Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Vtoraya_ucheb_prakt.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
320.51 Кб
Скачать

Структурно-логічна схема

ДРУГОЇ УЧБОВОЇ (ТЕХНОЛОГІЧНОЇ) ПРАКТИКИ

Прикладна механіка

Неорганічна і фізична хімія

Фізика, математика і інформатика

Металознавство і термообробка

Теплотехніка и теплоенергетика

Теорія та технологія металургійного виробництва

Виробництво прокату

Стандартизація, метрологія та контроль

Агрегати обробки прокату

Технологія нанесення покрить

Введення до спеціальності і основи НТТ

Теорія омт

3.3. Мартенівське виробництво

Загальні дані й план мартенівського цеху та його відділень (ескіз плану розташування основного обладнання). Продуктивність цеху. Сортамент сталей, що виплавляються. Джерела постачання шихтових матеріалів. Споживачі продукції цеху.

Шихтове подвір'я. Характеристика шихтових матеріалів. Зміни в складі чавуну під час перебування у міксері, усереднення складу і температури чавуну. Первинне урахування чавуну. Тривалість кампанії міксера.

пристрій і робота мартенівських печей; устрій печей, основні розміри. Маса садки, площа пода, проектний і фактичний тоннаж печі.

Склад автоматики печі. Керування мартенівською піччю. Технологія виробництва сталі: температурний і шлаковий режими, розкислення сталі, випуск. Тривалість окремих операцій і всієї плавки в цілому. Контроль і керування мартенівським процесом. Автоматизація керування плавкою, футерівка печі.

Рідкотекучість і основність шлаку. Подача руди, окалини, бокситу, вапна й інших матеріалів. Видалення шлаку й наводка нового. Склад і різноманітні періоди плавки. Видалення шлаку. Швидкість вигорання вуглецю. Тривалість чистого кипіння ванни при виплавці різноманітних сортів сталі і реакція окислювання вуглецю. Порядок запровадження в піч розкислювачів і легуючих добавок. Розбирання сталевипускного отвору й випуск готового металу з печі. Розкислення металу в ковші. Витрата розкислювачів.

Устрій розливочного прольоту і його устаткування. Кранове устаткування прольоту. Сталерозливочні ковші, їх ємність і стійкість. Виливниці (ескізи найбільш використовуємих виливниць). Стійкість виливниць. Питома витрата виливниць у кг/т сталі. Хімічний склад чавуна, який застосовується для виробництва виливниць.

Технологічні особливості розливання легованих сталей - температура й швидкість розливання. Розливання вуглецевих і легованих сталей під прошарком синтетичного шлаку. Хімічний склад шлакових сумішей і питома їх витрата. Поліпшення якості металу й поверхні зливків при розливанні під прошарком синтетичного шлаку.

Зовнішні і внутрішні дефекти зливків і заготовок: тріщини подовжні й поперечні, плени, підкіркові пухирі, песочини, волосовини, завороти корки й ін.

Тип і характеристика машини безперервного лиття заготовок. Конструкції кристалізатора. Питома витрата на тонну сталі електроенергії, води, кисню, пару, природного газу, міді й ін. Прийняті температури й швидкості розливання металу. Проміжні ковші й стакани-дозатори.

Довжина рідкої фази в безперервно розлитому зливку й засоби його контролю. Вплив місця підводу металу на товщину затверділої корки під час виходу безупинного зливка з кристалізатора. Частка тепла, що втрачається в кристалізаторі, у зоні вторинного охолодження і на повітрі.

Будівля безперервного зливка, дефекти внутрішні й зовнішні. Техніко-економічні показники роботи машин безперервного лиття заготовок.

Організація виробництва, штати, техніко-економічні показника роботи цеху. Прогресивні норми використання основного устаткування і їх виконання. Річна продуктивність цеху. Вихід придатного.

3.4. Електросталеплавильне виробництво

Кількість електропечей у сталеплавильному цеху. Повний склад основного технологічного обладнання, ескізний план його розташування в цеху. Сортамент сталей, що виплавляються.

