Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПОСІБНИК №2 до ДБН В.2.3-42007.docx
Скачиваний:
84
Добавлен:
29.02.2016
Размер:
343.14 Кб
Скачать

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ

«УКРАВТОДОР»

Державний науково-технічний центр інспекції якості та сертифікації дорожньої продукції «Дор’якість»

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник Голови Державної служби автомобільних доріг України

_______________Є.Д. Прусенко

«___» _________ 2011 р.

                                     

ПОСІБНИК №2 до ДБН В.2.3-4:2007

«КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ БУДІВНИЦТВА, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РЕМОНТІВ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ»

                                                                                      

        ПОгоджено

Начальник Управління науково-

технічної політики

 

______________О.Є. Крижанівський

“___” _______________ 2011 р.

 

           РОЗРОБЛЕНО

Директор Державного науково-технічного центру інспекції якості та сертифікації дорожньої продукції «Дор’якість»

_______________А.О. Писанко

“___” _________________2011р.

ПОГОДЖЕНО

Начальник відділу стандартизації та метрології 

____________ О.В. Мозговий

“___” __________2011 р.

Перший заступник директора ДНТЦ «Дор’якість»

______________В.М. Даценко

“___” _______________ 2011 р.

 

Завідувач відділу моніторингу, якості та нових технологій     ДНТЦ «Дор’якість»

______________С.І. Андрєєв

“___” _______________ 2011 р.

 

Відповідальний виконавець

______________К.В. Циркунова

“___” __________    2011р.

 

Завідувач кафедри будівництва і експлуатації автомобільних доріг ХНАДУ

______________В.К. Жданюк

“___” _______________ 2011 р.

 

 

Київ 2011

1 Сфера застосування

 

1.1 Цей посібник призначений для використання при виконанні робіт з контролю якості будівництва, реконструкції та ремонтів автомобільних доріг загального користування і доповнює в цій частині ДБН В.2.3-4.

1.2 В цьому посібнику наведені загальні вимоги щодо контролю якості дорожньо-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування.

1.3 Посібник являється довідковим документом, призначеним для працівників усіх підрозділів, що здійснюють контроль якості, випробувальних лабораторій та інших організацій, які мають відповідні повноваження.

 

2 Нормативні посилання

 

В цьому посібнику є посилання на такі нормативні документи:

Закон України

«Про архітектурну діяльність»

Закону України

«Про акредитацію органів з оцінки відповідності»

ДСТУ ISO 9000:2007

Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів

ДСТУ 2587-94

Розмітка дорожня. Технічні вимоги. Методи контролю. Правила застосування

ДСТУ 2735-94

Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила використання. Вимоги безпеки дорожнього руху

ДСТУ 3021-95

Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення

ДСТУ 3413-96

Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції

ДСТУ 3498-96

Система сертифікації УкрСЕПРО. Бланки документів. Форма та опис

ДСТУ 3587-97

Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану

ДСТУ 4044-2001

Бітуми нафтові дорожні в’язкі. Технічні умови

ДСТУ 4100-2002

Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування

ДСТУ Б.А.1.1-25-94

Системи стандартизації та нормування в будівництві. Ґрунти. Терміни та визначення

ДСТУ Б А.1.1-55-94

Система стандартизації та нормування в будівництві. Природні піски для виробництва будівельних матеріалів. Терміни і визначення

ДСТУ Б А.1.1-56-94

Система стандартизації та нормування в будівництві. Гірські  породи для виробництва нерудних будівельних матеріалів. Терміни і визначення

ДСТУ Б А.2.4-4:2009

Система проектної документації для будівництва. Основні вимоги до проектної та робочої документації

ДСТУ Б В.2.1-2-96

Основи та підвалини  будинків і споруд. Ґрунти. Класифікація

ДСТУ Б В.2.1-4-96

Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти.  Методи лабораторного визначення характеристик  міцності і деформативності

ДСТУ Б В.2.1-5-96

Основи та підвалини будинків і споруд. Методи статистичної обробки результатів випробувань

ДСТУ Б В.2.1-8-2001

Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. відбирання, упакування, транспортування і зберігання зразків

