Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Podgotovka_I_Krok-3_Stomatologia_2012 / База КРОК 3 / 2005-2006 / Крок3Стоматолог_я_2005_2006_profile_2_0

.rtf
Скачиваний:
13
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.37 Mб
Скачать

----- Материалы взяты с сайта http://KrokTest.org.ua-----

Все материалы для подготовки к экзаменам КРОК-1, КРОК-2, КРОК-3 и КРОК-М

Крок 3. Стоматологія. 2005 - 2006 рік

Повторне відвідування (лікування, що триває)

1

Жінка, 23 років, звернулася зі скаргами на наявність проміжків між зубами до лікаря –

пародонтолога, який направив її до лікаря - ортодонта. Обєктивно: на фоні пародонтиту,

вторинна деформація зубних рядів. Дії лікаря?

A * Після R-графії провести ортодонтичне лікування знімними ортодонтичними пластинками

з ретракційними дугами, після ортодонтичного лікування провести шинування у

B Видалити рухливі зуби з наступним протезуванням

C Видалити рухливі зуби

D Лікування у лікаря – пародонтолога

E Незнімний ортодонтичний апарат.

2

Пацієнт 10 років звернувся зі скаргами на відсутність місця для зубів, що прорізуються.

Обєктивно: прикус нейтральний, змінний, нижні премоляри в стадії прорізування ,

антагоністи відсутні, альвеолярний верхній паросток видовжен до нижніх ясен. Який план

лікування ?

A * Надати роз'єднання прикусу на знімному ортодонтичному апараті, забезпечити місце

для прорізування премолярів

B Чекати на прорізування верхніх премолярів

C Виготовити незнімний ортодонтичний апарат

D Розширити зубний ряд

E Виготовити знімний протез-апарат на нижню щелепу

3

У пацієнтки О., 12 років, прорізуються верхні ікла, місце для них відсутне, співвідношення

перших молярів нейтральне. Тактика лікаря?

A * Після проведення вивчення діагностичних моделей видалити перші премоляри з метою

заберзпечення місцем ікол, після їх повного прорізування перемістити їх на місце

B Розрширювати верхній зубний ряд

C Чекати повного прорізування ікол.

D Видалити ікла

E Запропонувати лікування початковим дитячим трейнером ( блакитним)

4

Пацієнт 9 років – виражена прогнатія, сагітальна щілина до 8 мм. Як проводити лікування?

A * Усі відповіді вірні

B Виготувати пластинку розширюючи з гвинтом на нижню щелепу.

C Виготувати пластинку розширюючи з 2 гвинтами на нижню щелепу.

D Виготовити апарат Андрезена – Гойпля

E Виготовити регулятор функції Френкеля тип 2

5

Дитина 6 років- фронтальна прогенія, бугри ікол незітерлись, прикус примушений. План

лікування?

A * Зішліфувати бугри ікол, виготовити роз’єднуючу капу

B Виготовити апарат Брюкля-Рейхенбаха

C Назаначити міогімнастику

D Взяти дитину на диспансерний облік

E Запропонувати розширюючу пластинку на верхню щелепу

6

Дівчинка, 13 років скаржиться на нерівні зуби на верхній щелепі, естетичний дефект.

Обєктивно: між центральними різцями – шиповидний некомплектний зуб, діастема до 5 мм.

Дії лікаря?

A * Видалити некомплектний зуб, виготовити апарат для ліквідації діастеми

B Вилікувати діастему, видалити некомплектний зуб

C Видалити вуздечку верхньої губи

D Ліквідувати діастему за допомогою протезування за допомогою знімного протезу

E Видалити некомплектний зуб

7

Пацієнтка, 6 років – відкритий прикус як результат інфантильного глотання.Профілактика та

лікування відкритого прикусу?

A * Трейнер початковий або вестибуло-оральна пластинка Крауса

B Виготовити вестибуло-оральну пластинку Крауса

C Виготовити пластинку з розімкненням зубних рядів

D Призначити активне жування

E Розширюючу пластинку

8

Що таке методика Hotz(а)?

A * Поступове випереджене видалення тимчасових зубів з метою створення місця для

постійних зубів

B Видалення тимчасових зубів при пргорізуванні постійних

C Розширення зубних рядів

D Видалення постійних зубів з метою створення зубів для сусідніх

E Профілактика зубо-щелепних аномалій

9

Хлопець, 21 рік, після аварії лишився 11,21, конвергенція 22,12, мало місця для

протезування 11,21, звуження верхнього зубного ряду.Тактика лікаря?

