Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Vtoraya_ucheb_prakt.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
320.51 Кб
Скачать

33

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

«Донецький національний технічний університет»

Кафедра “Обробка металів тиском”

ПРОГРАМА другої навчальної

(технологічної) практики

для студентів спеціальності

“Обробка металів тиском”

2006

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

державний вищий навчальний заклад

«Донецький національний технічний університет»

ПРОГРАМА другої навчальної

(технологічної) практики

(для студентів спеціальності “Обробка металів тиском”)

Напрям підготовки: 0904 – “Металургія”

Кваліфікаційний рівень: 6.090400 - Бакалавр

Затверджено на засіданні кафедри

“Обробка металів тиском”

Протокол № 35 від 22.05.2006 р.

Затверджено на засіданні

навчально-видавничої ради ДонНТУ

Протокол № 2 від 22.05.06 р.

2006

УДК 621.7 (071)

Програма другої навчальної (технологічної) практики для студентів спеціальності “Обробка металів тиском”// О.А.Мінаєв, Є.О.Руденко, Є.М.Смирнов, А.П.Мітьєв, В.М.Ручко, С.О.Снітко, О.Р.Позняк // - Донецьк: ДонНТУ, 2006 – с.27

У програмі другої навчальної (технологічної) практики наведені мета й задачі, надані організаційно-правові норми та вимоги, зміст та оцінка роботи студентів підчас її проходження.

Укладачі: проф. Мінаєв О.А.

проф. Руденко Є.О.

доц. Смирнов Є.М.

доц. Мітьєв А.П.

ас. Ручко В.М.

ас. Снітко С.О.

ас. Позняк О.Р.

Рецензент: д.т.н., проф. М.О.Маняк

Зміст

Стор.

1

Загальні положення…..................................................................

4

1.1

Організаційно - правові норми і вимоги .....................................

4

1.21.3

Підбивання результатів практики .................................................

Матеріальне забезпечення………………………………………...

6

7

2

Цілі і задачі практики ..................................................................

7

3

Зміст навчальної (технологічної) практики……….......

8

3.1

Підприємство у цілому ……………………..................................

8

3.2

Доменне виробництво ……………………………………............

9

3.3

Мартенівське виробництво ………………....................................

11

3.4

Електросталеплавильне виробництво ………………………......

12

3.5

Конверторне виробництво..............................................................

12

3.6

Прокатне виробництво....................................................................

13

3.7

Волочильне виробництво................................................................

14

3.8

Трубне виробництво........................................................................

14

3.9

Ковальско-штампувальне виробництво........................................

15

4

Навчальні занняття та відвідування цехів……….........

15

5

Порядок проходження практики студентами,

які мають контракти на цільову підготовку................

16

6

Календарний графік проходження практики.................

17

7

Зміст розділів звіту з практики...............................................

17

8

Порядок оформлення звіту ......................................................

19

Рекомендована література..............................................................................

23

Додатки

Додаток А

Зразок оформлення титульного листа звіту з другої (технологічної) практики..........................................................

25

Додаток Б

Зразок оформлення плана-графіка проходження практики студентами, які мають контракти на цільову підготовку…..

26

Додаток В

Зразок оформлення реферату до звіту з практики………….

27

Додаток Г

перелік зауважень нормоконтролера.....................................

28

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]