Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тема 6.docx
Скачиваний:
19
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
103.63 Кб
Скачать

Контрольні запитання.

 1. Якими джерелами інформації необхідно користуватися при аналізі забезпеченості та використання основних фондів?

 2. Як проводиться аналіз динаміки та структури основних засобів?

 3. Як пов'язана структура основних засобів з виробничою потужністю?

 4. За допомогою яких показників надається характеристика стану та руху основних засобів?

 5. Які показники характеризують забезпеченість підприємства основними засобами та як вони розраховуються?

 6. Через які показники можливо оцінити вплив науково-технічного прогресу на обсяг виробництва?

 7. Як розраховується фондовіддача та які чинники впливають на її зміну?

 8. Назвіть порядок розрахунку впливу основних фондів на обсяг виробництва продукції?

 9. Які особливості виявлення резервів росту обсягу виробництва продукції по лінії основних засобів в умовах перевиконання чи недовиконання плану?

 10. Які етапи застосовуються в загальній методиці аналізу основних засобів?

 11. Які основні завдавння треба вирішити при проведенні аналізу основних засобів?

5.12. Навестиосновні факторні моделі фондовіддачи основних засобів.

5.13 Які прийоми використовуються у факторному аналізу фондовіддачі основних засобів?

Рекомендована література

1.Череп А.В. Економічний аналіз: навч. посібник / А.В. Череп. –К.: Кондор, 2010, с.8-24.

2. Мних Є.В. Економічний аналіз: підруч. / Є.В. Мних - К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 322 с.

3. Гринів Б.В. Економічний аналіз торговельної діяльності: навчальний посібник / Б.В.Гринів. - [2-ге вид., переробл. та доп.]. - К. : ЦУЛ, 2012. – 392 с.

4. Болюх М.А. Економічний аналіз: навч. посіб. / [М.А. Болюх, М.Г. Чумаченка та ін.] ; за ред. М.Г. Чумаченка. – К. : КНЕУ, 2003. – 540 с.

5. Мних Є.В. Економічний аналіз: підруч. / Є.В. Мних - К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 322 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.