Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Козлова. Практика перевода. 5 курс.docx
Скачиваний:
20
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
4.15 Mб
Скачать

Lesson 4. Nucleic acids

Ex. 21. Translate the following text into your native language.

Nucleic acids

Nucleic acids are large molecules that carry tons of small details, specifically all the genetic information for an organism. Nucleic acids are found in every living thing — plants, animals, bacteria, and fungi. Just think about that fact for a moment. People may look different than fungi, and plants may behave differently than bacteria, but deep down all living things contain the same chemical “ingredients” making up very similar genetic material. Nucleic acids are made up of strands of nucleotides. Each nucleotide has three components of its own:

✓ A nitrogen-containing base called a nitrogenous base

✓ A sugar that contains five-carbon molecules

✓ A phosphate group

Your entire genetic composition, personality, and maybe even your intelligence hinge on molecules containing a nitrogen compound, some sugar, and a phosphate. The following sections introduce you to the two types of nucleic acids.

Ex. 22. Fill the gaps with the words from the list below. Be ready to interpret the text.

Reproduced, cytosine, deoxyribonucleic acid, deoxyribose, gene, hereditary information, thymine, genetic code

You may have heard … referred to as “the double helix.” That’s because DNA contains two strands of nucleotides arranged in a way that makes it look like a twisted ladder. The sides of the ladder are made up of sugar and phosphate molecules, hence the nickname “sugar-phosphate backbone.” (The name of the sugar in DNA is … .) The “rungs” on the ladder of DNA are made from pairs of nitrogenous bases from the two strands.

The nitrogenous bases that DNA builds its double helix upon are adenine (A), guanine (G), cytosine (C), and thymine (T). The order of these chemical letters spells out your … . Oddly enough, the bases always pair in a certain way: Adenine always goes with … (A-T), and guanine always links up with … (G-C). These particular base pairs line up just right chemically so that hydrogen bonds can form between them.

Certain sections of nitrogenous bases along a strand of DNA form a … . A gene is a unit that contains the genetic information or codes for a particular protein and transmits … to the next generation. Whenever a new cell is made in an organism, the genetic material is … and put into the new cell. The new cell can then create proteins and also pass on the genetic information to the next new cell.

Ex. 23. Translate the following text into English.

У 1953 році американський біохімік Дж. Уотсон та англійський генетик Ф. Крик запропонували модель просторової структури ДНК, яку згодом було підтверджено експериментально. Молекула ДНК складається з двох полінуклеотидних ланцюгів, сполучених між собою водневими зв'язками. Ці зв'язки виникають між двома нуклеотидами, які ніби доповнюють один одного за розмірами. Оскільки розміри А і Г дещо більші, ніж Т і Ц, то А завжди сполучається з Т (між ними виникають два водневих зв’язки), а Г — із Ц (між ними виникають три водневих зв'язки). Чітку відповідність нуклеотидів у двох ланцюгах ДНК назвали комплементарністю. Згідно із запропонованою моделлю, два полінуклеотидні ланцюги ДНК обвивають один одного, утворюючи закручену праворуч спіраль (вторинна структура ДНК). Відстань між сусідніми азотистими основами становить 0,34 нм, крок спіралі дорівнює 3,4 нм і містить десять пар основ, а її діаметр — близько 2 нм. Як вам уже відомо, одиницею спадковості є ген – ділянка молекули ДНК (у деяких вірусів – РНК). Ген містить інформацію про послідовність амінокислотних залишків поліпептидів, молекул транспортної або рибосомної РНК. Він є елементарним носієм спадкової інформації (детальніше про організацію генотипу різних організмів йтиметься далі). Таким чином, ДНК зберігає спадкову інформацію і забезпечує її передачу дочірнім клітинам під час поділу материнської.

Ex. 24. Translate the following summary into English.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.