Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПРактика.docx
Скачиваний:
38
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
71.29 Кб
Скачать

2.2. Ефективність використання оборотних активів підприємства готельно-ресторанного бізнесу «Гетьман».

Ефективність використання оборотних коштів характеризуєть­ся швидкістю їхнього обертання, оборотністю. Прискорення обо­ротності цих коштів зумовлює: по-перше, збільшення обсягу послуг на кожну грошову одиницю поточних витрат підприємства; по-друге, вивільнення частини коштів і завдяки цьому створення додаткових резервів для розширення надання послуг.

Оборотність оборотних коштів у днях (Од) водночас відображає обсяг реалізації створених товарів і наданих послуг за даний період і ефективність використання матеріальних засобів і коштів.

Од = Ок х Д : Р;

де Од –оборотність у днях.

Ок – середня сума оборотних коштів (грн.)

Д – кількість днів періоду, що аналізується.

Р – виручка від реалізації (грн.)

Коефіцієнт оборотності (Ко) характеризує кількість оборотів оборотних коштів за звітний період. Чим більше оборотів здійснюють оборотні кошти, тим краще вони використовуються.

Ко = Р / Ок;

де Ко – коефіцієнт оборотності, ( обор., грн)

Р – виручка від реалізації, грн

Ок – середня сума оборотних коштів за період, що аналізується.

Коефіцієнт оборотності – це також фондовіддача оборотних коштів.

Рентабельність оборотних коштів (РОк) характеризує також ефективність їх використання:

РОк = П / Ок х 100;

де П – прибуток від звичайної діяльності підприємства, грн.

Ок – середня сума оборотних коштів (грн.)

Таблиця 2.2

Аналіз ефективності використання оборотних активів готелю «Гетьман»

Показник

Од.вим.

2011р.

2012р.

Зміни

+, -

%

Дохід (виручка від реалізації)

тис.грн.

5636,0

5205,0

-431,0

-7,7

Чистий прибуток

тис.грн.

-145

-369

-369,0

-

Середня сума оборотних активів

тис.грн.

860,0

932,0

72,0

+8,3

Показники ефективності використання оборотних активів

Оборотність у днях

дні

55,6

65,3

9,7

+17,4

Коефіцієнт оборотності (фондовіддача)

об/грн.

6,5

5,6

-0,9

-13,9

Тривалість обороту

дні

6,6

5,6

-1,0

-13,9

Рентабельність

%

-

-

-

-

Результати аналізу використання оборотних коштів готелю «Гетьман», наведені у табл. 2.2, демонструють дещо негативну динаміку.

Так як обсяг оборотних фондів за період 2011-2012 роки збільшився на 72 тис. грн., збільшилась оборотність в днях, зменшився коефіцієнт оборотності, що означає зменшення кількості оборотів, які протягом року зробили оборотні фонди готелю.

3. Ефективність управління витратами підприємства готельно-ресторанного бізнесу «Гетьман»

У процесі основної діяльності готельного підприємства відбувається споживання наявних у нього ресурсів. Результатом цієї діяльності є послуга, у витратах на виробництво якої відображається рівень використання ресурсів. Якщо сумарні витрати виявляються нижче доходів від реалізації послуг підприємства, воно має позитивний результат своєї діяльності, що називається прибутком.

Поточні витрати готелю «Гетьман» можна класифікувати наступним чином:

1. За економічною сутністю – це сукупність витрат живої та уречевленої праці на здійснення поточної експлуатаційно-комерційної (виробничо-комерційної) діяльності готелю, виражених у грошові формі.

2. За натурально - речовим складом – це спожита підприємством частина матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.

3. Поточні витрати готельного комплексу включають:

- повну собівартість послуг готельного господарства і туризму;

- витрати виробництва і обертання підрозділів ресторанного господарства;

- витрати обертання підрозділів торгівлі.

4. Собівартість послуг готельного господарства – це вартісне вираження витрат підприємства на виробництво та реалізацію послуг, пов'язаних із використанням у процесі обслуговування природних, матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, виплату встановлених державою податкових відрахувань тощо. Аналіз витрат готелю «Гетьман» подано в таблиці 2.3.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]