Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПРактика.docx
Скачиваний:
38
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
71.29 Кб
Скачать

1.4. Інноваційні технології в управлінні підприємством туризму і готельно-ресторанного бізнесу

Вплив інформаційних інноваційних технологій на систему управління готелем «Гетьман» є величезним, оскільки прямо пов'язаний з підвищенням ефективності роботи як кожного окремого працівника, так і готелю в цілому. Він прямо впливає на конкурентоспроможність готелю на ринку послуг. Отож, використання комп’ютерних мереж, Інтернету та Інтернет - технологій, програмних продуктів наскрізної автоматизації всіх бізнес-процесів готелю є питанням виживання готелю на ринку в найближчому майбутньому. А оскільки в готелі немає відповідного інформаційного забезпечення, пропонуємо керівництву готелю в найближчий період запровадити його в систему управління.

Отож, для забезпечення високої економічної ефективності та високої якості готельних послуг, неминучим для готелю «Гетьман» є впровадження автоматизованих інформаційних систем управління.

Метою впровадження інформаційних технологій в діяльність готелю «Гетьман» є удосконалення інформаційного забезпечення, можливість реагувати на динаміку ринку, підвищувати конкурентоспроможність готелю «Гетьман» на ринку послуг. Виконання цього завдання вимагає побудови інформаційно - технологічних систем, які мають наступні атрибути:

а) максимальна доступність (кожна людина може дістати доступ інформаційних технологій до ресурсів у будь-який час і з будь-якого місця);

б) будь-який інформаційний об'єкт повинен бути доступний одночасно багатьом;

в) маневреність прикладних програм (необхідний перехід до мережевої архітектури, яка приводить до серйозних змін в організації і роботі всіх відділів готелю).

Впровадження інформаційних технологій в готелі «Гетьман» матиме певні переваги і недоліки. Розглянемо кожен з них. Автоматизація процесів функціонування систем готелю дозволить автоматизувати виконання щоденних завдань персоналу і керівництва готелю. При цьому досягнеться взаємозв’язок між різними службами готелю, що значною мірою підвищує ефективність і дозволить позбутись ймовірних помилок.

Багато завдань, наприклад, прийом і розміщення великих груп гостей і застосування складних тарифних планів в готелі стануть легко здійсненними. Разом з цим, керівництво готелю «Гетьман» отримає могутній інструмент контролю над станом готелю і фінансових потоків, а можливості зловживань персоналу скоротяться до мінімуму. У цілому, з використанням автоматизованих систем готель «Гетьман» стане більш керованим. Керівництво готелю «Гетьман», одержуючи адекватні дані про стан справ на поточний момент і прогнози на майбутнє, матиме можливість приймати коректні і своєчасні рішення.

Окрім функцій управління, автоматизовані системи пропонують додаткові можливості підвищення рівня сервісу для гостей. Гість стає центром уваги та отримає індивідуально-орієнтований сервіс. Система дозволить врахувати різноманітні побажання і переваги гостей, а сам процес надання послуг зробить безпроблемним для клієнта готелю «Гетьман».

Система буде зберігати дані по кожному гостю, що коли-небудь проживав в готелі «Гетьман», і при наступному його приїзді дозволить визначити правильний тариф, провести швидке поселення і випередити його побажання. Готель також одержить можливість вести централізований облік нарахувань і розрахунків з гостями.

Для більш кращого та ефективнішого використання інформаційних технологій в готелі доцільним буде створення та функціонування інформаційного центру. Від інформаційного центру буде залежати надійне функціонування всієї операційної системи готелю «Гетьман». Відповідно, такий центр об'єднає усі процеси постачання, споживання і надання послуг, перетворюючи їх у єдину високоефективну систему.

Це дозволить в умовах швидкої зміни потреб і бажань клієнтів готелю оперативно і гнучко адаптувати систему надання послуг (рух трудових, інформаційних, матеріальних і фінансових потоків) під індивідуальні потреби різних сегментів ринку. Також це надасть можливість мінімізувати витрати на процес надання готельних послуг і дозволить істотно скоротити час обслуговування клієнтів, прискорити процес одержання інформації різними службами і підвищити рівень сервісу.

Інформаційний центр в готелі «Гетьман» повинен являти собою складний людино-машинний комплекс, ядром якого є інформаційна комп’ютерна система, що орієнтована на досягнення таких цілей:

 • виявлення, ідентифікація та оцінка несприятливих змін стану готелю (потенційних небезпек і загроз клієнтам тощо);

 • відстежування стану готелю і ситуації довкола нього;

 • оперативний аналіз;

 • підтримку прийняття оперативних і стратегічних рішень для управління готелем з повним урахуванням змінних умов і факторів його стану.

