Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсовой проект по АД.docx
Скачиваний:
10
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
781.78 Кб
Скачать

12. Маса активних матерiалiв I показники їхнього використання

12.1 Маса ізольованих проводів обмотки статора (для проводів круглого поперечного переріза):

12.2 Маса алюмінію короткозамкнутого ротора з литий кліткою:

де - кількість лопаток на роторі;

–розмір лопатки; – розмір лопатки.

12.3 Маса стали сердечників статора і ротора:

12.4 Маса ізоляції статора (для трапецеїдальних пазів):

12.5 Маса конструкційних матеріалів (станина і щити – алюмінієві):

12.6 Маса двигуна:

12.7 Удільна матеріалоємність машини:

Згідно з рисунком 19 [3] удільна матеріалоємність машини повинна бути:

ВИСНОВКИ

В результаті виконання курсового проекту було розроблено асинхронний двигун на основі довідникових параметрів серійного двигуна 4А200L2У3 з короткозамкненим ротором. Аналізуючи побудовані характеристик можна відмітити, що ми спроектували працездатну машину.

Розрахована величина повітряного зазору тому двигун не має радіальних вентиляційних каналів. Двигун має всипну двошарову обмотку з круглого проводу ПЕТВ. В двигунах серії 4А застосовуються трапецієподібні пази. Коефіцієнт заповнення пазулежить в допустимому інтервалі для механізованої укладки обмоток. Усі відносні значення параметрів робочого режиму лежать в допустимому інтервалі, що свідчить про правильність проведених розрахунків. Коефіцієнт корисної дії двигуна, що був спроектований мною, співпадає з ККД двигуна серійного виробництва.

Метою проектування асинхронного двигуна є отримання підвищеного пускового моменту, при зменшенні пускового струму. Мною було отримано відносне значення пускового струму у.о. та відносне значення пускового моментуу.о.

Середнє перевищення температури обмотки статора над температурою навколишнього середовища , що допустимо класом ізоляціїF. Витрати повітря, що забезпечується зовнішнім вентилятором набагато більше необхідної для охолодження витрати повітря. Маса двигуна, що спроектовано,. Питома матеріалоємність машини .

Паспорт АД

Тип

4А200L3У3

IP44

45

кВт

2947

об/хв

50

Гц

статор /Y

220/380

В

83,25/ 48,067

А

ККД

88,94%

cosφ

0,9209

кл. ізол.

F

режим

S1

кг

2014 р.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

  1. Проектирование электрических машин: Учебное пособие для ВУЗов/ И.П.Копылов, Ф.А.Горяинов, Б.К. Клоков и др.; под ред. И.П. Копылова. -

М.: Энергия, 1980г. – 496 с.

  1. Асинхронные двигатели 4А: Справочник / А.Е. Кравчик, М.М. Шлаф,

В.И. Афонин, Е.А. Соболенская. – М.: Энергоиздат 1982 –504 с.

  1. Методические указания к курсовому проекту по электрическим машинам “Расчет и конструирование асинхронного двигателя” (для студентов энергетических специальностей) /Сост.: М.З. Дудник, К.П. Донченко. – Донецк: ДПИ, 1992. – 52 с.

ДОДАТОК А

Перелік зауважень нормоконтролера до курсового проекту

Студента Євдокимова А.С. групи ЕАПУ-12б

Позначення

документа

Документ

Умовна

позначка

Зміст зауважень

Дата _________ Підпис _________________

(П. І. Б.)

ДОДАТОК Б

Специфікація

Поз.

позначення

Найменування

Кількість

Примітка

1

Станина

1

2

Торцеві щити

2

3

Зовнішній вентилятор

1

4

Bал

1

5

Кожух

1

6

Коробка виводів

1

7

Сердечник статора

1

8

Скоби

8

9

Обмотка всипна

1

10

Сердечник ротора

1

11

Замикаючі кільця

2

12

Балансуючі вантажі

2

13

Сталева втулка

1

14

Болт

5

15

Стопорні гвинти

1

КП 6.050702 -14-235.4б.00.00-ПЗ

Ізм.

Лист

докум.

Підп.

Дата

Розробив

Євдокимов А.С.

Асинхронний двигун

4А200L2Y3

Лист.

Лист

Листів

Перевірив

Демченко Г.В.

У

1

2

ДонНТУ ЕТФ

гр. ЕАПУ-12б

Н.контр.

Демченко Г.В.

Затвер.