Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПОСІБНИК №2 до ДБН В.2.3-42007.docx
Скачиваний:
84
Добавлен:
29.02.2016
Размер:
343.14 Кб
Скачать

6.4 Влаштування шарів дорожнього одягу

 

6.4.1 Загальні положення

 

6.4.1.1 На підготовчому етапі робіт здійснюють вхідний контроль якості всіх необхідних матеріалів згідно з чинними нормативними документами, підбирають склад сумішей та оцінюють відповідність їх властивостей вимогам відповідних норм.

6.4.1.2 При операційному контролі якості робіт з будівництва дорожнього одягу для кожного шару необхідно контролювати не рідше, ніж через кожні 100м:

-            розміщення осьової лінії в плані;

-            висотні відмітки;

-            поперечний похил;

-            ширину шару;

-            товщину шару ущільненого матеріалу в трьох точках (на осі та на відстані 1 м від краю шару);

-            щільність.

6.4.1.3 При розширенні проїзної частини автомобільних доріг необхідно здійснювати контроль наявності та якості водовідведення, а також забезпечення щільного та рівного з'єднання нових шарів з існуючим дорожнім одягом.

6.4.1.4 Основні дефекти при проведенні контролю якості будівництва та ремонту дорожнього одягу наведені у таблиці А.1 Додатку А.

 

6.4.2 Влаштування додаткових шарів основ (морозозахисних, дренуючих, ізолюючих, капіляроперериваючих)

 

6.4.2.1 При влаштуванні додаткових шарів основ дорожніх одягів контроль якості потрібно проводити шляхом відбору не менше 3 проб на кожні 2000м3 матеріалу з визначенням вмісту пилуватих часток, глини та величини коефіцієнту фільтрації згідно з ДСТУ Б В.2.1-23.

6.4.2.2 Щільність матеріалу шару дорожнього одягу або якість ущільнення необхідно контролювати у трьох точках поперечного профілю автомобільної дороги через кожні 100 м по осі та на відстані 1,0 м від краю шару. Щільність шарів дорожнього одягу з піску повинна контролюватися об'ємно-масовим методом згідно з ДСТУ Б В.2.1-17; з піщано-гравійних сумішей  – методом «лунок»; з щебеню, щебеневих сумішей якість ущільнення шарів дорожнього одягу необхідно визначати за контрольним проходом котка масою від 8 т до 13 т. Після проходу котка по всій довжині контрольної ділянки автомобільної дороги на поверхні не повинно залишатися сліду.

6.4.2.3 Операції, що підлягають контролю при влаштуванні додаткових шарів основ, наведені у таблицях 2.8-2.9 [8]. Допустимі відхилення контрольованих параметрів наведені у таблиці 6.11.

 

Таблиця 6.2 – Допустимі відхилення параметрів при влаштуванні додаткових шарів основ (морозозахи­с­них, дренуючих, ізолюючих, капіляроперериваючих), влаштуванні основ і покриттів з ґрунтів, укріплених в’яжучими матеріалами (змішуванням на дорозі або в ґрунтозмішувальній установці)

 

№ з/п

Параметр, що контролюється

Кількість і міс­це вимі­рів та ви­­про­бувань під час опе­ра­ційного контролю

Допустиме відхилення згідно ДБН В.2.3-4

1

2

3

4

1

Висотні відмітки по осі

    Не менше 1 ви­мі­ру на 100 м

Не більше 10 % вимірів можуть мати відхилення від проектних значень в межах ±25 мм, решта –  ±10 мм

2

Ширина шару

Не менше 1 ви­міру на 100 м

Не більше 10 % вимірів можуть мати відхилення від проектних значень в межах ±150 мм, решта – ±100 мм

3

Товщина шару

Не менше 3 ви­мірів на 9000м2 основи

Не більше 10 % вимірів можуть мати відхилення від проектних значень в межах ±20 мм, решта –  ±10 мм

4

Поперечні похили

Не менше 1 виміру на 100 м

Не більше 10 % результатів можуть мати відхилення від проектних значень в межах до      ± 10 ‰, решта – до ±5 ‰

5

Щільність шару (для додаткових шарів основ)

Не менше 3 ви­мірів на попере­ч­­но­­му пере­рі­зі через кожні 100 м

Не більше 10 % результатів вимірів можуть мати відхилен­ня від проектного значення коефіцієнта ущільнення в бік зменшення в межах до 2 %, решта – не нижче проектного значення.

6

Рівність (кількість просвітів під 3-метровою рейкою)

Не менше 150 вимірів на 1 км по кожній смузі руху

Не більше 5% результатів вимірів можуть мати відхилення від проектних значень в межах до 15 мм, решта – до 7 мм (основи і покриття з ґрунтів, укріплених в’яжучими матеріалами)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.