Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
УММ Прок.надзор З.О.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
138.73 Кб
Скачать

Микола Володимирович Семикін Світлана Олександрівна Патюк

Підписано до друку_____. Формат 60/84 1/16. Папір офсет. Друк офсет. Умов.-друк. 1,1 арк. Обл.-видав. – 1,0 арк. Тираж 100 прим. Замовл. № _______ Ціна договірна.

Донецький національний університет, 83050, Донецьк, пр. Ватутіна, 1а.

Видавничий центр економіко-правового факультету, 83050, Донецьк,

пр. Ватутіна, 1а

50