Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
звіт 1 частинаготов..doc
Скачиваний:
30
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
399.36 Кб
Скачать

1.4.6.Аналіз ліквідності балансу

Ліквідність балансу - це рівень покриття зобов'язань підприємства його активами, строк перетворення яких на гроші відповідає строкам погашення зобов'язань.

Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні коштів за активом, згрупованих за ступенем спадної ліквідності, з короткостроковими зобов'язаннями за пасивом, що групуються за ступенем терміновості їхнього погашення.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яку частину короткострокових позикових зобов'язань можна за необхідності погасити негайно.

Коефіцієнт проміжної ліквідності - цей коефіцієнт за смисловим значенням аналогічний коефіцієнту покриття, тільки він обчислюється для вужчого кола поточних активів, коли з розрахунку виключено найменш ліквідну їх частину - виробничі запаси.

Підвищення рівня платоспроможності підприємства залежить від поліпшення результатів його виробничої та комерційної діяльності. Інформаційною базою для такого аналізу є дані управлінського обліку. (див.додаток Е,Е1)

Розрахунок наведених показників показано у таблиці 1.15

Таблиця 1.15

Аналіз ліквідності ПАТ ТГК «Дністер» за 2012р.

Назва показника

На початок року

На кінець року

Відхилення, +,-

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0.03

0.02

-0.01

Коефіцієнт проміжної ліквідності

3.9

6.2

2.3

Загальний коефіцієнт ліквідності

4.1

6.6

2.5

Коефіцієнт критичної ліквідності

0.03

0.4

0.37

Коефіцієнт абсолютної ліквідності;

Кал п = 522+124/20908 = 0.03

Кал к = 420+7/19846 = 6.6

Коефіцієнт проміжної ліквідності:

Кпл п = 82413/20908 = 3.9

Кпл к = 122396/19846 = 6.2

Загальний коефіцієнт ліквідності:

Кл п = 86360/20908=4.1

Кл к = 131571/19846=6.6

Коефіцієнт критичної ліквідності

Ккл п = 522+157/20908 = 0.03

Ккл к = 420+7284/19846= 0.4

Аналізуючи дані таблиці можна зробити висновок, що показники абсолютної, проміжної, загальної та критичної ліквідності мають позитивну тенденцію збільшення ліквідності ПАТ ТГК «Дністер», але ці коефіцієнти ліквідності знаходиться на нижчому рівні за нормативний.

1.4.7.Аналіз ефективності використання капіталу

Ефективність діяльності підприємства значною мірою характеризується

показником ефективності використання капіталу, тобто максимальної його

віддачі, яка виражається збільшенням суми прибутку на 1 гривню капіталу.

Цього можна досягти за умови раціонального та економного використання

всіх видів ресурсів, недопущення їх перевитрат, втрат на всіх стадіях

кругообороту. В результаті капітал повертається в більшій сумі, тобто з

прибутком. Звідси, ефективність використання капіталу характеризується його віддачею, прибутковістю (рентабельністю) як відношення суми прибутку до середньорічної суми капіталу.

Коб= ВР(виручка від реаліз.)/сер. Варт. об. Кап.(ВОК) (1.9)

Коб 11 = 22753/((8293+86961)/2)=22753 /47627 = 0.5

Коб 12= 31156/108965.5 = 0.3

Тоб = ВОК×Д(кількість днів)/ВР (1.10)

Тоб 11 = 47637×365/22753 = 206 дні

Тоб 12 = 108965.5×365/31156 = 271 дні

Кз = ВОК/ВР (1.11)

Кз 11 = 4850.5 /8295 = 0.6

Кз 12 = 6051/8138 = 0.7

Коефіцієнт оборотності (Ко) показує кількість оборотів, які здійснив оборотний капітал за певний час (рік, квартал, місяць). Цей коефіцієнт служить вимірником продуктивності активів.

Тривалість одного обороту у днях показує кількість днів, упродовж яких оборотний капітал здійснює один оборот.

До показників, що характеризують стан оборотності капіталу, відносять і коефіцієнт закріплення оборотних коштів (Кз). Він показує, яка кількість оборотного капіталу необхідна для того, щоб отримати обсяг реалізації продукції в 1 гривню.

Розрахунок наведених показників показано у таблиці 1.16

Таблиця 1.16

Аналіз обертання оборотних коштів ПАТ ТГК «Дністер» за 2011 – 2012р.

Показник

2011р.

2012р.

Відхилення, +,-

Коефіцієнт обертання

0.5

0.3

-0.2

Тривалість одного обороту в днях

206

271

65

Коефіцієнт закріплення оборотних коштів

0.6

0.7

0.1

Отже, негативною тенденцією по даній таблиці є збільшення тривалості одного обороту на 65 днів; зменшення коефіцієнту оборотності – на 0.2, що свідчить про погіршення продуктивності активів; позитивним є збільшення коефіцієнту закріплення оборотних коштів на 0.1.

Аналіз рентабельності ПАТ ТГК «Дністер» за 2011 – 2012р. показано у таблиці 1.17.

Таблиця 1.17

Аналіз рентабельності ПАТ ТГК «Дністер» за 2011 – 2012р.

Показник

2011р.

2012р.

Відхилення, +,-

Чистий прибуток (збиток), тис.грн.

(1906)

(1312)

594

Середня сума загального капіталу, тис грн.

26392.5

26754.5

362

Середня сума оборотного капіталу, тис.грн.

4850.5

6051

1200.5

Середня сума власного капіталу,тис.грн.

8578

12046

3468

Середня сума основного капіталу, тис.грн.

20770

20703.5

-66.5

Рентабельність у % до:

- загального капіталу

- оборотного капіталу

- власного капіталу

- основного капіталу

- реалізації

-7.2

-39.3

-22.2

-9.2

-23.0

-5.0

-21.7

-10.9

-6.3

-16.1

2.2

17.6

11.3

2.9

6.9

Рентабельність – це відношення чистого прибутку до певних показників, таких як загальний капітал, оборотний капітал і т.д.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.