Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
DP Bykovetsпппппппппппп.docx
Скачиваний:
65
Добавлен:
29.02.2016
Размер:
1.29 Mб
Скачать

4.2 Аналіз ризиків при організації міжнародних автомобільних перевезень вантажів за термінальною технологією.

Аналіз ризиків та визначення методів їх зниження є найважливішим етапом підготовки проектів. Призначення аналізу ризику – дати потенційним партнерам необхідні дані для прийняття рішень про доцільність участі в проекті і передбачити заходи по захисту від можливих фінансових втрат.

Найбільш поширеним методом аналізу ризиків проекту є аналіз чутливості. Аналіз чутливості – це техніка аналізу ризику, яка показує, як зміниться значення чистої теперішньої вартості (NPV) проекту при заданій зміні вихідної змінної за інших рівних умов.

Для визначення річних доходів і витрат:

 1. Визначаємо тариф - з попереднього розділу

 2. Cобівартість 1 км пробігу – з попереднього розділу, S1км =грн./км.

 3. Визначення кількості їздок ():

n1 = 18 + 0,1 =18+0.1*17= 19.7≈20

n2 = 20 + 0,1= 21.7≈22

n3 = 17 + 0,1=18.7≈19

n4 = 19 + 0,1=20.7≈21

n5 = 21 + 0,1=22.7≈23

Визначаємо пробіг (,км:

(7.1)

- довжина маршруту (1353 км)

 1. Дохід ()грн./км:

(7.2)

 1. Визначити експлуатаційні витрати (,грн:

(7.3)

Таблиця 7.1 - Визначення річних доходів і витрат на маршруті

Показник

Роки

1

2

3

4

5

Тариф

41,15

41,15

41,15

41,15

41,15

Пробіг

54120

59532

51414

56826

62238

Дохід

2227038

2449741,8

2115686,1

2338389,9

2561093,7

Собівартість

31,174

31,174

31,174

31,174

31,174

Експлуатаційні витрати

1687137

1855850,6

1602780

1771493,7

1940207,4

Для того, щоб визначити річний звіт про прибутки і збитки на маршруті потрібно:

 1. Визначити прибуток до податку (

(7.4)

грн

 1. Податок на прибуток (

(7.5)

 1. Чистий прибуток (

(7.6)

Аналогічно розраховуємо річний звіт про прибутки і збитки на маршруті

для інших років, дані заносимо в таблицю 7.2.

Таблиця 7.2 - Річний звіт про прибутки і збитки на маршруті

Показник

Роки

1

2

3

4

5

Доходи,грн.

2227038

2449741,8

2115686,1

2338389,9

2561093,7

Експлуатаційні витрати, грн..

1687136,9

1855850,57

1602780,04

1771493,72

1940207,41

Прибуток до податку,грн.

539901,12

593891,23

512906,06

566896,17

620886,28

Податок на прибуток, грн.

134975,28

148472,80

128226,51

141724,04

155221,57

Чистий прибуток, грн.

404925,84

445418,42

384679,54

425172,13

465664,71

При оцінці ефективності проекту порівняння поточних і майбутніх витрат та доходів здійснюється шляхом приведення (дисконтування) їх реальної грошової вартості до початкового періоду (періоду прийняття рішень, базового періоду). Основою дисконтування є поняття “часової переваги” або зміни цінності грошей у часі. Це означає, що раніше одержані гроші мають більшу цінність, ніж гроші, одержані пізніше, що зумовлюється зростанням ризиків і невизначеності в часі. Дисконтування означає перерахунок доходів і витрат для кожного розрахункового періоду за допомогою норми (ставки) дисконту. Дисконтування ґрунтується на використанні техніки складних процентів. Приведення до базисного періоду витрат і доходів t-го розрахункового періоду проекту зручно здійснювати через їх множення на коефіцієнт дисконтування, що визначається для постійної норми дисконту r як

На практиці при аналізі проектів широко застосовується такий критерій оцінки цінності проектів, як чиста приведена цінність (NPV). Вона являє собою різницю між дисконтованими доходами проекту та дисконтованими витратами:

(7.7)

де Bt – доходи проекту в рік t;

Сt – витрати на проект у рік t;

r – ставка дисконту (r=16%);

n – тривалість проекту (n=5 років)

Для того, щоб розрахувати чисту приведену вартість потрібно:

 1. Розрахувати чисті доходи (),грн.:

(7.8)

 1. Розрахувати коефіцієнт дисконтування:

 1. Чиста приведена вартість (NPV):

(7.9)

Таблиця 7.3 - Розрахунок чистої приведеної вартості (NPV) для маршруту

Показник

Роки

1

2

3

4

5

Доходи

2227038

2449741,8

2115686,1

2338389,9

2561093,7

Витрати

1687136,9

1855850,57

1602780,04

1771493,72

1940207,41

Чисті доходи

539901,1

593891,23

512906,06

566896,18

620886,29

Коеф. дисконтування

Чиста приведена вартість

464314,95

439479,51

328259,88

311792,90

291816,56

1835663,79 грн.