A * Розширення верхнього зубного ряда, створення місця для наступного протезування ,

закритий естетичний дефект, для чого виготовити протез-апарат

B Запротезувати дефект

C Виготовити розширюючу пластинку

D Виготовити незнімний протез

E Видалити бокові зуби 21,22 з наступним незнімним протезуванням

10

Пацієнт О., 12 років, лікувався безуспішно у лікаря – ортодонта за місцем мешкання,

звернувся зі скаргами на звужену верхню щелепу, недостаток місця для прорізуючих

постійних зубів. Об’єктивно: в передньому відділі змикання рядів правильне, в бокових –

відмічається значне звуження верхньої щелепи, бокові різці знаходяться піднебінному

положенні, ікла- в вестибулярному. План лікування?

A * Після нормалізації носового дихання виготовити апарат для розширення верхньої щелепи

( пластинка з 2 гвинтами, брекет-система)

B Видалити ікла

C Видалити бокові різці

D Скоротити нижній зубний ряд

E Видалити ікла та скоротити нижній зубний ряд

11

Хворий С.,55 років, скаржиться на рухомість передніх зубів нижньої щелепи. Об’єктивно:

зубні ряди інтактні, 31 32 33 43 42 41 зуби мають рухомість 1-2 ступеня. Імобілізацію рухомих

зубів планується провести шиною із панцирних накладок. Яку стабілізацію дозволить

провести дана шина?

A * Фронтальна.

B Фронто-сагітальна

C Колова

D Поперечна

E Сагітальна

12

Хвора 47 років звернулась з приводу рухомості фронтальних зубів нижньої щелепи.

Об’єктивно: інтактні зубні ряди, рухомість вказаних зубів 1-2 ступеня. Який найбільш

доцільний метод ортопедичного лікування?

A * Шинування рухомих зубів Ribbond-системою

B Депульпація рухомих зубів

C Виготовлення штампованих металевих коронок

D Екстракція рухомих зубів

E Полоскання порожнини рта настоєм ромашки

13

Хворий 3., 44 років, з діагнозом “хронічний генералізований пародонтит” направлен на

ортопедичне лікування. Об'єктивно: зубні ряди непрервоні, 42, 41, 31, 32, зуби мають

рухомість 1 ступеня. Яка шина найбільш естетична для цієї групи зубів?

A * Шинування фронтальної групи зубів ниткою Glass Span

B Капова шина

C Шина зі спаяних комбінованих коронок

D Кільцева шина

E Ковпачкові шина

14

Хворому Д., 44 років, виготовляється бюгельний протез для нижньої щелепи з

опорно-утримувальними кламерами. На якій частині поверхні опорного зуба потрібно

розташувати жорстку частину плеча кламера першого типу фірми НЕЯ:.

A * вище від межової лінії;

B нижче від межової лінії;

C по межовій лінії;

D по анатомічному поясу зуба;

E під анатомічним поясом зуба?

15

Хвора С., 35 років, звернулася зі скаргами на відсутність зубів, естетичний та фонетичний

дефекти. Об'єктивно: присутні 12,11,21,22, зуби. Яка конструкція протеза найраціональніша

в естетичному та функціональному відношеннях:.

A * частковий пластинковий протез;.

B бюгельний протез;

C мостоподібний протез;.

D частковий пластинковий протез із дугою;

E знімний мостоподібний протез.

16

Хворий С., 43 років, звернувся у клініку зі скаргами на біль під час користування бюгельним

протезом. Об'єктивно: в місці розташування дуги бюгельного протеза спостерігається

ділянка запалення слизової оболонки. Оклюзійні співвідношення штучних та природних зубів

у нормі. Де повинна розташовуватися дуга бюгельного протеза на верхній щелепі:.

A * не доходити до слизової оболонки на 0,5 мм;.

B повторювати рельєф слизової оболонки;.

C не розташовуватися на піднебінні;

D щільно прилягати до піднебіння;

E не доходити до слизової оболонки на 3 мм.

17

Хворий О, 52 років, звернувся з метою протезування. Об'єктивно: відсутні 28,34,35,

36,37,45,46,47 зуби; прикус ортогнатичний, слизова оболонка без патологічних змін. Зуби, що

залишилися на нижній щелепі, стійкі, інтактні, з добре вираженим поясом та фісурами. Яку

ортопедичну конструкцію рекомендовано:.

A * бюгельний протез із литими кламерами;.

B бюгельний протез із телескопічною системою фіксації;.

C незнімні металокерамічні протези;

D незнімні металопластмасові протези;

E частковий пластинковий протез?.

18

Після виготовлення бюгельного протеза на верхню щелепу оцінюється якість цієї конструкції.