ДСТУ Б В.2.1-9-2002

Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи польових випробувань статичним і динамічним зондуванням

ДСТУ Б В.2.1-11:2009

Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення властивостей набухання та усадки

ДСТУ Б В.2.1-12:2009

Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод лабораторного визначення максимальної щільності

ДСТУ Б В.2.1-13:2009

Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод лабораторного визначення ступеня морозної здимальності

ДСТУ Б В.2.1-14:2009

Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод польового вимірювання температури

ДСТУ Б В.2.1-17:2009

Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення фізичних властивостей

ДСТУ Б В.2.1-19:2009

Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення гранулометричного (зернового) та мікроагрегатного складу

ДСТУ Б В.2.1-22:2009

Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод лабораторного визначення властивостей просідання

ДСТУ Б В.2.1-23

Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення коефіцієнта фільтрації

ДСТУ Б В.2.3-2-97

(ГОСТ 30413-96)

Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Методи визначення коефіцієнта зчеплення колеса автомобіля з дорожнім покриттям

ДБН  В.2.3-4:2007

Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво

ДБН  В.2.3-5-2001

Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів

ДСТУ Б В.2.3-12-2004

Споруди транспорту. Огородження дорожнє металева бар’єрного типу. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.3-25:2009

Споруди транспорту. Огородження дорожнє тросового типу. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-29-95

Будівельні матеріали. Дрібні заповнювачі природні, із відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Класифікація

ДСТУ Б В.2.7-30-95

Будівельні матеріали. Матеріали нерудні для щебеневих і гравійних основ та покриттів автомобільних доріг. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-32-95

Будівельні матеріали. Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-33-2001

Будівельні матеріали. Пісок кварцево-залізистий і тонко дисперсна фракція для будівельних робіт з відходів гірничо-збагачувальних комбінатів України. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-34-2001

Будівельні матеріали. Щебінь для будівельних робіт із скельних гірських порід та відходів сухого магнітного збага-чення залізистих кварцитів гірничозбага-чувальних комбінатів і шахт України. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-35-95

Будівельні матеріали. Щебінь, пісок та щебенево-піщана суміш із доменних та сталеплавильних шлаків для загальнобудівельних робіт. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-39-95

Будівельні матеріали. Щебінь і пісок із шлаків чорної та кольорової металургії для бетонів. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-43-96

Будівельні матеріали. Бетони важкі. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-46-96

Будівельні матеріали. Цементи загально-будівельного призначення. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-47-96 (ГОСТ 10060.0-95)

Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення морозостійкості. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.2.7-48-96

Будівельні матеріали. Бетони. Базовий (перший) метод визначення морозостійкості

ДСТУ Б В.2.7-71-98

Будівельні матеріали. Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи фізико-механічних випробувань

ДСТУ Б В.2.7-74-98

Будівельні матеріали. Крупні заповнювачі природні, із відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Класифікація

ДСТУ Б В.2.7-75-98

Будівельні матеріали. Щебінь та гравій щільні, природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2-7-76-98

Будівельні матеріали. Пісок для будівельних робіт із відсівів подрібнення скельних гірських порід гірничо-збагачувальних комбінатів України. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-81-98

Будівельні матеріали. Бітуми нафтові дорожні в’язкі. Метод визначення показника зчеплення з поверхнею скла та кам’яних матеріалів

ДСТУ Б В.2.7-89-99 (ГОСТ 12801-98)

Будівельні матеріали. Матеріали на основі органічних в’яжучих для дорожнього та аеродромного будівництва. Методи випробувань

ДСТУ Б В.2.7-96-2000

Будівельні матеріали. Суміші бетонні. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-114-2002

Будівельні матеріали. Суміші бетонні. Методи випробувань

ДСТУ Б В.2.7-119-2003

Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-121-2003

 

Будівельні матеріали. Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-127-2006

Будівельні матеріали. Суміші асфальто-бетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-129:2006

Будівельні матеріали. Емульсії бітумні дорожні. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-135:2007

 

Будівельні матеріали. Бітуми дорожні, модифіковані полімерами. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-149:2008

