Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
РЭС Мироненко.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
548.35 Кб
Скачать

13. Рекомендована література Базова

1а. Улітін Г.М., Гончаров А.М. Курс лекцій з вищої математики. ч.1. – Навчальний посібник. - Донецьк : ДонНТУ, 2008. – 105 с.

1. Улитин Г.М., Гончаров А.Н. Курс лекций по высшей математике. ч.1. – Учебное пособие. - Донецк : ДонНТУ, 2012, 112 с.

2а. Улітін Г.М., Гончаров А.М. Курс лекцій з вищої математики. ч.1-2. – Навчальний посібник. - Донецьк : ДонНТУ, 2009. – 219 с.

2. Улитин Г.М., Гончаров А.Н. Курс лекций по высшей математике. ч.2. – Учебное пособие. - Донецк : ДонНТУ, 2013, 112 с.

3. Улитин Г.М., Гончаров А.Н. Курс лекций по высшей математике. ч.3. – Учебное пособие. - Донецк : ДонНТУ, 2011, 112 с.

4. Улитин Г.М., Гончаров А.Н. Лекции по теории вероятностей и математической статистике. – Учебное пособие. - Донецк : ДонНТУ, 2012, 80 с.

Допоміжна

5. Пак В.В., Носенко Ю.В. Вища математика. – Київ : Либідь, 1996. - 440 с.

6. Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисление. Т.1-2. – М.: Наука, 1985. – 580 с., 602 с..

7. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. - М.: Высшая школа, 2000. - 479 с.

8. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и матема-тической статистике. - М.: Высшая школа, 1979. - 400 с.

Навчально-методична

9. Індивідуальні домашні завдання з вищої математики: методичний посібник для самостійної роботи студентів. ч.1 / Євсеєва О.Г. та ін. – Донецьк : ДонНТУ, 2010. – 80 с.

10. Індивідуальні домашні завдання з вищої математики: методичний посібник для самостійної роботи студентів. ч.2 / Євсеєва О.Г. та ін. – Донецьк : ДонНТУ, 2010. – 80 с.

11. Євсеєва О.Г. Система підготовки до модульних контролів з вищої математики у ВТНЗ : діяльнісний тренажер для студента: навчальний посібник. – Ч.І. – Донецьк: «Ноулідж» (донецьке відділення), 2011. – 196 с..

12. Євсеєва О.Г. Система підготовки до модульних контролів з вищої математики у ВТНЗ : діяльнісний тренажер для студента: навчальний посібник. – Ч.ІІ. – Донецьк: «Ноулідж» (донецьке відділення), 2011. – 204 с..

13. Тестові завдання з вищої математики: лінійна та векторна алгебра, аналітична геомет-рія / Євсеєва О.Г., Савін О.І. – Донецьк : ДонНТУ, 2010. – 70 с.

14. Тестові завдання з вищої математики: теорія границь, неперервність, похідна, дослідження функції однієї змінної / Євсеєва О.Г., Савін О.І. – Донецьк : ДонНТУ, 2010. – 53 с.

14. Інформаційні ресурси

При викладанні навчальної дисципліни використовуються інформаційні ресурси науково-технічної бібліотеки університету і кафедри вищої математики, що передбачає:

  • використання студентами електронного ресурсу з електронним каталогом науково-технічної бібліотеки університету при самостійній роботі і виконанні домашніх завдань;

- використання навчально-методичної літератури кафедри вищої математики для виконання домашніх завдань та підготовки до модульних контролів.

Розробник програми: професор кафедри вищої математики ім.. В.В.Пака

__________________ Г.М.Улітін