Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
УММ Прок.надзор З.О.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
138.73 Кб
Скачать

1. Які підстави були у прокурора для оскарження вироку в апеляційному порядку?

2. Чи може прокурор району подати касаційну скаргу на ухвалу апеляційного суду до суду касаційної інстанції? теми курсових робіт

1. Предмет нагляду за додержанням і застосуванням законів.

2. Акти реагування прокурорів на встановлені порушення законів.

3. Нагляд прокурора за законністю й обґрунтованістю порушення кримінальних справ.

4. Нагляд прокурора за закінченням досудового слідства.

5. Підтримка прокурором державного обвинувачення в суді.

6. Форми участі прокурорів у цивільному судочинстві.

7. Позов прокурора у цивільному судочинстві.

8. Організація прокурорського нагляду за додержанням законності у місцях тримання затриманих, попереднього ув'язнення.

9. Організація прокурорського нагляду за додержанням законності у містах позбавлення волі.

10. Розгляд прокурором заяв і скарг.

Примітка: перелік тем курсових робіт не є вичерпаним. Кожна з тем може бути уточнена. Крім того, по ініціативі студента та за згодою викладача може бути запропонована тема, яка не вийшла до зазначеного переліку.

Теми дипломних робот

1. Місце прокуратури у системі державних органів і суспільних формувань.

2. Організація роботи і управління в органах прокуратури.

3. Організація прокурорського нагляду за дотриманням і застосуванням законів.

4. Прокурорський нагляд у кримінальному судочинстві.

5. Нагляд прокурора за виконанням законів органами досудового слідства.

6. Підтримання державного обвинувачення в суді як функція прокуратури.

7. Сутність і межі прокурорського нагляду в цивільному судочинстві.

8. Прокурорський нагляд за додержанням законодавства в місцях попереднього ув’язнення.

9. Організація роботи прокурора із зверненнями громадян і юридичних осіб в органах прокуратури.

10. Організація прокурорського нагляду за додержанням законності у виправно-трудових, інших установах, що виконують покарання або заходи примусового характеру, які призначаються судом.

Примітка: перелік тем дипломних робіт не є вичерпаним. Кожна з тем може бути уточнена. Крім того, по ініціативі студента та за згодою викладача може бути запропонована тема, яка не вийшла до зазначеного переліку.

Перелік питань до іспиту

1. Поняття прокурорського нагляду в Україні. Його предмет, завдання і система.

2. Місце прокуратури в системі державних органів України

3. Становлення та розвиток інституту прокуратури в Україні.

4. Правові основи організації та діяльності прокуратури.

5. Співвідношення прокурорського нагляду із суміжними юридичними дисциплінами.

6. Принципи організації та діяльності органів прокуратури України.

7. Завдання органів прокуратури України.

8. Функції та інші напрямки діяльності прокуратури України.

9. Система прокуратури України.

10. Структура органів прокуратури України.

11. Структура та компетенція спеціалізованих прокуратур.

12. Організація роботи і управління в органах прокуратури.

13. Планування роботи в органах прокуратури.

14. Облік і статистична звітність у прокуратурі.

15. Вимоги до осіб, які призначаються на посади прокурорів і слідчих.

16. Суть та завдання нагляду за додержанням і застосуванням законів.

17. Об'єкт, предмет і межі нагляду за додержанням і застосуванням законів.

18. Повноваження прокурора під час здійснення нагляду за додержанням і застосуванням законів.

19. Основні напрямки нагляду за додержанням і застосуванням законів.

20. Загальні питання організації роботи що до здійснення нагляду за додержанням і застосуванням законів.

21. Акти прокурорського реагування при здійсненні нагляду за додержанням і застосуванням законів.

22. Протест, припис, подання, вимога, повістка, постанова, заява прокурора.

23. Предмет і завдання прокурорського нагляду за виконанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність.

24. Повноваження прокурора щодо здійснення нагляду за оперативно-розшуковими органами.

25. Предмет і завдання нагляду за органами дізнання та досудового слідства.

26. Повноваження прокурора у процесі здійснення нагляду за органами дізнання та досудового слідства.

27. Правові акти прокурорського нагляду за органами досудового розслідування.

28. Організація прокурорського нагляду за органами досудового розслідування.

29. Прокурорський нагляд за додержанням органами дізнання і досудового слідства вимог закону про прийом, реєстрацію, облік і вирішення заяв і повідомлень про злочин.

30. Прокурорський нагляд за застосуванням органами досудового розслідування заходів процесуального примусу та вчиненням інших процесуальних дій.

31. Прокурорський нагляд за забезпеченням виконання вимог закону щодо участі захисника на досудових стадіях провадження у кримінальних справах.

33. Поняття підтримання державного обвинувачення як виду діяльності прокурора.

34. Участь прокурора у судовому слідстві.

35. Участь прокурора у судових дебатах.

36. Відмова прокурора від обвинувачення та її правові наслідки.

37. Участь прокурора у стадіях щодо перевірки вироків, ухвал і постанов суду.

38. Поняття представництва прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом.

39. Зміст представництва прокуратурою інтересів громадянина або держави у розгляді судами цивільних справ.

40. Позовна заява,

41. Участь прокурора у апеляційному провадженні.

42. Участь прокурора у касаційному провадженні.

43. Перегляд рішень, ухвал, що набрали законної сили, у зв'язку з нововиявленими обставинами.

44. Зміст представництва у розгляді судами господарських справ (апеляція, касація, за нововиявленими обставинами)

45. Суть, завдання, предмет та об'єкти нагляду за додержанням законів у ході виконання судових рішень у кримінальних справах, а також під час застосування інших заходів примусового характеру.

46. Повноваження прокурора та особливості їх реалізації, залежно від об'єкта нагляду.