Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
общее.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
707.14 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді ті спорту України

Донецький національний технічний університет

Кафедра: «Електромеханічні системи

автоматизації та електропривод»

Звіт з ознайомлювальної практики

Студента_____________Демидов Р.С. Група ЕАПУ 09а

Підпис, дата

Назва підприємства ПАТ «Донецьксталь»

Термін практики__02.07.2012-20.07.2012_____________________

Підпис, дата

Керівник практики від підприємства______________________________

Підпис, дата

Керівник практики від вузу______________________________________

Підпис, дата

Нормоконтролер ______________________________________________

Підпис, дата

Донецьк 2012

Зміст

1 Графік проходження практики

2 Коротка характеристика підприємства, на якому студент проходить практику

3 Коротка характеристика технологічного процесу основного виробництва

4 Класифікація і характеристика основного електричного приводу і систем програмного керування, установлених на об’єкті

5 Схеми й опис приладів і пристосувань, застосовуваних при виконанні окремих видів робіт при обслуговуванні устаткування з програмним керуванням

6 Характеристика електричних матеріалів і виробів, використовуваних при виконанні монтажних і ремонтних робіт, а також опис засобів їхнього використання

7 Питання техніки безпеки й охорони праці й екології на робочому місці практиканта

Введення

Ціллю практики є закріплення і поглиблення теоретичних знань шляхом придбання практичних навичок по ремонту, профілактиці й експлуатації електротехнічних установок середньої складності; вивчення електросхем установок, а також загальне знайомство із сучасним промисловим підприємством, його технологією і електрогосподарством, вивчення правил техніки безпеки й охорони праці при виконанні робіт, пов’язаних із ремонтом, обслуговуванням, монтажем і наладкою електроустаткування напругою до 1000 В.

Головною задачею практики є детальне вивчення технологічного процесу, а також режимів роботи і вимог до електроприводів механізмів цеху, у якому студент проходить, практику.

ПАТ «Донецький металургійний завод» було створено в 1996 році на базі одного з найстаріших металургійних підприємств України - Донецького металургійного заводу.

У 2002 році на базі двох цехів заводу - доменного і мартенівського було створено Зат «Донецьксталь»-металургійний завод».

Зат «Донецьксталь» - металургійний завод» і ВАТ «Донецький металургійний завод» - сучасні підприємства чорної металургії України, основними напрямками діяльності яких є - модернізація виробництва та впровадження нових технологій, вирішення екологічних питань, розширення сортаменту і випуск високоякісної конкурентноздатної продукції.

Основним змістом цієї практики є вивчення:

  • технології виробничого процесу даного підприємства;

  • основного діючого устаткування, апаратури, обчислювальної техніки, контрольно-вимірювальних приладів, інструментів;

  • організації охорони і гігієни праці, заходів щодо техніки безпеки.

1 Графік проходження практики

Приблизний графік проходження практики

Дні

1

Знайомство з робочим місцем, інструктаж з техніки безпеки на робочому місці, вивчення Правил техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів» і здача іспиту з техніки безпеки з присвоєнням кваліфікаційної групи

1

2

Екскурсія по цеху, в якому студент проходить практику

2

3

Вивчення пускорегулирующей контактної і безконтактної апаратури:

- конструкції електромагнітних реле, пускачів, контакторів, командоконтролерів і шляхових вимикачів; основних операцій по ремонту и наладке контактної апаратури;

- освоєння операцій по обслуговуванню магнітних підсилювачів, безконтактних командоапаратів і шляхових вимикачів;

- знайомство з блоками логіки і вивчення основних прийомів по їх обслуговуванню

3-6

4

Вивчення електричних машин, які знаходяться на місці проходження практики:

- типів конструкцій електричних машин, що найбільш часто зустрічаються несправності цих машин і методи їх виявлення;

- правил їх технічного обслуговування, обсягу і технології профілактичних ремонтів;

- основних технологічних операцій з ремонту електричних машин

7-12

5

Вивчення вентильних перетворювачів:

- типів вентильних перетворювачів, їх конструкції і функціональних схем;

- правил обслуговування перетворювачів

13-18

6

Вивчення технології та набуття практичних навичок виконання ремонтних робіт кабельних виробів

19-20

7

Вивчення правил і норм випробування і вимірювання опору ізоляції електричних машин

21

Завідуюча кафедрою ЕАПУ (Толочко О.И.)

