Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
DR_Masendich.docx
Скачиваний:
30
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
1.95 Mб
Скачать

3.4. Роль інспекції з питань захисту прав споживачів у Львівській області в реалізації прав споживачів чайних продуктів

Інспекція з питань захисту прав споживачів у Львівській області є регіональним підрозділом Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів.  Інспекція у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем'єр-міністра України, наказами Мінекономрозвитку, дорученнями Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі, його першого заступника та заступника, наказами Держспоживінспекції, дорученнями Голови Держспоживінспекції, місцевої держадміністрації, органів місцевого самоврядування та Положенням про Інспекцію з питань захиту прав споживачів у Львівській області, нормативними актами Держспоживінспекції України.

Основними завданнями інспекції є:

 • здійснення державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, рекламу в цій сфері та державний ринковий нагляд;

 • узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до їх компетенції;

 • участь уреалізації державної політики у сфері ринкового нагляду;

 • здійснення у межах своєї компетенції заходів з виробництва та     розповсюдження соціальної реклами;

 • сприяння органам місцевого самоврядування у здійсненні ними повноважень щодо захисту прав споживачів;

 • сприяння створенню необхідних умов для навчання та набуття населенням правових знань у сфері захисту прав споживачів;

 • надання споживачам консультацій з питань захисту їх прав;

 • висвітлення у засобах масової інформації результатів роботи з контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, рекламу та державний ринковий нагляд;

 • здійснення моніторингу у порядку, причин і кількості звернень споживачів (користувачів) про захист їх права на безпечність продукції, причин і кількості нещасних випадків та випадків заподіяння шкоди здоров'ю людей внаслідок споживання продукції (користування нею);

 • здійснення моніторингу дій суб'єктів господарювання щодо вилучення з обігу та/або відкликання продукції, щодо якої прийнято рішення про вилучення з обігу та/або відкликання;

 • вжиття у межах сфери своєї відповідальності відповідних заходів щодо своєчасного попередження споживачів (користувачів) про виявлену небезпеку, яку становить продукція;

 • вжиття заходів щодо налагодження співпраці із суб'єктами господарювання стосовно запобігання чи зменшення ризиків, які становить продукція, надана цими суб'єктами господарювання на ринку;

 • узагальнення результатів здійснення ринкового нагляду, та здійснення аналізу причини виявлених порушень, розроблення і вносення у встановленому порядку пропозицій щодо перегляду встановлених вимог, якщо вони не забезпечують належного рівня захисту суспільних інтересів;

 • забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд;

 • розроблення і здійснення заходів, спрямованих на підвищення ефективності своєї діяльності із здійснення ринкового нагляду;

 • інформування органів державної влади, органи місцевого самоврядування та громадськість про результати здійснення ринкового нагляду;

 • здійснення інших повноважень, визначених законами України та покладених на Держспоживінспекцію Президентом України.

Начальник Інспекції - Ріпка Василь Степанович

  1. Відділ ринкового нагляду непродовольчих товарів (начальник - Стефанків Дмитро Назарович);

  1. Відділ контролю у сфері внутрішньої торгівлі (начальник - Бригінець Надія Зіновіївна);

  1. Відділ контролю у сфері послуг (начальник - Світлик Павло Антонович);

  1. Сектор контролю за рекламною діяльністю та торгівлею на відстані (завідувач сектором - Штибель Олександра Богданівна);

  1. Сектор організаційно – аналітичної роботи та розгляду звернень громадян (завідувач сектором - Пастух Богдан Петрович);

  1. Сектор бухгалтерського обліку та звітності (завідувач сектором - Кобилинська Галина Мечиславівна);

  1. Юридичний сектор (завідувач сектором - Сорока Владислав Степанович).

Рис.3.1. Апарат управління в Інспекції з питань захисту прав споживачів у Львівській області

Апарат управління в Інспекції можна схематично зображено на рис.3.1.

Відділ контролю у сфері внутрішньої торгівлі. Відповідно до покладених на нього завдань:

 • дійснює державний контроль за додержанням законодавства про захист прав споживачів у сфері внутрішньої торгівлі;

 • управляє об'єктами державної власності в межах, визначених законодавством;

 • узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, готує та вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення системи державного контролю за додержанням законодавства захисту прав споживачів у сфері внутрішньої торгівлі;

 • бере участь у реалізації державної політики у сфері внутрішньої торгівлі;

 • сприяє органам місцевого самоврядування у здійсненні ними повноважень щодо захисту прав споживачів у сфері внутрішньої торгівлі;

 • сприяє створенню необхідних умов для навчання та набуття населенням правових знань захисту прав споживачів у сфері внутрішньої торгівлі;

 • організовує надання споживачам консультацій з питань захисту їх прав у сфері внутрішньої торгівлі;

 • висвітлює у засобах масової інформації результати роботи з контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів у сфері внутрішньої торгівлі;

 • здійснює моніторинг у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, причин і кількості звернень споживачів (користувачів) про захист їх права на безпечність продукції, причин і кількості нещасних випадків та випадків заподіяння шкоди здоров'ю людей внаслідок споживання продукції (користування);

 • впроваджує нові апаратні засоби, методи та технології належної комп’ютерної обробки;

 • надає методичну допомогу працівникам інспекції у практичному застосуванні комп’ютерних технологій;

 • підвищує професійний рівень, освоює нові технічні розробки програмного забезпечення, впроваджує їх у практичне застосування в інспекції;

 • створює, розробляє необхідні бланки документів відповідно до інструкції по діловодству інспекції, відконтрольовує та вносить зміни до них.