Діяльність такого інформаційного центру в готелі повинна спрямовуватись на підвищення ефективності управління готелем. А тому рекомендуємо керівництву готелем «Гетьман» включити в діяльність інформаційного центру такі напрямки:

 • сприяння управління складським господарством, товарно-матеріальними ресурсами, кадрами,

 • організація та впровадження інформаційних систем у різних службах і підрозділах готелю, робота маркетингового відділу шляхом збору та обробки важливої інформації для вироблення оперативних і стратегічних рішень,

 • допомога бухгалтерії в проведенні моніторингу і контролю руху фоліо-рахунків клієнтів,

 • обробка даних, інформації, формування необхідних форм звітів і передача даних.

Також робота інформаційного центру буде спрямована на комплексне управління матеріальними та інформаційними потоками в сфері інформаційної підтримки служб прийому та розміщення, ресторану, обслуговування в номерах, охорони, служби протипожежної охорони, покоївок та ін.

Важливим аспектом використання інформаційного центру в готелі «Гетьман» буде і те, що він забезпечить моніторинг стану готелю (економічний, виробничий), роботу усіх відділів, що беруть участь у підготовці можливих варіантів оперативних і стратегічних рішень, у режимі 24 години.

Інформаційний центр повинен входити до структури управління готелем і підпорядковуватись директорові готелю «Гетьман». Центр має забезпечувати цілодобову підтримку та інформаційне забезпечення різних служб і відділів готелю. До його функцій повинні входити:

 • обслуговування та технічна підтримка автоматизованої інформаційної системи;

 • ремонт, диспетчеризація, контроль за вхідною інформацією;

 • забезпечення он-лайн зв’язку, програмне забезпечення, контроль і забезпечення безпеки готелю;

 • контроль за номерним фондом і фінансовими зловживаннями, попередження різноманітних загроз;

 • оперативне управління персоналом готелю;

 • реєстрація і управління інформаційними і матеріальними потоками готелю;

 • обслуговування і підтримка в робочому стані комп’ютерної техніки, її встановлення та настроювання;

 • обслуговування і супроводження програмних продуктів, що купуються, підтримка і ведення бази необхідних даних;

 • виявлення завдань у сферах діяльності різних відділів готелю та адміністрації для подальшої їхньої автоматизації, проектування подальших шляхів розвитку інформаційної системи;

 • розробка і поновлення офіційного веб-сайту готелю;

 • впровадження інформаційних технологій у виконавську практику, створення і поновлення баз даних;

 • створення і розсилання електронною поштою дайджестів зацікавленим організаціям;

 • консультативна допомога співробітникам з питань використання інформаційних технологій у їхній роботі;

 • програмно-технічне обслуговування мережі;

 • передавання інформації, здійснення поточного спостереження, аналіз інформації і представлення результатів виконавчому директору;

 • контроль витрат води, тепла, електроенергії тощо;

 • управління та обслуговування дверної автоматики.

Інформаційна система для автоматизації управління служб готелю повинна будуватися в архітектурі «клієнт-сервер». На сервері повинна знаходитись база даних, у якій міститься вся поточна та архівна інформація готелю, необхідна для роботи його служб. Вона має модульну структуру, що дозволить конфігурувати і нарощувати систему на кожному робочому місці в кожній службі відповідно до їх функціональної спрямованості. Усі робочі місця взаємодіють із базою даних через локальну мережу готелю.

Системний підхід відкриває для готелю «Гетьман» нові можливості скорочення тривалості та оптимізації виробничого циклу, підвищення продуктивності у всіх ланках операційної системи готелю.

Отож, впровадження інноваційних інформаційних технологій в діяльність готелю «Гетьман» дозволить:

 1. Зменшити тривалість операційного циклу готелю, скоротити терміни надання готельних послуг і забезпечить можливість швидко реагувати на зміни попиту.

 2. Покращити якість наданих послуг, розширити асортимент послуг.

 3. Виключити послуги, які реалізуються погано, замінити їх новими, отримати ефект за рахунок більш точного визначення того, які категорії гостей отримують конкретні послуги, у який час і як змінюються їхні смаки.

 4. Скоротити витрати на робочу силу на 10-15%, знизити потребу в ній, а, отже, підвищити продуктивність праці.

 5. Зменшити витрати на технічне обслуговування і поточний ремонт, витрати енергії тощо.

 6. Раціонально використовувати номерний фонд готелю.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]