Будівельні матеріали. Щебінь і щебенево-піщані суміші із шлаків металургійних для дорожніх робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-170:2008В.2.7-170:2008В.2.7-170:2008

Бетони. Методи визначення середньої густини, вологості, водопоглинання, пористості і водонепроникності

ДСТУ Б В.2.7-185:2009

Будівельні матеріали. Цементи. Методи визначення нормальної густоти, строків тужавлення та рівномірності зміни об’єму

ДСТУ Б В.2.7-187:2009

Будівельні матеріали. Цементи. Методи визначення міцності на згин і стиск

ДСТУ Б В.2.7-188:2009

Будівельні матеріали. Цементи. Методи визначення тонкості помелу

ДСТУ Б В.2.7-205:2009

Будівельні матеріали. Золи-виносу теплових електростанцій для бетонів. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-206:2009

Будівельні матеріали. Сировина для виробництва піску, гравію та щебеню із гравію для будівельних робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-210:2009

Будівельні матеріали. Матеріали з відсівів дроблення вивержених гірських порід для будівельних робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-211:2009

Будівельні матеріали. Суміші золошлакові теплових електростанцій для бетонів. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-214:2009

Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення міцності за контрольними зразками

ДСТУ Б В.2.7-224:2009

Будівельні матеріали. Бетони. Правила контролю міцності

ДСТУ Б В.2.7-232:2010

Будівельні матеріали. Пісок для будівельних робіт. Методи випробувань

ДСТУ Б В.2.7-247:2010

Будівельні матеріали. Порошок мінеральний для сумішей асфальтобетонних та органо-мінеральних дорожніх. Методи випробувань

ДСТУ-Н Б В.1.3-1:2009

Система забезпечення точності геомет-ричних параметрів у будівництві. Виконан-ня вимірювань, розрахунок та контроль точності геометричних параметрів. Настанова

ГОСТ 112-78

Термометры метеорологические стеклян-ные. Технические условия (Термометри метеорологічні скляні. Технічні умови)

ГОСТ 166-89

Штангенциркули. Технические условия (Штангенциркулі. Технічні умови)

ГОСТ 400-80

Термометры стеклянные для испытаний нефтепродуктов. Технические условия (Термометри скляні для випробувань нафтопродуктів. Технічні умови)

ГОСТ 427-75

Линейки измерительные металлические. Технические условия (Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови)

ГОСТ 450-77

Кальций хлористый технический. Техни-ческие условия (Кальній хлористий технічний. Технічні умови)

ГОСТ 1770-74

Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 2263-79

Натр едкий технический. Технические усло-вия (Натр їдкий технічний. Технічні умови)

ГОСТ 4146-74

Реактивы. Калий надсернокислый. Технические условия (Реактиви. Калій надсірчанокислий. Технічні умови)

ГОСТ 4171-76

Реактивы. Натрия сульфат 10-водный. Технические условия (Реактиви. Натрію сульфат 10-водний. Технічні умови)

ГОСТ 4333-87

Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле (Нафтопродукти. Методи визначення температур спалахування та займання у відкритому тиглі)

ГОСТ 5556-81

Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия (Вата медична гігроскопічна. Технічні умови)

ГОСТ 5955-75

Реактивы. Бензол. Технические условия (Реактиви. Бензол. Технічні умови)

ГОСТ 6613-86

Сетки проволочные тканые с квадратными  ячейками. Технические условия (Сітки дротяні ткані з квадратними комірками. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72

Вода дистиллированная. Технические усло-вия (Вода дистильована. Технічні умови)

ГОСТ 7328-82

Меры массы общего назначения и образцовые. Технические условия (Міри маси загального призначення та зразкові. Технічні умови)

ГОСТ 7502-89

Рулетки измерительные металлические. Технические условия (Рулетки вимірю-вальні металеві. Технічні умови)

ГОСТ 8448-78

Бензол каменноугольный и сланцевый. Технические условия (Бензол кам’янову-гільний та сланцевий. Технічні умови)

