бел

Б

величина

децибел

дБ

Температура

градус Цельсія

°С

1°С = 1К

1.2.4 Співвідношення між позасистемними одиницями і одиницями СІ

Одиниці механічних величин

 

 

 

 

 

 

Довжина

1

ангстрем = 10−10 м

 

 

 

 

Время

1

година = 3600 с

 

 

 

 

 

1

доба = 86400 с

 

 

 

 

 

 

1

рік = 365,25 доби = 3,16 107 с

 

 

Плоский кут

1

°

π

 

 

 

 

 

−2

рад

 

 

 

 

= /180 рад = 1,75 10

 

 

 

 

1= (π/108) 10−2

 

рад = 2,91 10−4 рад

 

1′′= (π/648) 10−3

рад = 4,85 10−6 рад

Об’єм, місткість

1

л = 1 дм3 =10−3 м3

 

 

 

 

Маса

1

т = 103 кг

 

 

 

 

 

 

 

 

1

г = 10−3 кг

 

 

 

 

 

 

 

 

1

а.о.м. = 1,66 10−27 кг

 

 

 

 

Сила

1

кгс = 9,81 Н

 

 

 

 

 

 

Робота, енергія

1

 

 

 

 

−19

Дж

 

 

 

 

 

еВ = 1,6 10

 

 

 

 

 

 

1

кВт г = 3,6 106 Дж

 

 

 

 

Потужність

1

к.с. =736 Вт

 

 

 

 

 

 

Тиск

1

кгс/см

2

 

 

 

 

 

 

4

Па

 

 

=1 атм (техн) = 9,81 10

 

 

1

мм рт. ст. = 133,3 Па

 

 

 

 

Теплота

1

кал = 4,19 Дж

 

 

 

 

 

 

Магнітна індукція

1

Гс (гаус) = 10−4 Тл

 

 

 

 

Напруженість магнітного поля

1

Е (ерстед) = 79,6 А/м 80 А/м

 

 

221

Довідкові матеріали

2.1 Латинський і грецький алфавіти

Для позначення фізичних величин у фізиці використовують грецькі і латинські букви, тому знання грецького і латинського алфавіту полегшить розуміння фізичного тексту.

2.1.1 Алфавіт латинський

Сучасний латинський алфавіт, що є основою писемності німецьких, романських і багатьох інших мов, складається з 26 букв. Букви в різних мовах називаються по-різному. У таблиці приведені українські та «українські математичні» назви, які слідують «французькій» традиції.

Латинська буква

Назва букви

Латинська буква

Назва букви

 

Курсив

 

 

Курсив

 

A, a

A, a

a

N, n

N, n

ен

B, b

B, b

бе

O, o

O, o

о

C, c

C, c

це

P, p

P, p

пе

D, d

D, d

де

Q, q

Q, q

ку, кю

E, e

E, e

є

R, r

R, r

ер

F, f

F, f

еф

S, s

S, s

ес

G, g

G, g

же, ге

T, t

T, t

те

H, h

H, h

аш, ха

U, u

U, u

у

I, i

I, i

і

V, v

V, v, v

ве

J, j

J, j

йот, жи

W, w

W, w, w

дубль-ве

K, k

K, k

ка

X, x

X, x

ікс

L, l

L, l

ел

Y, y

Y, y

ігрек

M, m

M, m

ем

Z, z

Z, z

зет, зета

Трохи історії

Перші приставки були введені в 1773–1795 роках при узаконенні у Франції метричної системи мерів. Було прийнято брати для кратних одиниць найменування приставок з грецької мови, для долинних – з латинського. В ті роки були прийняті наступні приставки: кіло… (від грец. chilioi – тисяча), гекто… (від грец. hekaton – сто), дека… (від грец. deka – десять), деци… (від латин. decem – десять), санті… (від латин. centum – сто), мілі… (від латин. mille – тисяча).

У подальші роки число кратних і долинних одиниць збільшилося. Найменування приставок запозичувалися іноді і з інших мов.

З’явилися наступні приставки: мега... (від грец. megas – великий), гіга... (від грец. gigas, gigantos – велетень), тера... (від грец. teras, teratos – величезний, чудовисько), мікро...

