Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсовой проект по АД.docx
Скачиваний:
10
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
781.78 Кб
Скачать

Фигня какая-то!!!

знаходиться у межах, для ручного виду укладання. Рекомендується:

.

Розміри зубцової зони статора зображені на рис. 3.1.

Рисунок 3.1 - Розміри зубцової зони статора

Рисунок 3.2 –Ізоляція і укладання всипних одношарових обмоток

при

4 Розрахунок короткозамкненого ротора

Короткозамкнені ротори не мають певного числа фаз та полюсів. Один і той же ротор може працювати в машинах, статори яких виконані на різне число полюсів.

Число фаз короткозамкненої обмотки рівно числу пазів . Таким чином, обмотка кожної фази складається з ½ витка.

4.1 Згідно з таблицею 6-1 [2], число пазів ротора дорівнює:

4.2 Зовнішній діаметр ротору:

4.3 Довжина ротору:

4.4 Зубцевий поділ:

4.5 Внутрішній діаметр ротора рівний діаметру вала т.я. сердечник насаджений безпосередньо на вал. Діаметр валу:

де - коефіцієнт для розрахунку діаметру валу, вибирається з таблиці 6-16 [1].

4.6 Коефіцієнт приведення струмів:

4.7 Струм в стержні ротору:

де - коефіцієнт, що враховує тиск струму намагнічування та опір обмоток на відношення, визначається з кривої рисунок 6-22 [1] у залежності від cosн,.

4.8 Площа поперечного перерізу:

де - щільність струму в стержні литий клітки.

4.9 Допустима ширина зубця:

Де допустима індукція (з таблиці 6-10 [1])

Паз ротора по рис. 6-27,б [1]. Приймаємо:,,

4.10 Розміри пазу:

4.11 Повна висота пазу:

Розміри пазів ротора зображені на рис. 4.2.

4.12 Січення стрижня:

  1. Кінцева щільність струму в стержні:

Згідно з [3] лежать в інтервалі.

  1. Струм у кільці:

де

  1. Щільність стурму в кільці:

  1. Площа поперечного зрізу замикаючих кілець:

Розміри замикаючих кілець:

  1. Розміри зрізу:

  1. Остаточно:

Рисунок 4.1 – Розміри замикаючих кілець КЗ ротору з литою обмоткою

Рисунок 4.2 – Грушоподібний напівзакритий паз короткозамкненого ротора

Рисунок 4.3 Вiдкритi пази короткозамкнутого ротору

5 Розрахунок намагнічуючого стума

Для визначення намагнічуючого струму проводиться розрахунок магнітного кола.

  1. Значення індукції у зубцях статора та ротора:

Згідно с таблицею 6-10 [1] при повинно бути, розраховане значення входить до цього діапазону.

Згідно с таблицею 6-10 [1] при повинно бути, розраховане значення входить до цього діапазону.

  1. Значення індукції у ярмі статора:

Згідно с таблицею 6-10 [1] при повинно бути, розраховане значення входить до цього діапазону.

  1. Розрахункова висота ярма ротора:

  1. Значення індукції у ярмі ротора:

Згідно с таблицею 6-10 [1] при повинно бути, розраховане значення входить до цього діапазону.

  1. Значення  визначається за формулою:

  1. Коефіцієнт повітряного зазору:

  1. Магнітна напруга зубцевих зон статора та ротора:

  1. Магнітна напруга зубцевих зон статора та ротора:

де(з таблиці П-17 [1] для сталі 2013); (з таблиці П-17 [1] для сталі 2013).

  1. Коефіцієнт насичення зубцевої зони:

це означає, що розмірні співвідношення і обмотувальні дані проектованої машини були обрані правильно [1].

  1. Довжина середньої магнітної лінії ярма статора:

  1. Магнітна напруга ярма статора:

де (з таблиці П-16 [1] для сталі 2013).

  1. Довжина середньої магнітної лінії ярма ротора:

де розрахункова висота ярма ротора визначається за формулою:

  1. Магнітна напруга ярма ротора:

де (з таблиці П-16 [1] для сталі 2013).

  1. Сумарна магнітна напруга магнітного кола машини:

  1. Коефіцієнт насичення магнітного кола машини:

  1. Намагнічуючий струм:

  1. Відносне значення намагнічуючого струму:

Отримане значення задовольняє умовi . [3]

Дальше не переделывал!!!