ГОСТ 9147-80

Посуда и оборудование лабораторные. Технические условия (Посуд та обладнання лабораторне фарфорові. Технічні умови)

ГОСТ 9533-81

Кельмы, лопатки и отрезовки. Технические условия (Кельми, лопатки та відрізовки. Технічні умови)

ГОСТ 9572-93

Бензол нефтяной. Технические условия (Бензол нафтовий. Технічні умови)

ГОСТ 9880-76

Толуол каменноугольный и сланцевый. Технические условия (Толуол кам’янову-гільний та сланцевий. Технічні умови)

ГОСТ 9949-76

Ксилол каменноугольный. Технические условия (Ксилол кам’яновугільний. Технічні умови)

ГОСТ 9976-83

Трихлорэтилен технический. Технические условия (Трихлоретилен технічний. Технічні умови)

ГОСТ 10528-90

Нивелиры. Общие технические условия (Нівеліри. Загальні технічні умови)

ГОСТ 10529-96

Теодолиты. Общие технические условия (Теодоліти. Загальні технічні умови)

ГОСТ 11501-78

 

Битумы нефтяные. Методы определения глубины проникновения иглы (Бітуми нафтові. Методи визначення глибини проникання голки)

ГОСТ 11503-74

Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости (Бітуми нафтові. Методи визначення умовної в’язкості)

ГОСТ 11504-73

Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов (Бітуми нафтові. Метод визначення кількості випаруваного розрід-жувача з рідких бітумів)

ГОСТ 11505-75

 

Битумы нефтяные. Методы определения растяжимости (Бітуми нафтові. Методи визначення розтяжності)

ГОСТ 11506-73

 

Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару (Бітуми нафтові. Методи визначення температури розм’якшення за кільцем та кулею)

ГОСТ 11507-78

 

Битумы нефтяные. Методы определения температуры хрупкости по Фраасу (Бітуми нафтові. Методи визначення температури крихкості за Фраасом)

ГОСТ 11508-74

Битумы нефтяные. Методы определения сцепления битума с мрамором и песком (Бітуми нафтові. Методи визначення зчеплення бітуму з мармуром та піском)

ГОСТ 12026-76

Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтру-вальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 13646-68

Термометры стеклянные ртутные для точных измерений. Технические условия (Термометри скляні ртутні для точних вимірювань. Технічні умови)

ГОСТ 13830-97

Соль поваренная пищевая. Общие техни-ческие условия (Сіль поварена харчова. Загальні технічні умови)

ГОСТ 15467-79

Управление качеством продукции. Основ-ные понятия. Термины и определения (Управління якістю продукції. Основні поняття. Терміни та визначення)

ГОСТ 17299-78

Спирт этиловый технический. Технические условия (Спирт етиловий технічний. Технічні умови)

ГОСТ 17789-72

Битумы нефтяные. Метод определения содержания парафина (Бітуми нафтові. Методи визначення вмісту парафіну)

ГОСТ 18180-72

Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева (Бітуми нафтові. Методи визначення зміни маси після прогріву)

ГОСТ 20015-88

Хлороформ. Технические условия (Хлороформ. Технічні умови)

ГОСТ 20288-74

Реактивы. Углерод четыреххлористый. Технические условия (Реактиви. Вуглець чотирихлористий. Технічні умови)

ГОСТ 20739-75

Битумы нефтяные. Метод определения растворимости (Бітуми нафтові. Методи визначення розчинності)

ГОСТ 20799-88

Масла индустриальные. Технические усло-вия (Масла індустріальні. Технічні умови)

ГОСТ 22524-77

Пикнометры стеклянные. Технические условия (Пікнометри скляні. Технічні умови)

ГОСТ 22685-89

Формы для изготовления контрольных  образцов бетона. Технические условия (Форми для виготовлення контрольних зразків бетону. Технічні умови)

ГОСТ 23932-90

Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Общие технические условия (Посуд та обладнання лабораторні скляні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 24104-88

Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия (Ваги лабораторні загального призначення та зразкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 24297-87

Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідний контроль продукції. Основні положення)