(від грец. mikros – малий, маленький), нано... (від грец. nanos – карлик), пико. (від итал. piccolo – невеликий, дрібний), фемто… (від датск. femten – п’ятнадцять), атто... (від датск. atten – вісімнадцять). Останні приставки – пета… і экса… – були прийняті в 1975 році: пета… (від грец. peta – п’ять, що відповідає п’яти розрядам по 103), экса. (від грец. hex – шість, що відповідає шести розрядам по 103).

222

 

 

Довідкові матеріали

 

2.1.2 Алфафіт грецький

 

 

 

 

Грецька буква

Назва англійською

Назва українською

Α α

alpha

альфа

Ββ

beta

бета

Γ γ

gamma

гамма

δ

delta

дельта

Ε ε

epsilon

епсілон

Ζ ζ

zeta

дзета

Η η

eta

ета

Θ θ

theta

тета

Ι ι

iota

йота

Κ κ

kappa

каппа

Λ λ

lambda

ламбда

Μ μ

mu

мю

Ν ν

nu

ню

Ξ ξ

xi

ксі

Ο ο

omicron

омікрон

Π π

pi

пі

Ρ ρ

rho

ро

Σ σ

sigma

сігма

Τ τ

tau

тау

Υ υ

upsilon

іпсілон

Φ ϕ φ

phi

фі

Χ χ

chi

хі

Ψ ψ

psi

псі

Ω ω

omega

омега

223

Довідкові матеріали

ЛІТЕРАТУРА, ЩО РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ

Основна література

1.Воловик П.М. Фізика. (Підручник для університетів). – К.; Ірпінь: Перун, 2005. – 864 с.

2.Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П. Загальний курс фізики. У трьох томах. Т. 1. Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. – К.: Техніка, 2006. – 532 с.

3.Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П. Загальний курс фізики. У трьох томах. Т. 2. Електрика і магнетизм. – К.: Техніка, 2006. – 452 с.

4.Кучерук І.М., Горбачук І.Т. Загальний курс фізики. У трьох томах. Т. 3. Оптика. Квантова фізика. – К.: Техніка, 2006. – 518 с.

5.Загальний курс фізики: Збірник задач / І.П. Гаркуша, І.Т. Горбачук, В.П. Курінний та ін.; За заг. ред. І.П. Гаркуші. К.: Техніка, 2004. – 560 с.

6.Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики. М.: Наука, 1985. – 384 с.

7.Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики: Учебное пособие для втузов. М.: Высшая школа, 2002. 718 с.

8.Трофимова Т.И. Курс физики. М.: Высшая школа, 2001. – 542 с.

9.Чертов А.Г., Воробьев А.А. Задачник по физике: Учебное пособие. М.: Высшая школа, 1981. 496 с.

Додаткова література

10.Кудрявцев П.С. Курс истории физики. – М.: Просвещение, 1982. – 447 с.

11.Савельев И.В. Курс общей физики, т. 1. Механика. Молекулярная физика.

– М.: Наука, 1988. 432 с.

12.Савельев И.В. Курс общей физики, т. 2. Электричество и магнетизм. Волны. Оптика. – М.: Наука, 1988. 496 с.

13.Савельев И.В. Курс общей физики, т. 3. Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных час-

тиц. – М.: Наука, 1988. 496 с.

14.Савельев И.В. Курс физики: Учебное пособие. В 3-х тт. – 2-е изд. СПб: Изд-во «Лань», 2006.

15.Тригг Дж. Решающие эксперименты в современной физике. – Изд-во

«Мир», 1974. – 159 с.

16.Чертов А.Г. Физические величины (терминология, определения, обозначения, размерности, единицы): Справочник. – М.: Аквариум, 1997. – 335 с.: ил.

224

Навчальне видання

Волков Олександр Федорович Лумпіева Таїсія Петрівна

КУРС ФІЗИКИ

У двох томах

Том 1

(українською мовою)

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції: серія ДК №2982 від 21.09.2007.

ISBN 978-966-377-072-7 (загальний)

ISBN 978-966-377-073-4 (том 1)

Підп. до друку 10.06.2009. Формат 60х84/16.

Папір офсетний. Друк різографія. Ум. друк. арк. 14. Обл.-вид. арк.

Тираж 300 прим.

Надруковано ТОВ фірма «Друк-Інфо»

83001, м. Донецьк, вул. Артема, 58, к. 1.113 тел. (062) 335-64-55

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.