У межах яких значень повинна бути ширина дуги протеза:.

A * 5-8мм;

B немає значення;

C 8-10мм;

D 3-5 мм;

E 10-12 мм?

19

До якої групи відбиткових матеріалів відносять гіпс?

A *твердо кристалічних

B Твердих

C Еластичних

D Термостійких

E Термопластичних

20

Для чого застосовують конструкційні матеріали?

A *для виготовлення протезів, апаратів, шин, імплантатів

B Для виготовлення імплантатів, моделей, вкладок, базисів

C Для виготовлення апаратів, вкладок, базисів, вогнетривких моделей

D Для виготовлення протезів і апаратів, для паяння і відбілювання

E Для одержання відбитків, виготовлення коронок, протезів і моделей

21

Хвора , 44 років, скаржиться на оголення шийок зубів верхньої та нижньої щелеп. Об’єктивно:

зубні ряди інтактні, шийки зубів оголені. Виявлені передчасні контакти зубів. Проводиться

вибіркове пришліфування. Який метод слід застосувати для його контролю?

A * Оклюзіографія

B Жувальна проба

C Рентгенографія

D Мастикаціографія

E Гнатодинамометрія

22

Хворий П., 62 років скаржиться на рухомість зубів на нижній щелепі. Об’єктивно: зубний ряд

інтактний, шийки зубів оголені, коронки високі, рухомість зубів 2 ступеню. Яка шина більш

показана?

A *Шина Ельбрехта

B Шина з екваторних коронок

C Шина з повних коронок

D Шина Мамлок

E Ковпачкова шина

23

Хвора А., 47 років звернулась зі скаргами на рухомість передніх зубів. Об’єктивно: зубні

ряди інтактні, 31,32,33,43,42,41 зуби мають рухомість 1-2 ступеню. Імобілізацію рухомих зубів

планується провести шиною Мамлока. Яку стабілізацію дозволить провести дана шина?

A * Фронтальна

B Фронто-сагітальна

C Сагітальна

D Поперечна.

E Колова

24

Чоловік 30 років скаржиться на кровоточивість та болючість ясен, що з’явилися 3 дні тому

після фіксації пластмасових коронок на 12,11,21,22 зуби. Об’єктивно: ясна в ділянці

12,21,22,11 зубів яскраво-червоного кольору, набряклі, легко кровоточать, болючі при

пальпації. Який найбільш ймовірний діагноз?

A * Гострий катаральний гінгівіт

B Атрофічний гінгівіт

C Генералізований пародонтит

D Гіпертрофічний гінгівіт

E Хронічний катаральний гінгівіт

25

Пацієнт, 49 р. звернувся з приводу кровоточивості ясен та рухомості фронтальних зубів

нижньої щелепи в вестибуло - оральному напрямку. Об’єктивно : зубні ряди інтактні,

відсутній множинний контакт в положенні центральної оклюзії, передчасний контакт у

фронтальній ділянці зубних рядів. Що є найбільш ефективний в даній ситуації?

A * Провести пришліфовку зубів, виготовити на зубні ряди тимчасові шини-капи

B Надіти на зуби коронки

C Провести пришліфовку зубів

D Залишити зуби без будь-якого покриття, провести терапевтичне лікування

E Виготовити штамповані капи з пластмаси

26

Пацієнтка, 52 р., хворіє на пародонтит протягом 5 років, звернула ся з метою ортопедичного

лікування у стадії ремісії. Об’єктивно : слизова оболонка в ділянці передньої групи зубів

ціанотичні, шийки зубів оголені на 2 мм, 11,21 зуби рухомі у вестибуло -оральному напрямку.

Яка конструкція найбільш раціональна для шинування передньої групи зубів?

A * Коронкова шина

B Напівкільцева шина

C Коронко-капова шина

D Балкова шина за Курляндським

E Напівкоронкова шина

27

Пацієнтка, 52 р., звернулася з скаргами на кровоточивість ясен, яка турбує на протязі 1 року

і прогресує. Об’єктивно: на нижній щелепі справа штамповано-паяний мостоподібний протез

з опорою на 47,44, ясенний край набряклий, пастозний, кровоточивість навіть при легкому

дотику, пародонтальні кишені розміром 3-4 мм. В ділянці фронтальної групи зубів тверді

відкладення. Яка тактика лікаря - ортопеда?

A * Зняти протез, провести терапевтичне лікування з подальшим раціональним

протезуванням

B Виготовити новий мостоподібний протез.

C Виготовити бюгельний протез.