Основною метою проекту є визначення ризику. Ризик проекту – міра невизначеності в одержанні очікуваного рівня доходності при реалізації даного проекту. В курсовому проекті виконується аналіз чутливості.

Це техніка аналізу проектного ризику, яка показує як зміниться значення NPV проекту при зміні вихідної змінної за інших рівних умов. В даному випадку на значення NPV здійснюють вплив наступні ключові змінні: собівартість, тариф і обсяг перевезень.

Розрахуємо, як зміниться значення NPV при збільшенні (+) й зменшенні (-) на 10% тарифу за 1 км пробігу і собівартості 1 км пробігу автопоїзда, що виконує міжнародні автомобільні перевезення вантажів.

Для визначення чутливості проекту змінимо спочатку значення тарифу за 1 км пробігу вантажу в межах +10% і -10%. Результати занесемо в таблицю 7.4.

Користуючись вище поданими формулами розрахуємо значення зі змінами тарифу в меншу і в більшу сторони на 10%.

Збільшуємо тариф на 10%:

грн./км.

Визначаємо доходи при збільшені тарифу на 10%,грн.:

Зменшуємо тариф на 10%:

грн./км.

Визначаємо доходи при зменшені тарифу на 10%,грн.:

Результати заносимо в таблицю 7.4.

Таблиця 7.4 - Річні доходи при зміні тарифу на +10% і -10% на маршруті

Зміна значення

Показник

Роки

1

2

3

4

5

+10%

Тариф, грн./км

Пробіг, км

54120

59532

51414

56826

62238

Доходи, грн.

2449741,8

2694716

2327255

2572229

2817203

-10%

Тариф, грн./км

37,035

37,035

37,035

37,035

Пробіг, км

54120

59532

51414

56826

62238

Доходи, грн.

2004334,2

2204768

1904117

2104551

2304984

Прибуток до податку, грн.:

Податок на прибуток, грн.:

де - норматив податку на прибуток (25%)

Чистий прибуток,грн.:

=грн.. (7.14)

=грн.

Таблиця 7.5 - Річний звіт про прибутки і збитки при зміні тарифу на +10% і -10% на маршруті

Зміна значення

Показник

Роки

1

2

3

4

5

+10%

Доходи, грн.

2449741,8

2694716,0

2327255,0

2572229,0

2817203,0

Експлуатаційні витрати, грн.

1687137,0

1855850,6

1602780,0

1771493,7

1940207,4

Прибуток до податку, грн.

762604,8

838865,4

724475,0

800735,3

876995,6

Податок на прибуток, грн.

190651,2

209716,4

181118,8

200183,8

219248,9

Чистий прибуток, грн.

571953,6

629149,1

543356,3

600551,5

657746,7

-10%

Доходи, грн.

2004334,2

2204768,0

1904117,0

2104551,0

2304984,0

Експлуатаційні витрати, грн.

1687137,0

1855850,6

1602780,0

1771493,7

1940207,4

Прибуток до податку, грн.

317197,2

348917,4

301337,0

333057,3

364776,6

Податок на прибуток, грн.

79299,3

87229,4

75334,3

83264,3

91194,2

Чистий прибуток, грн.

237897,9

261688,1

226002,8

249793,0

273582,5

Таблиця 7.6 - Розрахунок чистої приведеної вартості (NPV) при зміні тарифу на +10% і -10% на маршруті

Зміна значення

Показник

Роки

1

2

3

4

5

+10%

Доходи, грн.

2449741,8

2694716,0

2327255,0

2572229,0

2817203,0

Витрати, грн.

1687137,0

1855850,6

1602780,0

1771493,7

1940207,4

Чисті доходи, грн.

762604,8

838865,4

724475,0

800735,3

876995,6

Коефіцієнт дисконтування

0,86

0,74

0,64

0,55

0,47

Чиста приведена вартість, грн.

655840,1

620760,4

463664,0

440404,4

412187,9

-10%

Доходи, грн.

2004334,2

2204768,0

1904117,0

2104551,0

2304984,0

Витрати, грн.

1687137,0

1855850,6

1602780,0

1771493,7

1940207,4

Чисті доходи, грн.

