Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metodichka.docx
Скачиваний:
9
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
161.39 Кб
Скачать

Тема 7. Ринки факторів виробництва

Попит на економічні ресурси та їх пропозиція. Правило використання ресурсів.

Специфіка ринку праці. Гранична продуктивність праці і рівень заробітної плати. Моделі ринку праці.

Ринок капіталу. Поняття дисконтованої вартості. Оптимальний рівень інвестування.

Особливості ринку землі. Еластичність пропозиції землі. Рентні відносини та ціна землі.

Література

  1. Грантовська Г.Е., Косік А.Ф. Мікроекономіка. Практикум. Навчальний посібник. - К: Центр навчальної літератури, 2004, с.123-136, 246-258, 301-314.

  2. Курс экономической теории / Под ред. Чепурина М., Киселевой Е. – Киров: АСА, 2004, с. 230-277.

  3. Макконнелл Р., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы и политика. В 2-х томах, пер. с англ.-М.: - І992. - Т.2, с.142-187.

  4. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. - М.: Норма, 1996, с. 293-369.

  5. Приходченко Т.А. Микроэкономика. Учебно-методическое пособие для самостоятельного изучения дисциплин - К.: Изд-во Европейского унив-та, 2004, с. 144-154.

  6. Экономическая теория (политэкономия). Учебник. / Под ред. Видяпина В., Журавлевой Г.- М.: ПРОМО-Медиа, 2004, с. 254-289.

Контрольні завдання

7.1. У чому різниця між зміною попиту на ресурс і зміною кількості ресурсу, на який пред’являється попит? Які конкретні чинники можуть викликати зміну попиту на ресурс? Зміну кількості ресурсу, на який пред’являється попит?

7.2. Які особливості формування цін на ресурси? Чим різняться чинники, що визначають попит на ресурси, від чинників, що визначають попит на продукт? Поясніть, як ви розумієте значення твердження, що попит на ресурс – похідний попиту на продукт. Чому криві попиту на ресурс, як правило, спадні?

7.3. Попит на ресурси залежить від:

а) ціни продукту, який вироблено за допомогою певного ресурсу;

б) ціни ресурсів-замінників;

в) ціни певного ресурсу;

г) все перелічене – правильне.

7.4. Граничний продукт фактора виробництва в грошовому виразі дорівнює:

а) ціні одиниці продукту, що продана останньою;

б) зміні загального розміру виручки при використанні додаткової одиниці виробничого фактору;

в) зміні обсягу виробництва при використанні додаткової одиниці виробничого фактору.

7.5. Якщо конкурентна фірма максимізує прибуток, продаючи продукцію за ціною 2 грн. за одиницю і купує ресурс за ціною 10 грн., то чому дорівнює грошове вираження граничного продукту ресурсу?

7.6. Припустимо, що фірма купує ресурс за ціною 100 грн., продає продукцію за ціною 5 грн. Визначте, яку кількість ресурсів їй вигідно використовувати при наступних умовах:

Кількість ресурсу

1

2

3

4

5

6

Обсяг виробництва

40

70

95

115

130

140

7.7. Фірмі вигідно збільшувати використання ресурсу до тих пір, поки:

а) ціна ресурсу нижче граничного доходу від нього;

б) ціна ресурсу дорівнює середньому доходу від нього;

в) граничний дохід ресурсу дорівнює ціні;

г) середній дохід ресурсу дорівнює ціні.

7.8. Фірма-монополіст закуповує ресурс за ціною 100 грн. Визначить, яку кількість даного ресурсу фірмі вигідно використовувати при наступній залежності попиту на продукцію від ціни:

Ціна продукції

10

9

8

7

6

5

Обсяг попиту

20

42

65

85

100

110

Кількість ресурсу

1

2

3

4

5

6

7.9. Хто є суб'єктом попиту та пропозиції на ринку праці досконалої конкуренції? Розгляньте графік на малюнку та дайте відповіді на наступні питання: крива виражає ринкову чи галузеву пропозицію праці? Чому крива має позитивний нахил? Яке економічне пояснення можна дати зсуву кривої пропозиції праці з точки К у точку С?

Заробітна SL

плата(W)

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]