Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
общее.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
707.14 Кб
Скачать

6 Характеристика електричних матеріалів і виробів, використовуваних при виконанні монтажних і ремонтних робіт, а також опис засобів їхнього використання

Вивчення правил і норм випробування і вимірювання опору ізоляції електричних машин

Відволоження машини зменшує опір ізоляції і при включенні машини під напруга може викликати пробій на корпус, межвитковое замьжапие і т. д. Тому необхідно машину з отсыревшей або намоклої ізоляцією піддати сушінні, після чого перевірити стан ізоляції обмоток. Потрібно відзначити, що вимірювання мегомметром не дає можливості визначити опір ізоляції між витками.

Машини, що були у воді, перед сушінням потрібно розібрати, промити струменем чистої води, видалити воду з підшипникових камер і різних внутрішніх порожнин, протерти чистими ганчірками. Може знадобитися розбирання колектора, так як при остиганні колектора, що потрапив у воду, вода засмоктується у внутрішні його порожнини.

Машини змінного струму потужністю до 100 кет з робочою напругою до 380 можуть бути включені під напругу без сушіння, якщо опір ізоляції обмоток статора і ротора не нижче 0,4 Мом (мегом -мільйон ом). Сушка такої машини відбудеться при роботі машини.

Великі машини після зберігання, транспортування і тривалого бездіяльності повинні піддаватися сушінні незалежно від величини опору ізоляції, так як задовільний опір ізоляції по відношенню до корпусу ще не характеризує стану межвит-науковій ізоляції.

Великі машини змінного і постійного струму у всякому разі не можуть бути включені на робочу напругу, якщо опір ізоляції їх нижче таких величин:

1. Для обмоток статора машин змінного 1 Мом на 1 кв робоче струму з робочою напругою вище 1 кв го напруги.

2. Для обмоток статора машин змінного 1 Мом струму з робочою напругою нижче 1 кв і для машин постійного струму.

3. Для роторів асинхронних двигунів Не нижче 0,5 Мом і синхронних генераторів.

4. Для роторів турбогенераторів 1 Мом.

Сушка обмоток машин може бути здійснена шляхом нагрівання обмотки: 1) гарячим повітрям (зовнішній нагрів) і 2) струмом, пропускаемым через обмотки (внутрішній нагрів).

Опір ізоляції обмоток електричних машин

Опір ізоляції обмоток електричної машини (r МОм) щодо її корпусу і між обмотками при робочій температурі машини повинно бути не менше значення, одержуваного за формулою (але не менше 0,5 МОм):

r = 

 

1000 +  

 

 100 

, де

Uн - номінальна напруга обмотки машини, В;

Рн - номінальна потужність машини, кВ•А, а для машин постійного струму - кВт.

Розрахункової робочою температурою називається температура, до якої наводяться опору обмоток електричної машини при підрахунку втрат в ній. Вона приймається рівною 75°C - для обмоток, граничні допустимі перевищення температури яких відповідають класу нагрівостійкості A, E, B; 115°C - для обмоток, граничні допустимі перевищення температури яких відповідають класу нагрівостійкості F, H;

У випадку вимірювання опору ізоляції при температурі нижче робочої отримане за цією формулою опір ізоляції слід подвоїти на кожні 20°C (повні і неповні) різниці між робочою температурою і тієї температурою, при якій виконано вимірювання.

Необхідно врахувати, що для отримання правильних свідчень мегомметра потрібно усувати залишкові заряди обмотки шляхом заземлення на кілька хвилин перед кожним вимірюванням.

Методи вимірювання опору ізоляції обмоток щодо корпуса машини і між обмотками, а також методи вимірювання опору обмоток встановлені ГОСТ 11828-75.

Машини постійного струму

Вимірювання опору ізоляції обмоток машин постійного струму потужністю до 200 кВт, напругою до 440 В відносно корпусу і бандажів машини, а також між обмотками проводиться мегаомметром на напругу до 1 кВ.

Опір ізоляції повинно бути не нижче:

між обмотками і кожної обмотки щодо корпусу при температурі 10÷30°C - 0,5 МОм;

бандажів якоря (крім збудників) не нормується;

бандажів якоря збудника 1 МОм.

 

Допустимий опір ізоляції електродвигунів змінного струму

Випробуваний об'єкт

Напруга мегаомметра, кВ

Опір ізоляції

Обмотка статора напругою до 1 кВ

1

Не менш 0,5 МОм при температурі

10-30°C

Обмотка ротора синхронного двигуна та електродвигуна з фазним ротором

0,5

Не менш 0,2 МОм при температурі 10-30°C (допускається не нижче 2 кОм при +75°C або 20 кОм при +20°C для неявнополюсных роторів)

Термоиндикатор

0,25

Не нормується

Підшипники синхронних електродвигунів напругою вище 1 кВ

1

Не нормується (вимірювання проводиться щодо фундаментної плити при повністю зібраних мастилопроводах)

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]