Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсовой проект по АД.docx
Скачиваний:
10
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
781.78 Кб
Скачать

9 Розрахунок пускових характеристик

Для розрахунку пускових характеристик використовуємо схему заміщення АД (рис.9.1)

Розраховуємо точки характеристик відповідні ковзанням s = 1; 0,8; 0,5; 0,2; 0,15; 0,1.

Докладний розрахунок приведений для ковзання s = 1. Дані розрахунку інших точок зведені в таблицю 9.1.

Рисунок 9.1 – Схема заміщення асинхронного двигуна для розрахунку пускових характеристик

Наводжу детальний розрахунок для ковзання Дані розрахунку інших точок зведені у таблиці.9.1. Пускові характеристики спроектованого двигуна представлені на рисунку.9.1.

Параметри з урахуванням витіснення струму ():

9.1 Приведена висота стрижня:

де – висота стрижня в пазу.

9.2 Для по рисунку 6 – 47 [1] знаходимо

9.3 Глибина проникнення струму:

де для по рисунку 6 – 46, [1] знаходимо .

9.4 Площа перетину:

де

9.5 Коефіцієнт, що показує у скільки разів збільшився активний опір пазової частини стрижня при нерівномірному розподілі щільності струму в ньому:

9.6 Коефіцієнт загального збільшення опору фази ротора з урахуванням впливу витиснення струму:

9.7 Приведений активний опір ротора з урахуванням дії ефекту витіснення струму:

9.8 Індуктивний опір обмотки ротора (по таблиці 6–23 і рисунку 6–40, [1]):

9.9 Зміна індуктивного опору фази обмотки ротора від дії ефекту витиснення струму:

9.10 Індуктивний опір фази обмотки ротора з урахуванням дії ефекту витиснення струму:

9.11 Струм ротора, приблизно, без обліку впливу насичення, приймаючи :

Вплив насичення приблизно враховують введенням додаткового розкриття паза, рівного с. Величина додаткового розкриття з береться такий, щоб його магнітний опір потоку розсіювання було дорівнює магнітному опору насичених ділянок зубців.

Розрахунок параметрів з урахуванням насичення проведемо методом послідовних наближень. Спочатку задаємося кратністю збільшення струму, обумовленої зменшенням індуктивного опору через насичення зубцевої зони.

Орієнтоване значення кратності збільшення струму для розрахунку пускових режимів, тобто для s=1 ().

9.12 Коефіцієнт насичення:

9.13 Середня магніторушійна сила (МРС) обмотки, віднесена до одного паза обмотки статора:

9.14 Фіктивна індукція потоку розсіювання в повітряному зазорі:

9.15 Коефіцієнт магнітної провідності пазового розсіювання обмотки статора з урахуванням впливу насичення:

де (по рисунку 6 – 50, [1],).

9.16 Викликане насиченням від полів розсіювання зменшення коефіцієнта провідності розсіювання паза статора:

9.17 Коефіцієнт магнітної провідності пазового розсіювання при насиченні:

9.18 Коефіцієнт магнітної провідності диференціального розсіювання обмотки статора з урахуванням впливу насичення:

9.19 Індуктивний опір фази обмотки статора з урахуванням впливу насичення:

9.20 Коефіцієнт магнітної провідності пазового розсіювання ротора з урахуванням впливу насичення і витіснення:

9.21 Магнітна провідність пазового розсіювання ротора для насиченої зубцевої зони з урахуванням впливу ефекту витиснення струму:

9.22 Коефіцієнт магнітної провідності диференціального розсіювання ротора з урахуванням впливу насичення:

9.23 Приведений індуктивний опір фази обмотки ротора з урахуванням впливу витиснення струму і насичення.

Після усіх вищенаведених розрахунків у даному розділі, починаємо, безпосередньо, розрахунок пускових характеристик.

9.24 Опір взаємної індукції обмоток у пусковому режимі:

9.25 При цьому допущенні коефіцієнт:

    1. Розрахунок струмів і моментів:

    1. Струм в обмотці ротора:

    1. Струм в обмотці ротора:

Отримане значення струму обмотки статора складає 89,4% прийнятого при розрахунку впливу насичення на параметри, що припустимо.

    1. Відносне значення пускового струму:

    1. Відносне значення пускового моменту:

Кратності пускового струму і пускового моменту спроектованого двигуна задовольняють вимогам, для та :

повинен знаходитися у межах:

повинен знаходитися у межах:

Аналогічно проводимо розрахунок для всіх значень ковзання, зазначених на початку розділу і результати всіх розрахунків зводимо в таблицю 9.1.

Критичне ковзання визначається після розрахунку всіх точок пускових характеристик за середнім значенням опорів та, що відповідають ковзанням

Данные для расчёта пусковых характеристик двигателя

Р=22 кВт, 2р=4,U=220/380 В, Х12п= Ом, Х1=0,0499 Ом, Х2=0,4082 Ом, R1 = 0,2662 Ом, R2= 0,118 Ом, I= 41,1523 А, I= А, sн = 0,0209.

Табл. 9.1– расчёт данных пусковых характеристик двигателя

Расчётная формула

Единицы

Скольжение

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0,1

1

-

1,6189

1,448

1,1447

0,724

0,627

0,5119

2

-

0,41

0,33

0,11

0,04

0,031

0,0209

3

-

1,3482

1,2902

1,1372

1,0912

1,0854

1,079

4

-

1,2315

1,193

1,0912

1,0607

1,0568

1,0525

5

Ом

0,1453

0,1408

0,1288

0,1252

0,1247

0,1242

6

-

0,85

0,93

0,947

0,97

0,9803

0,993

7

-

1,1291

1,1699

1,1786

1,1903

1,1956

1,2021

8

Ом

0,4609

0,4776

0,4811

0,4859

0,4881

0,4907

9

Ом

0,4342

0,4524

0,4566

0,4618

0,4644

0,4672

10

Ом

0,0402

0,0405

0,0406

0,0406

0,04067

0,0407

11

-

1,0047

1,0047

1,0048

1,0048

1,0048

1,0048

12

Ом

0,4108

0,4413

0,5225

0,889

1,0936

1,5023

13

Ом

0,4724

0,4907

0,4949

0,5002

0,5029

0,5057

14

А

270,388

256,743

240,322

202,547

177,9841

147,866

15

А

279,4

264,373

251,728

215,312

192,073

169,277

16

-

6,7894

6,4243

6,117

5,2321

4,6674

4,1134

17

-

1,3914

1,5301

1,9959

3,5323

3,6266

3,7431

Пускові характеристики спроектованого двигуна

Рисунок 9.1– Зависимость

Рисунок 9.2– Зависимость