D Залишити без змін, обмежившись тільки порадою

E Провести терапевтичне лікування.

28

Пацієнт, 42 р., звернулася з скаргами на кровотечу з ясен, набряк, гіперемія. Який метод

функціональної діагностики застосовується для визначення стану судин пародонта?

A * Реопародонтографія

B Рентгенографія.

C Міографія

D Мастикаціографія

E Гальванометрія

29

При виготовленні знімних зубних протезів використовуються акрилові пластмаси.

Полімеризацію якої з них рекомендується проводити за методом М.М. Гернера?

A * Фторакс

B Етакрил.

C Акронім

D Бакрил.

E Акрел

30

Пацієнт, 41років, звернувся у клініку з скаргами на рухомість передніх зубів нижньої щелепи.

Об’єктивно: інтактні зубні ряди, рухомість вказаних зубів 1-2 ступеню. Яке найбільш

доцільне лікування?

A * Адгезивна шина.

B Шина Тігерштедта

C Шина Вебера.

D Шина Гунінга-Порта.

E Провести екстракцію рухомих зубів.

31

Хвора Ц., 35 років, госпіталізована у щелепно-лицеве відділення з гострим гнійним

одонтогінним гайморитом. У чому полягає лікувальна тактика лікаря?

A *Видалення причинного зубу, пункція верхньощелепного синусу, симптоматичне лікування

B Гайморотомія

C Пункція верхньощелепного синусу

D Призначення судиннозвужувальних фізіотерапевтичних засобів

E Видалення причинного зубу

32

Хворий К., 32 роки, госпіталізований зі скаргами на збільшення температури тіла, порушення

сну, зниження працездатності, відчуттям важкості у лівій половині обличчя, гнієтечу з лівої

половини носу після видалення 27 зубу. Ураження яких стінок буде найбільш вирогідно

виявлено при ревізії верхньощелепного синусу?

A *Нижня, передня та наружної

B Медіальна, передня та верхня

C Задня, нижня та верхня

D Нижня, передня та медіальна

E Зовнішня, передня та верхня

33

Хворий М., 25 років, госпіталізований з діагнозом: гострий гнійний гайморит. На скільки

сантиметрів потрібно відступити від переднього краю нижньої носової раковини при

проведенні пункції верхньощелепного синусу?

A *2,0 – 2,5см

B 1,0 – 1,5см

C 0,5см

D 3,0 – 3,5см

E 4,0 – 4,5см

34

У хворої Є., 65 років, з’явилися припухлість та біль у скроневій ділянці, яка посилюється при

жуванні, обмежене відкривання роту. Об’єктивно: температура тіла 38,3 0С, шкіра

фізіологічного кольору. В лівій скроневій ділянці пальпаторно виявляється болісний щільний

інфільтрат без чітких границь, має вигляд “пісочного годинника”. Відкривання роту обмежене

до 3,0 см. Лунка видаленого зубу заповнена згустком сірого кольору. Який діагноз

найбільш вірогідний?

A *Глибока флегмона скроневої ділянки

B Поверхнева флегмона підскроневої та крилопіднебінної ямки

C Флегмона вилицевої ділянки

D Флегмона періорбітальної ділянки

E Флегмона орбіти

35

Хворий В., 42 роки, госпіталізований з діагнозом: флегмона підскроневої та крилопіднебінної

ямок. З флегмонами яких ділянок потрібно диференціювати данне захворювання?

A *Флегмона скроневої ділянки та очниці

B Флегмона щоки

C Флегмона білявушно-жувальної ділянки

D Флегмона вилицевої ділянки

E Флегмона навкологлоточної ділянки

36

Хвора П., 64 роки, госпіталізована з діагнозом флегмона кореню язика. Який оперативний

доступ розкриття данної флегмони необхідно використовувати?

A *Серединний розтин

B Внутрішньоротовий розтин

C Коміроподібний розтин

D Піднижньощелепний розтин

E Розтин окаймляючий кут нижньої щелепи

37

Дитина Д., 10 років, зі скаргами на високу температуру тіла, біль при ковтанні та розмові,

біль під нижньою щелепою, обмежене відкривання роту, хрипкість голосу. Об’єктивно:

загальний стан дитини важкий, рот напіввідкритий, язик сухий, покритий нальотом

брудно-сірого кольору, пальпаторно визначається щільний, різко болючий інфільтрат, шкіра

над ним напружена, лосниться. Слизова оболонка дна порожнини рота набрякла та

гіперімованна. Коронка 36 зубу повністю зруйнована. Який діагноз найбільш вірогідний?

