Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсовой проект по АД.docx
Скачиваний:
11
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
781.78 Кб
Скачать

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка до курсового проекту містить:

59 Сторінок, 17 рисунків, 2 таблиці, 3 додатки, 3 джерел.

Об'єктом розрахунку і конструювання є трифазний асинхронний двигун типу 4А200L4У3 з короткозамкненим ротором.

Вихідними даними до розрахунку є: номінальна потужність Рн=45 кВт, номінальна напруга Uн=220/380 В, номінальний коефіцієнт потужності cosн=0,9, синхронна частота обертання n1=3000 об/хв, частота напруги мережі f=50 Гц, номінальний коефіцієнт корисної дії н=0,91.

В ході виконання курсового проекту було визначено основні розміри асинхронного двигуна. Виконаний розрахунок обмоток статора і ротора. Розраховані параметри робочого режиму двигуна, а також його втрати та коефіцієнт корисної дії. Були розраховані та побудовані робочі та пускові характеристики розрахованого асинхронного двигуна. Виконано тепловий та вентиляційний розрахунки. Розраховані показники використання активних матеріалів при виготовленні розрахованного асинхронного двигуна.

Результатом виконання курсового проекту є розрахований з заданими даними асинхронний двигун. Під час розрахунку були порівняні отримані дані з даними із довідника, приблизне рівняння цих даних свідчить, що розрахований двигун може бути використовуваним в реальному житті.

АСИНХРОННИЙ ДВИГУН, НАВАНТАЖЕННЯ, СТАТОР, РОТОР,

НАМАГНІЧУВАЛЬНИЙ СТРУМ, ВТРАТИ, КОВЗАННЯ, ІЗОЛЯЦІЯ,

ПОВІТРЯНИЙ ЗАЗОР, ІНДУКЦІЯ, ВТРАТИ

ЗМІСТ

Перелік умовних позначень і скорочень ..............................................................5

Вступ …………………………………....................................................................7

 1. Вибір головних розмірів ..............................................................................9

 2. Розрахунок обмотки статора ......................................................................12

 3. Розрахунок розмірів зубцевої зони статора ..............................................15

 4. Розрахунок короткозамкненого ротору .....................................................18

 5. Розрахунок намагнічуючого струму ..........................................................22

 6. Параметри робочого режиму ......................................................................25

 7. Розрахунок втрат ..........................................................................................31

 8. Розрахунок робочих характеристик ...........................................................35

 9. Розрахунок пускових характеристик .........................................................42

 10. Тепловий розрахунок ..................................................................................50

 11. Розрахунок вентиляції .................................................................................53

 12. Маса активних матеріалів і показники їх використання..........................54

Висновки .................................................................................................................56

Перелік посилань ....................................................................................................57

Додаток А. Перелік зауважень нормоконтролера ...............................................58

Додаток Б. Специфікація ........................................................................................59

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ І СКОРОЧЕНЬ

АД – асинхронний двигун;

КЗ ротор – короткозамкнений ротор;

ККД – коефіцієнт корисної дії;

ЕРС – електрорушійна сила;

Kd – коефіцієнт, який залежить від числа пар полюсів

р – число пар полюсів;

D – внутрішній діаметр статора;

Da – зовнішній діаметр статора;

Р' – розрахункова потужність;

m – число фаз;

n1 – синхронна частота обертання;

cosφ – коефіцієнт потужності;

Z1,2 – число пазів статора, ротора;

ω – синхронна кутова швидкість;

δ – повітряний зазор;

 - полюсний розподіл;

lд – розрахункова довжина повітряного зазору;

t1,2 – значення зубцевого розподілу;

I – струм статора при номінальному навантаженні;

А – значення лінійного навантаження;

Вδ – індукція в повітряному зазорі;

j1 – щільність струму в обмотці статора;

qэф – перетин ефективного провідника;

hа – висота ярма статора;

Кз – коефіцієнт заповнення;

D2 – зовнішній діаметр ротора;

qc – площа поперечного переріза стрижня;

j2 – щільність струму в стрижнях ротора;

qкл – площа поперечного переріза замикаючих кілець;

Fz1,2 – магнітні напруги зубцевих зон статора , ротора;

Kz – коефіцієнт насичення зубцевих зон;

K – коефіцієнт насичення магнітного ланцюга;

R1 – активний опір фази обмотки статора;

lср – середня довжина витка обмотки;

Rкл – опір короткозамикаючого кільця;

Х1 – індуктивний опір обмотки статора;

Х2 - індуктивний опір обмотки короткозамкненого ротора;

Рст – загальні втрати в сталі статора;

η – коефіцієнт корисної дії;

Іо – струм холостого ходу двигуна;

Qв – необхідна для охолодження витрата повітря.

ВСТУП

Найбільш широке застосування в сучасних електричних установках одержали асинхронні двигуни. Вони є най розповсюдженим видом безколекторних електричних двигунів перемінного струму завдяки простоті конструкції, відносно невеликій вартості та високим експлуатаційним параметрам.. Потрібність в асинхронних двигунах безперервно зростає. Вони мають відносно високий ККД: 0,7 – 0,95.

До недоліків асинхронних двигунів слід віднести споживання з мережі реактивного струму, необхідного для створення магнітного поля, що веде к зниженню коефіцієнта потужності мережі. Також по регульованим властивостям вони значно гірші, ніж двигуни постійного струму. Найбільше застосування мають трифазні асинхронні двигуни серії 4А, розраховані на роботу від мережі промислової частоти.

Області застосування асинхронних двигунів, що складають основу сучасного електропривода, досить широкі – від привода пристрою автоматики і побутових електроприладів до привода великого гірського устаткування. Відповідно до цього потужність асинхронних двигунів, що випускаються електромашинобудівною промисловістю, складає діапазон від часток ватів до тисячі кіловатів при напрузі живильної мережі від десятків вольтів до 10 кіловольтів.

Вихідними даними до розробки асинхронного двигуна є довідникові параметри двигуна 4А200L3У3.

Серія 4А охоплює діапазон потужностей від 0,06 до 400 кВт і виконана на 17 стандартних висотах осі обертання, причому шкала потужностей містить 33 ступіні. Основними виконаннями є закрите, що обдувається (4А), і захищене (4АН). Застосування ізоляції класу нагрівостійкості F і нових сортів електротехнічної сталі дало можливість підвищити електромагнітні навантаження. Це дозволило збільшити потужність двигунів при тих же висотах осі обертання, що й у колишніх серіях, поліпшити їхні техніко-економічні показники.

Спроектований двигун може бути застосований для привода механізмів з незмінною частотою обертання: привода вентиляторів, насосів, транспортерів і обробних верстатів або інших пристроїв, не потребуючі регулювання частоти обертання приводного двигуна.

Підвищення надійності і поліпшення ККД необхідно досягти без помітного збільшення витрат на виготовлення машини. Скорочення витрат на електротехнічну сталь і обмотувальні проводи може дати істотне зменшення собівартості електричної машини.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.