Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ekonomika_MU_Metod_IR_TR.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
849.41 Кб
Скачать

Методичні вказівки до виконання завдання 2.

Обігові виробничі кошти становлять частину виробничих фондів, матеріальним змістом яких є предмети труда у сфері виробництва.

Нормування обігових коштів – це процесс розроблення економічно обгрунтованих нормативів .

Норматив обігових коштів – це сума обігових коштів, яка забезпечує нормальну роботу підприємства (фірми).

Нормовані обігові кошти включають кошти у сфері виробництва (виробничі товарно-матеріальні запаси, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів), а також у сфері обігу ( готова продукція на складі) .

  1. Нормування обігових коштів у виробничих запасах визначається за формулою:

(3.5),

де НВ – норматив оборотних коштів для окремого елемента виробничих запасів , грн.;

Q сут – одноденні витрати матеріальних цінностей, грн./дн.;

Т – норма запасу, дн.

Одноденні витрати матеріалів визначаються за формулою:

Q сут = nод (m+к) (3.6),

де nододноденний випуск виробів , од./дн;

m – витрати матеріалів та комплектуючих на одиницю продукції, грн./од.

Норма запасу розраховується як :

T = T пот + T стр + T підг + Tтр + T пр (3.7),

де Тпот – тривалість перебування матеріалів у формі поточного запасу на складі, дн.;

Тстр – час перебування матеріалів у формі страхового запасу, дн.;

Тпідг – час на підготовку матеріалу до виробництва, дн.;

Ттр – транспортний запас – час перебування матеріалу у дорозі, дн.;

Тпр – час на приймання, розвантаження та складування матеріалу у споживача, дн.

Поточний запас приймається рівним половині інтервалу між двома поставками:

Тпот =(3.8),

де tпост інтервал між двома поставками, дн.;

Страховий запас приймається рівним половині поточного запасу

(3.9).

2. Норматив обігових коштів на незавершене виробництво визначається за формулою:

H нзв = nод x Sn xx Kнв (3.10) ,

де nод одноденний випуск виробів, од./дн.;

Sп – повна собівартість виробу, грн.;

– тривалість виробничого циклу виготовлення виробу, дн.;

Kнв – коефіцієнт зростання витрат (відношення середньої собівартості незавершеного виробництва до виробничої собівартості готової продукції) :

(3.11),

де d – питома вага одночасних початкових витрат у собівартості продукції (витрати матеріалів на початку циклу виготовлення), визначається за формулою :

(3.12),

де т — витрати на матеріали, грн./од.;

k — витрати на покупні комплектуючі вироби, грн./од.

  1. Норматив оборотних коштів у запасах готової продукції на складі

H нзв = nод x Sn x tпідг (3.13),

де tпідгчас, необхідний для підготовки та відвантаження продукції, днів.

4. Коефіцієнт оборотності обігових коштів (кількість оборотів за рік ) визначається за формулою:

Коб = (3.14),

де Vp – обсяг реалізовано продукції у розрахунковому періоді, грн.;

середній залишок оборотних коштів, грн.

СЗ = НВ+ ННЗВ + НГП + НРБП (3.15).

Обсяг реалізації :

Vpx nод x tр.д. (3.16),

де Ц – одиниці виробу, грн./од.;

tр.д. – кількість робочих днів у розрахунковому періоді.

Тривалість одного обороту в днях:

Tоб = (3.17),

де Т – кількість днів у періоді (за рік — 360, за будь-який квартал — 90 і за місяць – 30 днів). У нашому випадку період – рік.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]