Конструкція та технічна характеристика електродугових печей, печі-ковша та вакууматора. Загальні види цього обладнання. Шихтові матеріали для електроплавки, їх характеристика. Характеристика основних технологічних операцій електродугової плавки (завантаження шихти, процес плавлення, окісний період, відновлювальний період, випуск сталі). Суть поза пічної обробки сталі. Характеристика матеріалів для позавічної обробки сталі. Способи їх уведення у рідку сталь. Параметри операцій позавічної обробки сталі у печі-ковші, вакууматорі.

Конструкція та характеристика машини безперервного лиття заготовок. Марочний та розмірний сортамент заготовок. Дефекти безперевнолитих зливків. Способи їх контролю та усунення.

Інші способи розливання електросталі (тип виливниць, маса зливків, їх призначення).

Техніко-економічні показники роботи електросталеплавильного цеху. Якість продукції, що виробляється. Охорона навколишнього середовища.

3.5. Конверторне виробництво

Загальна характеристика конверторного цеху. Кількість та об`єм конверторів. Лінія подачі сипучих матеріалів і завантаження їх у конвертер. Подача й завантаження брухту. Заливка чавуна. Склад металевої частини шихти. Витрата на плавку чавуна, металобрухту, неметалевих матеріалів рудного типу.

Подача сипучих матеріалів і завантаження їх у піч. Подача і завантаження брухту. Заливка чавуна. Склад металевої частини шихти. Витрата на плавку чавуна, металобрухту, неметалевих матеріалів рудного типу.

Технологія виробництва сталі: температурний і шлаковий режими, продування та розкислення сталі, випуск. Тривалість окремих операції і всієї плавки в цілому. Контроль і керування киснево-конверторним процесом. Автоматизація керування плавкою. Футерівка конвертера.

3.6. Прокатне виробництво

Кількість та загальна характеристика прокатних цехів. Кількість та типи розташованих у цеху станів. Характеристика прокатних станів (найменування стану, діаметр валків, швидкість прокатки, сортамент, продуктивність). Схеми розташування основного технологічного обладнання прокатних станів.

Марочний та профілерозмірний сортамент вихідних заготовок та готового прокату. Технологія прокатки на станах. Системи калібрів чорнових та чистових клітей сортових станів. Сортамент марок сталі і прокату (заготовок). Склад основного технологічного обладнання. Його характеристика. Схема розташування основного технологічного обладнання.

Характеристика вихідних заготовок. Подача заготовок у цех, їх посад у нагрівальні пристрої.

Характеристика нагрівальних пристроїв, їх розташування в цеху. Розташування заготовок у нагрівальних пристроях. Характеристика палива, його витрата.

Вогнетривкі матеріали, характеристика й особливості роботи. Технологія нагрівання. Час нагрівання різноманітних сталей і сплавів. Регулювання теплового режиму нагріву металу. Способи усунення пічної окалини.

Засоби охорони, що застосовуються підчас нагрівання металу від окислювання. Обслуговування нагрівальних пристроїв. Техніко-економічні характеристики роботи нагрівальних пристроїв. Загальні задачі автоматизації роботи ділянки нагрівання. Чинні системи автоматики

Основне технологічне обладнання прокатних станів. Типи та призначення робочих клітей. Типи станин, розміри та матеріал валків. Типи підшипників. Спосіб охолодження валків і підшипників.

Характеристика головних електроприводів, головних ліній та натискних пристроїв прокатних клітей. Електропривод. Схеми керування. Регулювання швидкості й співвідношення швидкостей. Вимірювальні пристрої.

Характеристика допоміжного обладнання робочих клітей (натискні пристрої, під`ємні столи, робочі рольганги, маніпуляційні лінійки, кантувачі).

Механізми для переміщення й обробки прокатаного металу (рольганги, транспортні стрічки, шлепери, ножиці, пили, моталки, охолоджувальні пристрої, стелажі), преси для правлення, правильні машини та інше, їх призначення й умови роботи.

Технологія прокатки на станах. Схеми прокатки. Температурний та деформаційний режим обтисків.

Системи калібрів на сортових станах. Калібровка валків листових станів.