Декан факультету ( )

2 Коротка характеристика підприємства, на якому студент проходить практику

Завод, який подарував місту життя

1869 року в Лондоні для розробки кам'яного вугілля на півдні Росії, пристрої чавуноплавильного і залізоробного заводів було засновано "Новоросійське товариство кам'яновугільного, залізоробного і рейкового виробництв".

Згідно з угодою, укладеною з урядом Російської імперії, в серпні 1870 року на правому березі річки Кальміус, в семи кілометрах на південь від ст. Олександрівка Бахмутівського повіту Катеринославської губернії Новоросійське товариство почало будівництво металургійного заводу. Директором-розпорядником заводу з початку його будівництва до 1889 року був призначений англійський фахівець Джон Юз.

Проект на будівництво заводу було розроблено в Англії. Устаткування і вогнетриви для будівництва також поставлялися з Англії.

Будівництво великої на той час доменної печі об'ємом 240 м3 було завершено у квітні 1871 року і 21 числа цього ж місяця вона була задута. Але через декілька днів піч була зупинена, оскільки її футерування не витримало температури і піч "закозлилася". Ремонт доменної печі тривав до січня 1872 року.

24 січня 1872 року доменна піч була задута повторно і почалася регулярна виплавка чавуну. Цей день вважається днем заснування Донецького металургійного заводу. До цього часу на заводі були побудовані 24 пудлінгові і 13 зварювальних печей, в 1873 році - прокатні стани для виробництва залізних рейок, смугового і сортового заліза. Завод почав працювати за повним металургійним циклом.

Розвиток промисловості півдня Росії вимагав все більше металу, тому в 1879 році на заводі були побудовані мартенівські печі, почався прокат сталевих рейок. У 1876 році пущена доменна піч №2 об'ємом 160 м3, а в 1882 - доменна піч №3 об'ємом 178 м3. Вже в 90-х роках XIX століття завод не лише став одним з найбільших металургійних підприємств Російської імперії, але і займав перше місце з виплавки чавуну і сталі. До 1900 року виробництво чавуну в порівнянні з 1872 роком зросло в 45 разів і складало вже 17376,2 пудів; сталі - 12091,2 тис. пудів.

До початку 40-х років Сталінський металургійний завод спеціалізувався на виробництві сталі найвищих марок. В цей час в мартенівському цеху підприємства працює сталевар Леонід Кузьмич Бубнов, який став ініціатором ведення швидкісних плавок суворо на замовлення, тобто відповідно до того хімічного складу металу, який потрібний замовникові. Для вивчення досвіду роботи Л.К. Бубнова на завод приїжджали сталеплавильщики багатьох підприємств країни.

У 1941 році на заводі працювало 4 доменних і 8 мартенівських печей, три сортопрокатні стани 250, 350 і 400, блюмінг 900/710, листопрокатний стан 750.

ДМЗ — лідер вітчизняної металургії

У 1950 році виробництво продукції на заводі перевищило довоєнний рівень. В цей же час на ДМЗ уперше у світовій практиці була розроблена і впроваджена система випарного охолодження елементів мартенівських печей, в майбутньому успішно використовувана для охолодження гарячих деталей як в мартенівському, так і в доменному, і в прокатному виробництвах. За впровадження цієї інновації директор заводу К.В. Баранов і начальник мартенівського цеху П. Г. Очок були удостоєні звання Лауреатів Державної премії СРСР.

В 1953 році зданий в експлуатацію листопрокатний стан 2300. У 1956 році введена в експлуатацію доменна піч №1, а в 1957 р. - доменна піч №2 корисним об'ємом 1033 м3 кожна.

11 липня 1960 року в мартенівському цеху підприємства введена в дію перша у світі промислова установка безперервного розливання сталі (УБРС). Установка була спроектована інститутом "Гіпросталь". Накопичений на ДМЗ досвід роботи УБРС став тією основою, на якій став бурхливо розвиватися процес безперервного розливання сталі в усьому світі.

В 1960-1965 роках ученими Київського інституту автоматики і Донецького політехнічного інституту спільно із заводськими фахівцями були розроблені і впроваджені на УНРС системи автоматизації, що передбачають вимір і контроль ряду технологічних параметрів процесу розливання - рівня металу в промковші і кристалізаторі, мірної і загальної довжини зливка, управління зоною вторинного охолодження. Ця система була визнана типовою для УБРС і широко застосовувалася на інших заводах держави.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]