Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ДСТУ Методи випробувань АБС.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
7.24 Mб
Скачать

Державний стандарт україни межгосударственный стандарт

Будівельні матеріали

МАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ

ОРГАНІЧНИХ В'ЯЖУЧИХ ДЛЯ ДОРОЖНЬОГО І АЕРОДРОМНОГО БУДІВНИЦТВА

Методи випробувань

ДСТУ Б В.2.7-89-99

(ГОСТ 12801-98)

Видання офіційне

МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЯЖУЩИХ ДЛЯ ДОРОЖНОГО И АЭРОДРОМНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Методы испытаний

ГОСТ 12801-98

Издание официальное

Державний комітет будівництва,

архітектури та житлової політики

України

Межгосударственная науно-техническая комиссия по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве

Київ 2000

ДСТУ Б В.2.7-89-99 (ГОСТ 12801-98)

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНИЙ

Корпорацією "Трансстрой", Державним дорожнім науково-дослідним інститутом "СоюздорНИИ" Російської Федерації

ВНЕСЕНИЙ

Держбудом Росії

2 ПРИЙНЯТИЙ

Міждержавною науково-технічною комісією із стандартизації, технічного нор­мування і сертифікації у будівництві (МНТКБ) 12 листопада 1998 р.

За прийняття проголосували

Найменування держави

Найменування органу

державного управління будівництвом

Республіка Вірменія

Міністерство

містобудування

Республіка Казахстан

Комітет із житлової і

будівельної політики при Міністерстві енергетики,

індустрії і торгівлі

Киргизька Республіка

Державна інспекція

з архітектури і будівництва

при Уряді

Республіка Молдова

Міністерство територіального розвитку, будівництва та комунального господарства

Російська Федерація

Держбуд

Республіка Таджикистан

Держбуд

Україна

Держбуд

3 ВВЕДЕНИЙ

Наказом Держбуду України

№ 248 від 13 жовтня 1999 р.

на заміну ГОСТ 12801-84

Даний державний стандарт України не може бути повністю або частково відтворений, тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Держбуду України

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН

Корпорацией "Трансстрой", Государственным дорожным научно-исследовательским и проектным институтом "СоюздорНИИ" Российской Федерации

ВНЕСЕН

Госстроем России

2 ПРИНЯТ

Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техничес­кому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 12 ноября 1998 г.

За принятие проголосовали

Наименование

Государства

Наименование органа государственного управления строительством

Республика Армения

Министерство градостроительства

Республика Казахстан

Комитет по жилищной и строительной политике при Министерстве энергетики, индустрии и торговли

Киргизская Республика

Государственная инспекция по архитектуре и строительству при Правительстве

Республика Молдова

Министерство территориального развития, строительства и коммунального хозяйства

Российская Федерация

Госстрой

Республика Таджикистан

Госстрой

Украина

Госстрой

3 ВЗАМЕН

ГОСТ 12801-84

Настоящий межгосударственный стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Секретариата МНТКС

Укрархбудінформ

ДСТУ Б В.2.7-89-99 (ГОСТ 12801-98)

Зміст

1 Галузь використання ...................……......... 1

2 Нормативні посилання .........…….................1

3 Загальні положення .............................……. 1

4 Відбирання проб і приготування

сумішей у лабораторії........................…….. 2

5 Контрольні зразки сумішей, закріплених грунтів і асфальтобетону ...........…….......... 5

6 Виготовлення зразків ...........…….................9

7 Визначення середньої густини ущільненого матеріалу ………………….. 13

8 Визначення середньої густини мінеральної частини (кістяка) ………………………… 14

9 Визначення дійсної густини мінеральної частини (кістяка) ………………………… 14

10 Визначення дійсної густини суміші ……15

11 Визначення пористості мінеральної частини (кістяка) ........…………………… 17

12 Визначення залишкової пористості …….18

13 Визначення водонасичення ...……………18

14 Визначення набухання ......……………... 20

15 Визначення границі міцності при стисканні .......…………………………….. 21

16 Визначення границі міцності на розтягування при розколюванні …….…. 23

17 Визначення границі міцності на розтягування при вигині і показників деформованості …………………………. 24

18 Визначення характеристик зсувостійкості …………………………… 26

19 Визначення водостійкості …………….…28

20 Визначення водостійкості при тривалому водонасиченні ……………….. 29

21 Визначення водостійкості прискореним методом ..…………………………………. 30

22 Визначення морозостійкості …………… 31

23 Визначення складу суміші ……………... 32

24 Визначення зчеплення в'яжучого з мінеральною частиною суміші ………..... 39

25 Визначення злежуваності холодних сумішей .......……………..……. 41

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.