Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсовой проект по АД.docx
Скачиваний:
10
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
781.78 Кб
Скачать

Ничего не менял!!!

1 Вибір головних розмірів

  1. Число пар полюсів:

  1. Попередня висота осі обертання знаходиться по рисунку 6-7 [1] в залежності від потужності та числа полюсів:

  1. По попередньому значенню , з таблиці 6-6 [1] знаходиться зовнішній діаметр статора:

  1. Внутрішній діаметр статора:

де коефіцієнт визначається з таблиці 6-7 [1] в залежності від числа полюсів та характеризує відношення внутрішніх та зовнішніх діаметрів сердечників статора.

  1. Полюсний розподіл:

  1. Розрахункова потужність:

де - відношення ЕРС обмотки статора до номінальної напруги, визначається з рисунка 6-8 [1].

  1. Електромагнітні навантаження по рис. 6-11[1]:

;

  1. Розрахункова довжина повітряного зазору:

- коефіцієнт форми кривої поля, враховуючий ступень сплощення кривої поля в зазорі під тиском насичення зубців статора та ротора:

- обмотковий коефіцієнт статорної обмотки (з таблиці 6-1 [2]):

- Синхронна кутова швидкість валу

  1. Перевірка попереднього розрахунку:

отримане значення порівнюємо з рекомендованими, визначеними з рисунку 6-14 [1]. Отримане значення входить в рекомендований інтервал.

   1. При розрахунковій довжині повітряного зазору радіальних вентиляційних каналів не роблять тому:

,

.

  1. Відповідно рисунку 6-21 [1] у залежності від D та 2p вибираємо розмір повітряного зазору:

.

 1. РОЗРАХУНОК ОБМОТКИ СТАТОРА

Схему обмотки статора вибирають в залежності від потужності машини. Машини потужності до 30 кВт мають всипну двошарову концентричну обмотку з круглого проводу.

  1. За кривими по рисунку 6-15 [1] вибираємо попереднє значення зубцевого поділу t1:

  1. Діапазон числа пазів статора:

Обираємо таким чином, щоббуло цілим числом та розміщалось у діапазоні від до . Приймаємо згідно з [2] як для серійно випускаємої машини.

  1. Число пазів, приналежних однієї фазі та розташованих під одним полюсом:

  1. Кінцеве значення зубцевого поділу:

де =3 – число фаз статорної обмотки.

  1. Число паралельних гілок а=2 (з таблиці 6-1 [2]).

  2. Струм статору при номінальному навантаженні:

  1. Число ефективних провідників в пазу:

Перевірка правильності вибору числа витків для конкретної схеми обмотки:

  1. Кількість послідовно з’єднаних витків однієї фази статору:

  1. Кількість витків обмотки однієї фази:

  1. Кількість паралельної гілки фази:

  1. Кількість послідовно з’єднаних витків однієї фази статору:

Усі три попередні числа є цілими, що свідчить о правильності вибору числа витків.

  1. Кінцеве значення лінійного навантаження:

  1. Магнітний потік статору на пару полюсів:

де - обмотковий коефіцієнт

  1. Індукція в повітряному зазорі:

Значення А и знаходятся у допустимих межах.

  1. Попередня щільність струму в обмотці статору:

де визначається за рисунком 6-16,б [1] .

  1. Попередній зріз ефективного провідника статорної обмотки:

За попереднім зрізом ефективного провідника вибираємо конкретний обмотковий провід: круглий, мідний емальований марки ПЕТВ. Провід вибираємо з таблиці П-28 [1].

  1. Кількість елементарних провідників (з таблиці 6-1 [2]).

  2. Зріз елементарного провідника:

  1. Характеристика вибраного проводу:

  1. Кінцеве значення зрізу ефективного провідника:

.

  1. Кінцева щільність струму в обмотці статору:

 1. РОЗРАХУНОК РОЗМІРІВ ЗУБЦЕВОЇ ЗОНИ СТАТОРА

В двигунах серії 4А застосовуються тільки трапецієподібні пази (рисунок 3.1) з для.

  1. Припустимі значення індукції в залежності від числа полюсів вибирається по таблиці 6-10 [1] (для сталі марки 2013), де - індукція в ярмі статора,- індукція в зубцях статору:

  2. Висота ярма статору:

де - коефіцієнт заповнення сталлю магнітопроводу в залежності від марки сталі, висоти осі обертаннята напруги, вибирається з таблиці 6-11 [1] для оксидованих листів сталі.

  1. Ширина зубця статору:

Розміри паза в штампі обираємо для

  1. Глибина паза:

  1. Ширина паза:

Припуски по ширині паза b і по висоті h приймаємо (сторінка 177,[1]) тоді:

Розміри рази у просвіті враховуючи припуску на складання:

  1. Площа ізоляції паза:

,

де одностороння товщина ізоляції в пазу -вибирається з таблиці 3-8 [1], площа поперечного перерізу прокладок - при одношаровій обмотці.

  1. Площа поперечного перерізу паза для розміщення провідників:

Для контролю правильності розміщення обмотки в пазах визначаємо коефіцієнт заповнення паза: