Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
юля соціологія.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
124.42 Кб
Скачать

18. Нетрадиційні соціологічні методи дослідження дитинства

Для изучения специфических аспектов детства может быть использован метод качественного анализа особых свидетельств жизнедеятельности людей: литературных произведений, фильмов, произведений живописи, фотографий и других предметов искусства. Для сбора данных в таком случае используется качественный анализ. Его особенностью является то, что анализировать данные исследователи начинают на ранних стадиях их сбора, таким образом он не завершает работу, а продолжается в течение всех стадий исследования. С помощью данного метода могут быть исследованы не типичные явления, а то, что в человеческом социальном действии уникально, а поэтому также значимо для социальной теории. Метод устной фотографии- сочетание наблюдения и контент-анализа.

Согласно инструкции исследователи должны были зафиксировать дату, время и продолжительность проведения осмотра комнаты, ее общие параметры (площадь, форма, наличие лоджии, балкона, окон, ниш и т. п.), пол, возраст, род занятий хозяина или хозяйки. Исследователи не должны были давать собственные оценки, мнения по поводу убранств комнат, но, как мы и предполагали, в текстах встречаются довольно часто спонтанные эмоциональные высказывания и собственные размышления наблюдателей по поводу увиденного в комнатах.

Cоциальный эксперемент- Для проведения эксперимента необходимы специальные (лабораторные или естественные) условия, наличие контрольной группы (такой, над которой не производится экспериментальных действий). В отличие от опроса при проведении эксперимента дети, выступающие в роли объекта исследования, не знают об этом. При лабораторном эксперименте исследователи искусственно создают ситуацию, часто провоцирующую ребенка, и наблюдают и документально фиксируют поведение, проявляемые реакции, вербальные мнения и оценки испытуемого.

Методика-комикс. Ребята с удовольствием отвечают на рисуночные анкеты в виде комиксов, где свои мысли можно вложить, то есть вписать, в уста героев. Например, может быть зафиксирована реакция ребенка на предложение другого нарисованного персонажа "Давай прогуляем занятия в школе?".

19. Соціальний зміст дитячої субкультури

Дитяча субкультура - це особлива система наявних в дитячому середовищі уявлень про світ, його будову, цінності тощо, які мають місце або стихійно виникають всередині етнокультурної традиції даної спільноти і займають в ній відносно автономне місце. Вона знаходить своє вираження в різних іграх, ритуалах, мовних жанрах і т.п. Це культура в культурі, що живе за специфічними, самобутніми законами, хоча і вбудована в загальне культурне ціле. дитинство соціологія

У широкому значенні - все, що створено людським суспільством для дітей і дітьми; в більш вузькому - смисловий простір цінностей, установок, способів діяльності і форм спілкування, що здійснюються в дитячих спільнотах в тій чи іншої конкретно-історичної соціальної ситуації розвитку.

Змістом дитячої субкультури є не тільки актуальні для офіційної культури особливості поведінки, свідомості, діяльності, але і соціокультурні варіанти - елементи різних історичних епох, архетипи колективного несвідомого та інші елементи, зафіксовані в дитячій мові, мисленні, ігрових діях, фольклорі. Дитяча субкультура, володіючи невичерпним потенціалом варіантів становлення особистості, в сучасних умовах набуває значення пошукового механізму нових напрямів розвитку суспільства. У загальнолюдської культурі дитяча субкультура займає підпорядковане місце, і разом з тим вона володіє відносною автономією, оскільки в будь-якому суспільстві діти мають свою власну мову, різні форми взаємодії, свої моральні регулятори поведінки, досить стійкі для кожного вікового рівня і розвиваються в значною мірою незалежно від дорослих.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.