Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Косов.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
616.45 Кб
Скачать

Навчальне видання

історія економічних учень

(Тексти лекцій)

Укладач: Володимир Васильович Косов

Редактор: М.З. Аляб’єв

План 2002, поз. 114

________________________________________________________________

Підп. до друку _________________ Формат 60х841/16

Папір офісний. Друк на ризографі

4,0 обл. - вид. арк. Тираж 100 примірників.

Замовл. № ___________________ Ціна договірна

________________________________________________________________

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХДАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12

71

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.