Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекція.docx
Скачиваний:
110
Добавлен:
29.02.2016
Размер:
118.15 Кб
Скачать

2.2. Організація навчання і перевірки знань з охорони праці

Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи повинні проходити за рахунок роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії.

Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, повинні щороку проходити за рахунок роботодавця спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці.

Посадові особи, діяльність яких пов'язана з організацією безпечного ведення робіт, під час прийняття на роботу і періодично, один раз на три роки, проходять навчання, а також перевірку знань з питань охорони праці за участю профспілок.

Порядок проведення навчання та перевірки знань посадових осіб з питань охорони праці визначається типовим положенням, що затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці.

Не допускаються до роботи працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці.

У разі виявлення у працівників, у тому числі посадових осіб, незадовільних знань з питань охорони праці, вони повинні у місячний строк пройти повторне навчання і перевірку знань.

Вивчення основ охорони праці, а також підготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів з охорони праці з урахуванням особливостей виробництва відповідних об'єктів економіки забезпечуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти та науки в усіх навчальних закладах за програмами, погодженими із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці.

2.3. Охорона праці жінок та підлітків

Законодавство про працю встановлює рівні права жінки і чоловіка у трудових відносинах (прийоми на роботу, оплаті праці), але, враховуючи фізіологічні особливості жіночого організму, роль матері, передбачає пільги для працюючих жінок.

Законом "Про ОП" забороняється застосування праці жінок на важких роботах і роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, на підземних роботах, а також залучення жінок до піднімання і переміщення вантажів (не більше як 15 кг, а при підйомі на 1.5 м не більш 10кг за зміну не більше 7000кг). Не дозволяється керувати автомобілями вантажопідйомністю більш 3.5т і автобусами місткістю як 14 чол.

Міністерство охорони здоров'я України затвердило "Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок".

Якщо жінка має дітей до 3-х років, то забороняється направляти її у відрядження, або залучати до понадпланових та нічних робіт.

Праця підлітків. Враховуючи фізичні, фізіологічні, психологічні особливості, властиві неповнолітнім, Закон надає їм додаткові гарантії у сфері трудової діяльності. Підлітки – до 18 років.

Законом заборонено приймати на роботу підлітків до 16 років (крім особливих випадків, які повинні знаходитись на особливому обліку).

Неповнолітні приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду.

Неповнолітнім не дозволяється виконувати роботу пов'язану з переносом вантажів (до16 кг, дівчата до 10кг).

Норми виробітку неповнолітнім встановлюються, виходячи з норм виробітку для дорослих робітників, пропорційно скороченому робочому часу.

Заробітна плата неповнолітнім, при скороченні тривалості робочого часу виплачується у тому ж розмірі, як і робітникам відповідних категорій при повній тривалості робочого дня.

Щорічна відпустка неповнолітнім надається у літній час, або за їх бажанням у будь яку пору року.

Забороняється звільнення неповнолітніх по ініціативі адміністрації без згоди комісії у справах неповнолітніх.

Робочий тиждень підлітків: 16-18 років - 36 год., 15-16 років - 24 год.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.