Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Vtoraya_ucheb_prakt.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
320.51 Кб
Скачать

Державний вищий навчальний заклад

«Донецький національний технічний університет»

ЗВІТ

з другої навчальної (технологічної) практики

Назва підприємства : ____________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Індивідуальне завдання: _________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Виконавець - студент____________________ ___________________

(підпис, дата) (П.І.Б.)

Група _____________

Керівник: ___________________ ___________________

(П.І.Б.) (підпис, дата)

Нормоконтролер: _________________ ___________________

(П.І.Б.) (підпис, дата)

Донецьк - 2006

Додаток Б

Зразок оформлення плана-графіка проходження практики студентами, які мають контракти на цільову підготовку

ПЛАН-ГРАФІК

проходження другої навчальної (технологічної) практики студентом

_______________________________ групи ________________________

Найменування етапів виконання робіт

Термін виконання

етапів

Примітки

Студент-практикант _________________________________

(підпис)

Керівник практики від університету ___________________________________

(підпис)

Додаток В

Зразок оформлення реферату до звіту з практики

РЕФЕРАТ

Звіт до другої навчальної (технологічної) практики: 45 с., 8 рисунків,

7 табл., 2 додатки, 9 джерел.

Об'єкт проектування - трубоелектрозварювальний стан RT-2000S-11 BAT “ДМЗ”.

Ціль роботи – збір та систематизація даних відносно технології виробництва труб.

Методи дослідження й апаратура – аналіз існуючої технічної літератури, технологічних інструкцій, програм розрахунку на ПЕОМ, візуальне вивчення технології виробництва безпосередньо в цеху.

Результати - визначені параметри технології виробництва труб діаметру 35 і 18 мм та фінансово-економічні показники роботи цеху (ділянки).

Рекомендації до використання - запропоновані заходи по підвищенню якості труб: встановити вимірювач діаметру труби в потоці стану; проводити гальванічне покриття труб нікелем і хромом.

Область застосування - виробництво електрозварювальних труб для водо- та газопостачання.

Економічна ефективність - виробництво нікельованих труб дозволяє підвищити їх конкурентоспроможність, знайти нові ринки збиту.

ТРУБА, ЗВАРЮВАННЯ, ТРУБОЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНИЙ СТАН, КАЛІБРОВКА, ФОРМУВАННЯ, ЯКІСТЬ, ГАЛЬВАНІЧНЕ ПОКРИТТЯ, ВИМІРЮВАЧ ДІАМЕТРУ

Додаток Г

ПЕРЕЛІК ЗАУВАЖЕНЬ НОРМОКОНТРОЛЕРА

до звіту з другої навчальної (технологічної) практики

студента________________________групи__________________________

Ознака

документу

Документ

Умовна

позначка

Зміст зауваження

Дата______________________ Підпис___________________________

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]