Відділ контролю у сфері послуг відповідно до покладених на нього завдань:

 • здійснює державний контроль за додержанням законодавства з питань захист прав споживачів у сфері послуг;

 • управляє об'єктами державної власності в межах, визначених законодавством;

 • узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, готує та вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення системи державного контролю за додержанням законодавства захисту прав споживачів у сфері послуг;

 • бере участь у реалізації державної політики у сфері послуг;

 • сприяє органам місцевого самоврядування у здійсненні ними повноважень щодо захисту прав споживачів у сфері послуг;

 • сприяє створенню необхідних умов для навчання та набуття населенням правових знань захисту прав споживачів у сфері послуг;

 • організовує надання споживачам консультацій з питань захисту їх прав у сфері послуг;

 • висвітлює у засобах масової інформації результати роботи з контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів у сфері послуг;

 • здійснює моніторинг у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, причин і кількості звернень споживачів (користувачів) про захист їх права на безпечність наданих послуг, причин і кількості нещасних випадків та випадків заподіяння шкоди здоров'ю людей внаслідок користування послугами;

 • вживає у межах сфери своєї відповідальності відповідних заходів щодо своєчасного попередження споживачів про виявлену небезпеку, яку становлять послуги;

 • вживає заходів щодо налагодження співпраці із суб'єктами господарювання стосовно запобігання чи зменшення ризиків, які становлять послуги, наданих цими суб'єктами господарювання;

 • інформує органи державної влади, органи місцевого самоврядування та громадськість про результати роботи;

 • здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на відділ, може залучатися до розгляду справ з питань захисту прав споживачів у сфері реклами.

Сектор контролю за рекламною діяльністю та торгівлею на відстані здійснює державний контроль за додержанням законодавства з питань захист прав споживачів у сфері реклами та торгівлі на відстані,а також:

 • управляє об'єктами державної власності в межах, визначених законодавством;

 • узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, готує та вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення системи державного контролю за додержанням законодавства з питань захисту прав споживачів у сфері реклами та торгівлі на відстані;

 • бере участь у реалізації державної політики у сфері реклами та торгівлі на відстані;

 • сприяє органам місцевого самоврядування у здійсненні ними повноважень щодо захисту прав споживачів у сфері реклами та торгівлі на відстані;

 • сприяє створенню необхідних умов для навчання та набуття населенням правових знань з питань захисту прав споживачів у сфері реклами та торгівлі на відстані;

 • організовує надання споживачам консультацій з питань захисту їх прав у сфері реклами та торгівлі на відстані;

 • висвітлює у засобах масової інформації результати роботи з контролю за додержанням законодавства з питань захист прав споживачів у сфері реклами та торгівлі на відстані;

 • здійснює моніторинг у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, причин і кількості звернень споживачів (користувачів) про захист їх права на безпечність товарів придбаних на відстані, причин і кількості нещасних випадків та випадків заподіяння шкоди здоров'ю людей внаслідок користування товарами придбаними на відстані;

 • вживає у межах сфери своєї відповідальності відповідних заходів щодо своєчасного попередження споживачів про виявлену небезпеку, яку становлять реклама та товари придбані на відстані;

 • вживає заходів щодо налагодження співпраці із суб'єктами господарювання стосовно запобігання чи зменшення ризиків, які становлять реклама та товари придбані на відстані, надані цими суб'єктами господарювання;

 • інформує органи державної влади, органи місцевого самоврядування та громадськість про результати роботи;

 • організовує та веде діловодство по відомчому архіву інспекції;

 • реалізує завдання та заходи спрямовані на покращення ведення діловодство по відомчому архіві в інспекції;

 • створює, розробляє необхідні документи при веденні діловодства по відомчому архіву інспекції відповідно до діючих законодавчих та нормативних актів;

 • організовує та здійснює відповідні заходи щодо функціонування громадської приймальні в інспекції;

 • веде облік видачу та списання бланків суворої звітності (актів перевірок, протоколів, актів відбору зразків, тощо);

 • виконує накази та доручення керівництва інспекції;

 • здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на сектор, може залучатися до здійснення контролю суб’єктів господарювання з питань захисту прав споживачів у сфері внутрішньої торгівлі.

