Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metodichka.docx
Скачиваний:
9
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
161.39 Кб
Скачать

Методичні вказівки студентам заочної форми навчання з виконання контрольної роботи

Учбовим планом з “Основ економічної теорії” передбачено виконання контрольної роботи.

Вибір варіанту контрольної роботи здійснюється за допомогою сітки, що наведена у даних методичних матеріалах. Студент знаходить у сітці свій варіант контрольної роботи, виходячи з останньої цифри залікової книжки. Кожен варіант містить у собі питання й завдання з різних тем курсу.

Контрольна робота виконується у шкільному зошиті, або на аркуші А 4. На титульній сторінці вказується назва дисципліни, з якої виконується контрольна робота, прізвище, ім’я та по батькові студента, назва ВУЗу, факультету, курсу, групи. Обов’язково треба вказати номер залікової книжки.

При виконанні контрольної роботи слід використовувати учбові посібники, наведені в кожній темі, а також періодичну літературу. Перелік використаної літератури наводиться у кінці роботи.

На початку роботи студент вказує номер варіанту, переписує перше завдання и дає на нього відповідь. Потім переписує друге завдання, дає на нього відповідь і так далі. Відповіді на питання і виконання завдань повинні бути достатньо повними, чіткими й ясними, математичні розрахунки правильними. Робота повинна бути написана охайно і грамотно.

Контрольна робота здається у методичний кабінет кафедри економічної теорії не пізніше, ніж за два тижня до початку заліково-екзаменаційної сесії. Якщо контрольна робота не одержить позитивної оцінки рецензенту, студент повинен її доопрацювати з урахуванням зауважень і повторно надати для перевірки. Студент, що не виконав контрольну роботу, до складання заліку або іспиту не допускається.

Сітка варіантів контрольних робіт

Варіант

Номера завдань

1

1.1

1.14

2.13

3.6

5.1

6.5

8.2

9.22

10.17

2

1.2

1.15

2.14

3.10

5.10

6.15

7.3

8.8

10.9

3

1.7

2.15

2.24

3.12

6.4

6.17

8.26

10.21

14.13

4

1.35

2.7

2.31

3.16

4.19

5.8

6.8

8.21

9.2

5

2.8

2.34

3.19

4.8

5.13

6.11

8.9

9.10

10.35

6

2.10

3.13

4.13

4.21

6.18

7.6

9.16

11.19

13.16

7

1.24

2.11

3.22

4.28

5.14

7.2

9.17

11.23

13.26

8

1.27

2.23

3.24

4.20

6.19

7.9

9.27

11.4

13.19

9

1.30

2.25

3.26

4.25

6.23

7.17

8.12

11.20

14.35

10

1.32

2.18

3.1

4.26

6.22

7.26

9.24

11.2

14.1

Примітка: цифра до крапки означає номер теми; цифра після крапки – номер завдання даної теми.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]