Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
tema12.rtf
Скачиваний:
5
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
135.63 Кб
Скачать

Тема 12. Облік праці, її оплати та соціального страхування

12.1. Облік особового складу працівників і використання робочого часу.

12.2. Форми і системи оплати праці та види заробітної плати.

12.3. Документальне оформлення та нарахування заробітної плати. Податки та утримання.

12.4. Синтетичний облік заробітної плати і пов'язаних з нею розрахунків.

12.5. Облік відрахувань на соціальні заходи.

12.1. Облік особового складу працівників і використання робочого часу

Основними завданнями обліку праці і заробітної плати є:

- правильне та своєчасне нарахування заробітної плати та видача її у встановлені терміни;

- точний розподіл сум нарахованої заробітної плати та відрахувань на соціальне страхування за напрямками витрат для включення їх у витрати виробництва;

- правильне та своєчасне утримання обов'язкових платежів із заробітної плати в бюджет за заподіяний матеріальний збиток на користь окремих організацій та осіб, пенсійний фонд та своєчасне їх перерахування.

Для вирішення цих завдань необхідні наступні передумови організації праці та заробітної плати:

- класифікація персоналу підприємства.

- тарифна система, форми і схеми оплати праці.

- фонд заробітної плати.

Облік чисельності працівників підприємства ведеться у відділі кадрів з використанням типових документів по прийому, звільненню, переміщенню працівників, надання відпусток та типових регістрів обліку особового складу.

Кожен випадок зміни в чисельному складі оформляється випискою первинного документа: наказ про прийом на роботу або звільнення працівника, записки про переведення або надання відпустки і т.д.

На кожного працівника, прийнятого на роботу, заповнюється особиста картка, присвоюється табельний номер, який проставляється в регістрах по обліку особового складу і в усіх регістрах по нарахуванню заробітної плати.

На керівників і фахівців заповнюється особовий листок з обліку кадрів.

Облік руху чисельності та складу працівників підприємства ведеться за даними картотеки особистого складу.

Визначаються наступні показники:

- середньо облікова чисельність працівників;

- кількість прийнятих на роботу за певний період;

- кількість переміщених та звільнених;

- за категоріями персоналу професіями і рівнем кваліфікації.

Показники обліку чисельності контролюються бухгалтерією при візуванні наказів, формуванні та аналізі зведених показників, що характеризують склад трудових ресурсів підприємства.

Облік використання робочого часу дозволяє здійснювати контроль за явкою на роботу, запізненнями, прогулами, невиходу і т.д. Тобто контроль за фактично відпрацьованим часом і дотриманням режиму робочого дня.

Первинними документами про використання робочого часу є табель обліку використання робочого часу (Т12, Т13, Т13А). Табель складається в структурних підрозділах табельником або іншою особою. Для обліку використання робочого часу застосовується метод суцільної реєстрації та метод відхилень.

При використанні методу суцільної реєстрації в табелі щодня по кожному працівнику зазначається кількість годин перебування на роботі, а також нез'явлення, запізнення, понаднормові, нічні і т.д.

При методі відхилень реєструється тільки відхилення від норм тривалості робочого дня: неявки, запізнення, понаднормові години, години простою і т.д.

Відхилення, які підлягають оплаті перед реєстрацією в табелі повинні бути оформлені спеціальними первинними документами, які додаються до табелю. В кінці місяця у табелі по кожному працівнику визначається календарний фонд часу, кількість неявок з причини й інші втрати і розраховується фактично відпрацьований за місяць кількість годин.

Оформлений табель передається в бухгалтерію два рази на місяць. Дані узагальнюються в зведеннях по цехах, підприємству в цілому і використовується для складання балансу робочого часу, а також показників статистичної звітності, звітності про фактично відпрацьований час.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]