Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Козлова. Практика перевода. 5 курс.docx
Скачиваний:
20
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
4.15 Mб
Скачать

НАРОДНА УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ

Практикум з перекладу з англійської мови

(«НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПЕРЕКЛАД»)

Видавництво НУА

НАРОДНА УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ

ПРАКТИКУМ З ПЕРЕКЛАДУ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

(«НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПЕРЕКЛАД»)

Навчальний посібник

для студентів V курсу факультету заочно-дистанційної освіти

Харків

Видавництво НУА

2013

УДК 811.133.1:34 (075.8)

ББК 81.471.1 – 923

Ю 70

Затверджено на засіданні кафедри теорії та практики перекладу

Народної української академії.

Протокол № 4 від 4.11.2013

А в т о р-у п о р я д н и к М. М. Козлова

Практикум з перекладу з англійської мови («Науково-технічний переклад») : навч. посіб. для студ. 5 курсу ф-ту заочно-дист. навч. / Нар. укр. акад., [каф. теор. та практ. перекладу; авт.-упоряд. М. М. Козлова]. – Х. : Вид-во НУА, 2013. – 76 с.

Ю70 70

Дані навчально-методичні матеріали розраховані на студентів 4-5 курсів факультету заочно-дистанційної освіти «Референт-перекладач» й мають на меті розвинути в студентів навички та уміння перекладу з англійської мови на українську/російську та з української/російської на англійську в усній та письмовій формах професійно-орієнтованих текстів; сформувати системи умінь з усного послідовного двобічного перекладу й письмового перекладу технічних та науково-популярних текстів. Навчальні матеріали складаються з 11 розділів, присвячених оглядовому вивченню основ біології, хімії та фізики. Кожен розділ побудований на основі ілюстрованого матеріалу у вигляді першоджерельних текстів, лексичних вправ за темою заняття, роботи з понятійним апаратом розділу та безпосередньо вправ на переклад.

Удк 811.133.1:34 (075.8) ббк 81.471.1 – 923

© Народна українська академія, 2013

ЗМІСТ

Передмова 4

Lesson 1. Exploring Why Matter Matters 5

Lesson 2. Molecules And Bonds 10

Lesson 3. Making Life Possible: Proteins 15

Lesson 4. Nucleic Acids 18

Lesson 5. An Overview Of Cells 21

Lesson 6. Reproduction: Keep On Keepin’ On 26

Lesson 7. Biodiversity: Recognizing How Our Differences

Make Us Stronger 31

Lesson 8. Ecosystems Bring It All Together 35

Lesson 9. Magnetism Vs. Gravity 39

Lesson 10. Electrostatics And Coulomb's Law 43

Lesson 11. Work: It Isn’t What You Think 47

Тексти для самостійної роботи53

Використана література81

Передмова

Дані навчально-методичні матеріали розроблено згідно навчальної та робочої програм з курсу практики перекладу з англійської мови (аспект «Науково-технічний переклад») та розраховано на студентів 4-5 курсів факультету заочно-дистанційної освіти «Референт-перекладач». Навчальні матеріали мають своєю метою розвинути в студентів навички та уміння перекладу з англійської мови на українську/російську та з української/російської на англійську в усній та письмовій формах професійно-орієнтованих текстів; сформувати системи умінь з усного послідовного двобічного перекладу й письмового перекладу технічних та науково-популярних текстів. Навчальні матеріали складаються з 11 розділів, присвячених оглядовому вивченню основ біології, хімії та фізики, та текстів для самостійної роботи студентів:

Lesson 1. Exploring Why Matter Matters. Lesson 2. Molecules And Bonds. Lesson 3. Making Life Possible: Proteins. Lesson 4. Nucleic Acids. Lesson 5. An Overview Of Cells. Lesson 6. Reproduction: Keep On Keepin’ On. Lesson 7. Biodiversity: Recognizing How Our Differences Make Us Stronger. Lesson 8. Ecosystems Bring It All Together. Lesson 9. Magnetism Vs. Gravity. Lesson 10. Electrostatics And Coulomb's Law. Lesson 11. Work: It Isn’t What You Think. Тексти для самостійної роботи.

Кожен розділ побудований на основі ілюстрованого матеріалу у вигляді першоджерельних текстів, лексичних вправ за темою заняття, роботи з понятійним апаратом розділу та безпосередньо вправ на переклад. Кожний розділ супроводжується аудіо- та відеоматеріалами та вправами на опрацювання матеріалу, в них викладеному.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.