Дефекти заготовок та причини їх появи. Засоби ручного усунення дефектів заготовок. Верстати для усунення дефектів заготовок.

Дефекти готового прокату. Класифікація дефектів. Причині виникнення дефектів. Приймання, маркірування та складування готового прокату.

Техніко-економічні показники роботи станів.

3.7. Волочильне виробництво

Кількість цехів для волочіння дроту, прутків та труб на підприємстві. Загальна характеристика волочильних цехів і волочильних станів. Марочний та розмірний сортамент волочильних станів. Характеристика вихідних заготовок. Технологія підготовки поверхні заготовок (дроту та труб) до волочіння. Захисні покриття. Пристрій травильних та термотравильних агрегатів.

Характеристика волочильних станів, які є у цеху (найменування стану, діаметр барабанів, кратність волочіння, швидкість волочіння, продуктивність).

Загальний пристрій та робота волочильного стану. Пристрій блока волочильного стану (робочий барабан, мильниця, волокодержач, коробка швидкостей, змінні шестерні).

Характеристика електроприводів станів. Схеми керування швидкостями та їх співвідношеннями. Вимірюючи пристрої.

Загальна характеристика технології волочіння. Схеми маршрутів. Ескізи калібрів по протяжках.

Продуктивність цеху та окремих агрегатів. Техніко-економічні показники роботи.

3.8. Трубне виробництво

Загальна характеристика виробництва. Призначення продукції та її споживачі. Профільний та марочний сортамент трубного цеху.

Загальна технологічна схема виробництва труб. Підготовка вихідних заготовок до формовки труб (порізка на мірні ширини, стругання та фрезування розділочних кромок під сварку та інш.). Цілі та задачі формовки труби. Методи формовки. Характеристика агрегату формовки та принцип його роботи. Склад обладнання та електропривод агрегату.

Характеристика обладнання ділянки зварювання та технології зварювання технологічних швів труб. Задача заготовок на стан. Підготовка зварювальних матеріалів. Настройка стану.

Методи контролю технологічних швів труби. Характеристика рентгенівського та ізотопного методів контролю та обладнання.

Калібрування діаметрів труб (експандування). Характеристика обладнання. Призначення деовалізатору та принцип експандеру для калібрування труб великого діаметра.

Цілі та задачі гідравлічного випробування труб. Склад та характеристика обладнання.

Контроль розмірів труби на ВТК та у технологічному потоці. Контроль розмірів кромок торців під зварювання.

Виготовлення труб для виробництва меблів. Операція ОМТ при виробництві меблів. Виробництво металевих виробів.

Відділення нанесення покрить на прокат. Існуючі технології нанесення покрить на прокат. Види покрить. Техніко-економічні показники роботи ділянки нанесення покрить на прокат.

Продуктивність та інші техніко-економічні показники виробництва трубної продукції.

3.9. Ковальско-штампувальне виробництво

Загальна характеристика ковальського та штампувального виробництв. Призначення продукції та її споживачі. Профільний та марочний сортамент продукції.

Вимоги до вихідних заготовок та готової продукції. Послідовність основних технологічних переділів та операцій.

Характеристика складів та ділянок підготовки зливків та заготовок. Основні операції підготовки та обладнання складів та ділянок.

Типи та пристрої печей для нагріву зливків та заготовок до кування та штампування. Допоміжне обладнання печей. Основи технології нагріву.

Характеристика ковальсько-штампувального обладнання цехів (молотів, пресів, кранів, маніпуляторів, кантувачів та ін.). Типи та пристрій інструментів для деформування металу (бойків, штампів, ковальських плит, дорнів та оправок). Параметри технологічних операцій вільного кування, пресування, штампування (білетування, осадки, протягання, формування, прошивання та ін.).

Типи та пристрої печей для охолодження та термічної обробки готової продукції. Види термічної обробки. Основні операції та параметри термічної обробки (відпал, нормалізація, гартування, відпуск).

Технологія та обладнання відділки поковок та штамповок (правка, зачищення). Стенди приймання готової продукції. Склад готової продукції.

Техніко-економічні показники роботи цехів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]