Сектор організаційно – аналітичної роботи та розгляду звернень громадян організовує та реалізує завдання з питань кадрової політики, розгляду звернень громадян та з визначених питань в напрямку організаційно – аналітичної роботи:

 • узагальнює практику застосування законодавчих актів з питань, що належать до його компетенції, готує та вносить в установленому порядку пропозиції щодо організаційно – аналітичної роботи та розгляду звернень громадян, додержанням законодавчих та нормативних актів у даній ділянці роботи;

 • інформує органи державної влади, органи місцевого самоврядування та громадськість про результати розгляду звернень громадян;

 • здійснює інші повноваження, визначені законами України ,що покладені на сектор, може залучатися до здійснення контролю суб’єктів господарювання з питань захисту прав споживачів у сфері внутрішньої торгівлі;

 • сприяє органам місцевого самоврядування у здійсненні ними повноважень щодо захисту прав споживачів;

 • сприяє створенню необхідних умов для навчання та набуття населенням правових знань з питань розгляду звернень громадян;

 • організовує надання споживачам консультацій з питань захисту їх прав;

 • здійснює контроль за висвітленням у засобах масової інформації результатів роботи інспекції;

 • залучається до розгляду звернень громадян. 

Сектор бухгалтерського обліку та звітності Інспекції з питань захисту прав споживачів:

 • здійснює державний контроль за дотриманням законодавчих, нормативних актів з питань бухгалтерського обліку , звітності, організації та реалізації робіт в приймальні начальника інспекції;

 • узагальнює практику застосування законодавчих актів з питань, що належать до його компетенції, готує та вносить в установленому порядку пропозиції щодо організації роботи приймальні начальника інспекції, ведення обліку, звітності, дотриманням законодавчих та нормативних актів у даній ділянці роботи;

 • дотримується інструкції з діловодства у роботі;

 • веде облік бланків суворої звітності, тощо;

 • здійснює інші повноваження, визначені законами України ,що покладені на сектор, може залучатися до здійснення контролю суб’єктів господарювання з питань захисту прав споживачів у сфері внутрішньої торгівлі;

 • забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням;

 • організовує планово - фінансову роботу, здійснюює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечуює організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

 • забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;

 • бере участь у розгляді звернень громадян з питань, що належать до його компетенції;

 • забезпечує доступ до публічної інформації, що перебуває у їх володінні;

 • забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

Юридичний секторздійснює державний контроль за додержанням правових норм при застосуванні законодавства про захист прав споживачів у сфері торгівлі, послуг, реклами та ринкового нагляду, з кадрових питань, тощо:

 • дійснює інші повноваження, визначені законами України ,що покладені на сектор, може залучатися до здійснення контролю суб’єктів господарювання з питань захисту прав споживачів у сфері внутрішньої торгівлі;

 • забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням;

 • відслідковує дотриманням законодавчих та нормативних актів структурними підрозділами інспекції згідно наданих їм повноважень;

 • забезпечує доступ до публічної інформації, що перебуває у їх володінні;

 • забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

 • забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізації;

 • роводить роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

Відділ ринкового нагляду Інспекції з питань захисту прав споживачів у Львівській області здійснює:

 • державний контроль за додержанням законодавства про захист прав споживачів у сфері ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції;

 • управляє об'єктами державної власності в межах, визначених законодавством;

 • узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, готує та вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення системи державного контролю за додержанням законодавства захисту прав споживачів у сфері ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції;

 • бере участь уреалізації державної політики у сфері ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції;

 • сприяє органам місцевого самоврядування у здійсненні ними повноважень щодо захисту прав споживачів у сфері ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції;

 • сприяє створенню необхідних умов для навчання та набуття населенням правових знань захисту прав споживачів у сфері ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції;

 • організовує надання споживачам консультацій з питань захисту їх прав;

 • висвітлює у засобах масової інформації результати роботи з контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів у сфері ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції;

 • здійснює моніторинг у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, причин і кількості звернень споживачів (користувачів) про захист їх права на безпечність продукції, причин і кількості нещасних випадків та випадків заподіяння шкоди здоров'ю людей внаслідок споживання продукції (користування нею);

 • здійснює моніторинг дій суб'єктів господарювання щодо вилучення з обігу та/або відкликання продукції, щодо якої прийнято рішення про вилучення з обігу та/або відкликання;

 • вживає у межах сфери своєї відповідальності відповідних заходів щодо своєчасного попередження споживачів (користувачів) про виявлену небезпеку, яку становить продукція;

 • вживає заходів щодо налагодження співпраці із суб'єктами господарювання стосовно запобігання чи зменшення ризиків, які становить продукція, надана цими суб'єктами господарювання на ринку;

 • інформує органи державної влади, органи місцевого самоврядування та громадськість про результати роботи;

 • здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на відділ.

 Відділи під час виконання покладених на нього завдань взаємодіють в установленому порядку з іншими структурними підрозділами інспекції.  Вони очолюються начальниками відділу, що призначається начальником інспекції у встановленому порядку. Завдання відділів - реалізація повноважень інспекції на території Львівської області.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]