317197,2

348917,4

301337,0

333057,3

364776,6

Коефіцієнт дисконтування

0,86

0,74

0,64

0,55

0,47

Чиста приведена вартість, грн.

272789,6

258198,9

192855,7

183181,5

171445,0

грн.

1078470,7 грн.

Збільшуємо собівартість на 10%:

грн./км.

Визначаємо експлуатаційні витрати при збільшені тарифу на 10%,грн.:

Зменшуємо собівартість на 10% грн./км:

грн./км.

Визначаємо експлуатаційні витрати при зменшені тарифу на 10%:

Таблиця 7.7- Річні доходи і витрати при зміні собівартості на +10% і -10% на маршруті

Зміна значення

Показник

Роки

1

2

3

4

5

+10%

Пробіг,км

54120

59532

51414

56826

62238

Собівартість,грн./км

34,29

34,29

34,29

34,29

34,29

Експлуатаційні витрати, грн.

1855774,8

2041352,28

1762986,06

1948563,54

2134141,02

-10%

Собівартість,грн./км

28,05

28,05

28,05

28,05

28,05

Пробіг,км

54120

59532

51414

56826

62238

Експлуатаційні витрати, грн.

1518066

1669872,6

1442162,7

1593969,3

1745775,9

Таблиця 7.8 - Річний звіт про прибутки і збитки при зміні собівартості на +10% і -10% на маршруті

Зміна значення

Показник

Роки

1

2

3

4

5

+10%

Доходи, грн.

2227038

2449741,8

2115686,1

2338389,9

2561093,7

Експлуатаційні витрати, грн.

1855774,8

2041352,28

1762986,06

1948563,54

2134141

Прибуток до податку, грн.

371263,2

408389,52

352700,04

389826,36

426952,68

Податок на прибуток, грн.

92815,8

102097,38

88175,01

97456,59

106738,17

Чистий прибуток, грн.

278447,4

306292,14

264525,03

292369,77

320214,51

-10%

Доходи, грн.

2227038

2449741,8

2115686,1

2338389,9

2561093,7

Експлуатаційні витрати, грн.

1518066

1669872,6

1442162,7

1593969,3

1745775,9

Прибуток до податку, грн.

708972

779869,2

673523,4

744420,6

815317,8

Податок на прибуток, грн.

177243

194967,3

168380,85

186105,15

203829,45

Чистий прибуток, грн.

531729

584901,9

505142,55

558315,45

611488,35

Аналогічно розраховуємо NPV для зміни собівартості 1 км пробігу на

-10% для всіх років.

Таблиця 7.9 - Розрахунок чистої приведеної вартості (NPV) при зміні собівартості на +10% і -10% на маршруті

Зміна значення

Показник

Роки

1

2

3

4

5

+10%

Доходи, грн.

2227038

2449741,8

2115686,1

2338389,9

2561093,7

Витрати, грн.

1855774,8

2041352,28

1762986,06

1948563,54

2134141

Чисті доходи, грн.

371263,2

408389,52

352700,04

389826,36

426952,68

Коефіцієнт дисконтування

0,86

0,74

0,64

0,55

0,47

Чиста приведена вартість, грн.

319286,4

302208,2

225728,0

214404,5

200667,8

-10%

Доходи, грн.

2227038

2449741,8

2115686,1

2338389,9

2561093,7

Витрати, грн.

1518066

1669872,6

1442162,7

1593969,3

1745775,9

Чисті доходи, грн.

708972

779869,2

673523,4

744420,6

815317,8

Коефіцієнт дисконтування

0,86

0,74

0,64

0,55

0,47

Чиста приведена вартість, грн.

609715,9

577103,2

431055,0

409431,3

383199,4

грн.

грн.

Таблиця 7.10 - Визначення рейтингу впливу факторів на чисту приведену вартість

Назва фактору

Процент зміни фактору, Δх

Нова NPV, тис. грн.

Базова NPV, тис. грн.

Процент зміни NPV, (ΔNPV)

ΔNPV/Δx

Рейтинг

Тариф на 1 км пробігу, грн../км

10%

2592856,9

1835663,79

41,25

4,12

1

-10%

1078470,7

-41,25

-4,12

Собівартість 1 км пробігу, грн../км

10%

1262294,9

-31,23

-3,12

2

-10%

2410504,8

31,32

3,13

Відсоток зміни NPV:

(7.15)

де – нова NPV;

–базова NPV.

ΔNPV1/Δx1=41,25%/10%=4,12

Найбільше впливає на виникнення ризикових ситуацій підвищення тарифу на 10%.

Рис.7.1. Зміна NPV при зміні та

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]