A *Флегмона дна порожнини рота

B Флегмона піднижньощелепної ділянки

C Флегмона підпідборіддя

D Флегмона крилонижньощелепного простору

E Флегмона навкологлоточної ділянки

38

Хворому Т., 28 років, після розкриття гнійного вогнища у привушно-жувальній ділянці на рану

було накладено первинний шов. Визначте показання до накладення первинних швів.

A *Обмежені гнійно-запальні процеси м’яких тканин без зміни шкіряних покровів

B Знижена реактивність організму

C Обмежені гнійно-запальні процеси м’яких тканин з виразними запальними змінами шкіряних

покровів

D Значна інтоксікація організму

E Важкий перебіг гнійно-запального процесу

39

Хворий М., 35 років, звернувся зі скаргами на інтенсивні болі при прийомі їжі, обмеження

відкривання рота, підвищення температури тіла. Три дні тому з'явилися болі в 37 зубі,

незначний набряк у лівій під нижньощелепній області, через 2 дні - контрактура ІІ ступеня.

Об'єктивно: гіперемія слизової оболонки й інфільтрація тканин під'язичної області на рівні

пре молярів і молярів, коронка 37 зруйнована. Температура тіла + 38, 3 0С. Яке

захворювання найбільш характерне?

A *Абсцес щелепно- язичного жолобка

B Пермостит нижньої щелепи

C Гострий сіаладеніт підщелепної залози

D Абсцес язика

E Флегмона крилоподібного щелепного простору

40

Хвора С., 30 років, скаржиться на наявність болісного опухлиновидного утворення на ньобі,

що з'явилося 3 дні тому назад. Захворюванню перебувало переохолодження і кількаразове

лікування 17 зуба. Об'єктивно: на твердому ньобі в проекції 17 зуба напівсферичної форми

інфільтрат, гостро болісний при пальпації, слизова оболонка над ним яскраво гіперемована,

по центру стоншена. Коронка зуба напівзруйнована, на рентгенограмі визначається

розширення периодонтальной щілини; на одному з коренів- гранулема. Якою буде ваша

тактика?

A Видалити 17 зуб і розкрити абсцес

B Видалити 17 зуб, лунку зашити

C Зробити ампутацію кореня

D Зробити розріз слизової на ньобі

E Зробити пункцію і видалити 17 зуб

41

У хворого В., 65 років, після видалення 28 зуба на другу добу підвищилася температура тіла

до + 38, 3 0С; з'явилися болі в скроневій області при жуванні, змінилася конфігурація

обличчя за рахунок набряку м'яких тканин, обмеження відкривання рота. Об'єктивно:

болісний інфільтрат у скроневій області, набряк повік. Колір шкіри не змінений, флуктуація не

визначається. Відкривання рота обмежене до 2,0 см. Лунка 28 зуба зяє слизова оболонка

яскраво гіперемована. Який найбільш вірний діагноз?

A *Глибока флегмона скроневої області

B Флегмона підскроневої і крилоньобной ямки

C Поверхнева флегмона скроневої області

D Підглазнична флегмона

E Флегмона скулової і орбітальної області

42

Хворий Т., 23 років, госпіталізований у відділення з діагнозом: Флегмона біляглоточного

простору. Для детального огляду порожнини рота необхідно провести блокаду рухової порції

ІІІ гілки трійчастого нерва. Який вид анестезії кращий?

A *Анестезія по методу Берше- Дубова

B Інфільтраційна анестезія

C Позаротова мандибулярна анестезія

D Мандибулярна анестезія

E Терусальна анестезія

43

У хворого Н., 39 років, при обстежені слизової оболонки порожнини рота на боковій поверхні

язика знайдено виразку округлої форми, безболісна, розміром до 0,7 см з рівними краями,

поверхня її гладка, у основання- хрящеподібної щільності інфільтрат. Встановіть діагноз

A *Сифіліс

B Туберкульоз

C Актиномікоз

D Рак

E Тромбофлебіт

44

У хворої В., 47 років, виявлено вторинний сифіліс. Якими проявами характеризується дана

патологія?

A *Наявність розеол, папул, рідко пустул

B Твердого шанкру

C Виразок

D Папул або пустул

E Гумозних утворень

45

Хворий Г., 39 років, знаходиться на лікуванні з приводу невриту трійчастого нерву.

Перерахуйте основні клінічні прояви захворювання.

A *Біль, порушення чутливості та порушення рухомості

B Порушення рухомості

C Тільки біль

D Порушення рухомості

E Порушення чутливості та біль

46

У хворої В., 62 років, в результаті склерозування нижньощелепного каналу має місце

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.