ГОСТ 24555-81

Система государственных испытаний продукции. Порядок аттестации испыта-тельного оборудования. Основные положе-ния (Система державних випробувань продукції. Порядок атестації випробуваль-ного обладнання. Основні положення)

ГОСТ 25336-82

Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд та обладнання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 25458-82

Опоры деревянные дорожных знаков. Технические условия (Опори дерев’яні дорожніх знаків. Технічні умови)

ГОСТ 28514-90            

(СТ СЭВ6014-87)

Строительная геотехника. Определение плотности грунтов методом замещения объема (Будівельна геотехніка. Визначення щільності ґрунтів методом заміщення об’єму)

ДБН А.2.2-4-2003

Проектування. Положення про авторський нагляд за будівництвом будинків і споруд

ДБН А.3.1-5-2009

Управління, організація і технологія. Організація будівельного виробництва

ДБН В.1.3-2:2010

Система забезпечення точності геометрич-них параметрів у будівництві. Геодезичні роботи у будівництві

ДБН  В.1.4-1.01-97

Система норм та правил зниження рівня іонізуючих природних радiонуклiдiв в будівництві. Регламентованi радіаційні параметри. Допустимi рiвнi

ДБН В.1.4-2.01-97

Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об’єктів будівництва

ВБН В.2.3-218-002-95

Проектування і будівництво основ та покриттів автомобільних доріг із кам’яних матеріалів, промислових відходів і ґрунтів, укріплених цементом

ВБН В.2.3-218-005:2009

Технологія застосування матеріалів із вапняків, що оброблені та не оброблені в’яжучими матеріалами, для влаштування та ремонту шарів дорожніх одягів автомобільних доріг

ВБН В 2.3-218-010-97

Влаштування шорстких поверхневих обробок покриттів автомобільних доріг

ВБН В.2.7-218-176-2003

Споруди транспорту. Застосування поверхнево-активних речовин в дорожніх технологіях з використанням бітумів

ВБН В.2.3-218-178-2004

Споруди транспорту. Влаштування поверх-невих обробок покриття автомобільних доріг на основі бітумних емульсій

ВБН В.2.3-218-186-2004

Споруди транспорту. Дорожній одяг нежорсткого типу

ВБН В.2.3-218-189-2005

Споруди транспорту. Влаштування неукріплених та укріплених щебеневих і гравійних шарів основ дорожніх одягів

ВБН В.2.3-218-537:2008

Споруди транспорту. Влаштування шарів дорожнього одягу методом ресайклінгу з використанням гранульованих доменних шлаків

ВБН В.2.3-218-539:2008

Споруди транспорту. Влаштування шарів дорожнього одягу автомобільних доріг загального користування із холодних сумішей, що містять фрезерований асфальтобетон

ВБН В.2.3-128-541:2010

Споруди транспорту. Влаштування шарів дорожніх одягів з ґрунтів, укріплених в’яжучими матеріалами

ВБН В.2.3-218-544:2008

Споруди транспорту. Матеріали геосин-тетичні в дорожньому будівництві

ВБН В.2.3-218-545:2009

Споруди транспорту. Укріплення та стабілі-зація шарів дорожнього одягу за методом холодного ресайклінгу

ВСН 123-77

Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных органическими вяжущими (Інструкція з влаштування покриттів та основ зі щебене-вих, гравійних та піщаних матеріалів, оброблених органічними в’яжучими)

РСН 337-91

Правила применения радиоизотопных и зондированных устройств для контроля качества уплотнения грунтов (Правила застосування радіоізотопних та зондованих пристроїв для контролю якості ущільнення ґрунтів)

СОУ 45.2-00018112-025:2007

Дорожньо-будівельні матеріали. Матеріали геосинтетичні. Методи випробування

СОУ 45.2-00018112-036:2008

Будівельні матеріали. Бітуми та бітумополі-мери рідкі. Технічні умови

СОУ 45.2-00018112-061:2011

Будівельні матеріали. Суміші органо-міне-ральні дорожні з фрезерованих матеріалів дорожніх одягів, виготовлені за методом холодного ресайклінгу. Технічні умови

НПАОП 63.21-1.01-09

Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг

 

 

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.